Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ebook_links_photodentro_internal

Εμπλουτισμός Βιβλίων: Σύνδεση Μαθησιακών Αντικειμένων από το Φωτόδεντρο

Νέα διαδικασία

Εισαγωγικά:

index.html,απλά και σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα, εμπλουτισμός.

1. Για τη δημιουργία της λίστας με τους πόρους εμπλουτισμού (extras):

Στο dreamweaver, αντί του search θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο ‘_broken links_’, ως εξής: θα φτιάξουμε νέο site ορίζοντας ως root folder τον φάκελο του εμπλουτισμένου βιβλίου.

Θα αφαιρέσουμε από το φάκελο extras, όλα τους φακέλους εκτός από τους φακέλους images (ελέγχουμε αν στο φάκελο αυτό υπάρχουν και άλλες εικόνες πέρα από τα εικονίδια και αν ναι, τις σβήνουμε) & shadowbox. Εναλλακτικά, μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα στους φακέλους του extras (και στις εικόνες στο extras/images, εκτός εικονιδίων) προσθέτοντας πχ ένα “_”, δημιουργώντας έτσι broken links.

Τρέχουμε το εργαλείο ελέγχου broken link (στην κάτω μπάρα ή από το βασικό μενού Site>Check Links Sitewide Ctrl+F8) και αποθηκεύουμε σε txt τη λίστα των broken links. Την αντιγράφουμε σε καρτέλα (που ονομάζουμε π.χ. ebooks) σε νέο excel, όπου θα καταγράψουμε όλη τη διαδικασία της αντιστοίχισης: π.χ. Mousiki_B_Gym_antistoixisi.xlsx

2. Για τη δημιουργία της λίστας με τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο στα οποία θα ψάξουμε

Από το τελευταίο excel με όλα τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο LOR και VIDEO (π.χ. MA_LOR_VIDEO_2015-02-26) επιλέγουμε με φίλτρα την συλλογή/υποσυλλογή που μας ενδιαφέρει. Αντιγράφουμε τις εγγραφές που θα μείνουν σε νέα καρτέλα (πχ ΦΔ) στο συγκεντρωτικό excel της διαδικασίας (π.χ. Mousiki_B_Gym_antistoixisi.xlsx).

Για χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση vlookup, ή απλά για πιο ευανάγνωστα ονόματα αρχείων:
Δημιουργούμε 2 νέες στήλες μεταξύ του ονόματος αρχείου και της διεύθυνσης φυσικού πόρου. Χρησιμοποιώντας το search, φίλτρα, και το LEFT(C#, LEN(C#)-4 ή -16) ανάλογα αν το αρχείο έχει κατάληξη με 3 χαρακτήρες ή το επίθεμα _pidx########.zip, δημιουργούμε ονόματα χωρίς κατάληξη στην πρώτη νέα στήλη. Τα αντιγράφουμε και επικολλούμε ως text με “paste values” στη νέα διπλανή στήλη.

Για τη δημιουργία του πίνακα αντιστοίχισης:

Στο συγκεντρωτικό excel, δημιουργούμε νέα καρτέλα ‘αντιστοίχιση’.

  1. Αντιγράφουμε εκεί τη λίστα των extras (=πόροι εμπλουτισμού) από την καρτέλα “ebooks”, επιλέγοντας (html & path) από τη λίστα των broken links που εισάγαμε στο excel, μόνο τα broken links που αρχίζουν με “extras/…”. Αγνοούμε τα υπόλοιπα στοιχεία που περιέχει η λίστα (π.χ. orphan files, external links).
  2. Δημιουργούμε μια νέα στήλη, όπου αντιγράφουμε τη στήλη με το path (URI) των extras για να την επεξεργαστούμε ώστε με search/replace να μείνει μόνο το όνομα του φακέλου/αρχείου (σύνθετο/απλό ΜΑ). Π.χ. extras/activity/kef2_onoma/index.html, μένει το kef2_onoma, ή από το extras/images/kef23_eikona38.jpg το kef23_eikona38.
  3. Σε στήλη με τίτλο «όνομα αρχείου @ ΦΔ», χρησιμοποιούμε τη formula vlookup για να βρούμε αυτόματα τις αντιστοιχίσεις. Ζητάμε να ψάξει στην καρτέλα «ΦΔ» στη στήλη με το απλό όνομα αρχείου (txt,χωρίς κατάληξη)και να μας φέρει το όνομα του αρχείου (επιβεβαιώνουμε στην ουσία ότι έχει βρει το σωστό): =vlookup(C#, F$2;F$totalnumberoflines;1;false)
  4. Στη διπλανή στήλη «διεύθυνση πόρου εμπλουτισμού» χρησιμοποιούμε πάλι το vlookup, αλλά ορίζουμε ως πίνακα τις δύο στήλες «όνομα αρχείου» και «διεύθυνση φυσικού πόρου»: =vlookup(C#, F$2;G$totalnumberoflines;2;false)

Για τις γραμμές που δεν έχει βρεθεί αυτόματα αντιστοίχιση, προσπαθούμε να διακρίνουμε ομοιότητες: π.χ. αρχεία mp3 (μπορεί να αποτελεί υλικό που δεν έχει επιλεχθεί για ανάρτηση ως αυτόνομα Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο). !! Μπορούμε να κάνουμε την αντίστροφη “vlookup” στην καρτέλα ΦΔ, για να βρούμε τα αντικείμενα στο ΦΔ που δεν έχουν αντιστοιχηθεί στο ebooks (αναζητώντας στην καρτέλα αντιστοίχισης στη στήλη “όνομα αρχείου @ ΦΔ).

3. Δεικτοδότηση:

Αντικαθιστούμε το τοπικό URLμε τη «διεύθυνση φυσικού πόρου» του αντίστοιχου ΜΑ στο Φωτόδεντρο. Επίσης, αφαιρούμε την ‘κλήση’ του js shadowbox στο hyperlink και στη θέση του βάζουμε “target=_blank”.

4. Έλεγχος HTML

Χρησιμοποιούμε το validation του dreamweaver και ελέγχουμε για σφάλματα μία μία σελίδα. Ερευνούμε τα πιθανά λάθη. Συνηθισμένα είναι η απουσία του στοιχείου “alt” στα εικονίδια του εμπλουτισμού. Προτείνουμε σε αυτή την περίπτωση να γίνει «μαζική» αντικατάσταση προσθέτοντας το είδος του μαθησιακού αντικειμένου, ανάλογα με τον τίτλο του εικονιδίου. Π.χ. αλλάζουμε

<img src="images/experiment.png" >
σε
<img src="images/experiment.png" alt="Πείραμα/Προσομοίωση" >

ΔΕΝ μπορούμε να διορθώσουμε κείμενο του βιβλίου**, ακόμα κι αν βρούμε ορθογραφικά ή άλλα λάθη. Όμοια, *ΔΕΝ* μπορούμε να διορθώσουμε links που είναι μέρος του κειμένου (αν εντοπίσουμε όμως, τα σημειώνουμε για να σταλούν στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου μέσω της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ). Μπορούμε να διορθώσουμε λάθη που βρίσκονται στον εμπλουτισμό πχ. μέσα στο <a href=“extras/…” ></a> και λάθη στη σύνταξη της HTML που προκύπτουν από το validation.

5. Λίστα όσων δεν έχουν αντιστοιχηθεί

Μετά την αντικατάσταση των συνδέσμων με links προς το Φωτόδεντρο, ξανατρέχουμε το broken link για να επιβεβαιώσουμε ότι η λίστα που έχουμε με τα “εναπομείναντα” extras (χωρίς αντιστοίχιση) είναι ίδια με αυτή που θα βγάλει ο νέος έλεγχος. Ξεχωρίζουμε τα αντικείμενα αυτής της λίστας ώστε να παραμείνουν στον φάκελο των extras.

REDMINE: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δημιουργούμε/Ενημερώνουμε issue σχετικά με τις εργασίες ανά γνωστικό αντικείμενο:

ebook_links_photodentro_internal.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/05/13 15:16 από marousa