Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


kaltura

Αναβάθμιση μηχανισμού video streaming για το αποθετήριο Φωτόδεντρο.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του μηχανισμού video streaming, με χρήση της πλατφόρμας Kaltura Video Platform (Community Edition), στο Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο. Η νέα αναβαθμισμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους χρήστες του Φωτόδεντρου από τις 08-03-2017 και σκοπό έχει να παρέχει βελτιωμένη εμπειρία χρήστη κατά την προβολή των εκπαιδευτικών video του Φωτόδεντρου μέσα από οποιονδήποτε φυλλομετρητή αλλά και συσκευή (desktop, mobile, tablets κλπ.) .

Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μία σειρά λειτουργιών όπως:

  • Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής video streaming με εγκατάσταση της δημοφιλούς πλατφόρμας Kaltura Video Platform (κατά 2 major versions από 10.x σε 12.10). Η αναβάθμιση αυτή ήταν απαραίτητη στα πλαίσιο διασφάλισης του μέγιστου επιπέδου ασφαλείας των συστημάτων μας, αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο επέκτασης των προσφερόμενων δυνατοτήτων στους χρήστες μας (π.χ. βελτιωμένη προβολή σε mobile συσκευές με χρήση html5 player).
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμού migration όλων των εκπαιδευτικών videos από το αποθετήριο Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο στο περιβάλλον του Kaltura, με χρήση του μηχανισμού OAI-PMH του Φωτόδεντρου. Συνολικά ολοκληρώθηκε η μεταφορά και επεξεργασία συνολικά 992 εκπαιδευτικά βίντεο.
  • Διακωδικοποίηση (transcoding) του συνόλου των εκπαιδευτικών videos έτσι ώστε να είναι εφικτή τόσο η αναπαραγωγή τους σε όλες τις συσκευές, όσο και η προσαρμογή της παρεχόμενης ποιότητας ανάλογα με την ποιότητα σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο (bandwidth).
  • Δημιουργία και ενσωμάτωση custom html5 video player στο μηχανισμό προεπισκόπησης του Φωτόδεντρου (Φωτόδεντρο Viewer) και ανάπτυξη των απαραίτητων επεκτάσεων ώστε να υποστηριχθεί από το Φωτόδεντρο η νέα έκδοση του Kaltura Video Platform.

Με την ευκαιρία της εν λόγω αναβάθμισης, έγινε και επικαροποίηση της έκδοσης του λειτουργικού συστήματος της υποδομής σε Debian 8.7.

Τα επιμέρους υποσυστήματα

Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο

Το 'Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο' είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» με σκοπό να φιλοξενήσει συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Αποτελεί δε ένα τα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού της ομάδας «Φωτόδεντρο». Δείτε περισσότερα

Kaltura Video Platform

Το Kaltura Video Platform είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα ( http://www.kaltura.org/ ) η οποία προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης πολυμέσων (εικόνας και ήχου) μέσα από έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου. Παρέχει μέσα από ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, όλα τα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να οργανωθεί το ψηφιακό περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα (metadata) αυτού. Οι βασικές αρχές στις οποίες έχει στηριχτεί η ανάπτυξη του Kaltura Video Platform είναι:

  • Ποιότητα
  • Ευελιξία
  • Ασφάλεια

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Integrating the Kaltura Video Platform with the Photodentro Video Repository: a Case Study V. Gkamas, A. Koutoumanos, K. Alexandris, E. Megalou, M. Paraskevas and C. Kaklamanis
integrating_the_kaltura_video_platform_w.pdf

kaltura.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2017/03/11 01:38 από kostis