Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


leaflets:start

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Next revision
Previous revision
leaflets:start [2014/06/20 16:48]
tkout δημιουργήθηκε
leaflets:start [2015/09/14 16:34] (τρέχουσα)
patrikios
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-====== Ενημερωτικά Φυλλάδια ======+====== Ενημερωτικά Φυλλάδια ​& Οδηγοί Χρήσης ​======
  
-  * {{:leaflets:​photodentrovideoflyergr.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων}} +<​html>​ 
-  * {{:​leaflets:​photodentrolorflyergrv3.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό ​Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο}} +<h2 style="​color:#780000 ">​ 
 +Αφίσα και Φυλλάδια για το Ψηφιακό ​Σχολείο ​ 
 +</​h2>​ 
 +</​html>​
  
 +  * {{:​leaflets:​ds_poster_50x70_prints.pdf|Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο - ΑΦΙΣΑ}}
 +  * {{:​leaflets:​dsa4flyer.pdf|Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο - ΦΥΛΛΑΔΙΟ}}
 +
 +
 +<​html>​
 +<h2 style="​color:#​780000 ">
 +Γενικά Φυλλάδια για το Φωτόδεντρο
 +</h2>
 +</​html>​
 +
 +
 +==== Ελληνική Έκδοση ====
 +  * {{:​leaflets:​photodentrolorflyer_gr.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων}}
 +  * {{:​leaflets:​photodentrovideoflyer_gr.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο}}
 +
 +==== Αγγλική Έκδοση ====
 +  * {{:​leaflets:​photodentroLORFlyerENGv3.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων}}
 +  * {{:​leaflets:​photodentroVideoFlyerENG.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο}}
 +
 +
 +<​html>​
 +<h2 style="​color:#​780000 ">
 +Ειδικά Φυλλάδια γνωστικών αντικειμένων ​
 +</h2>
 +</​html>​
 +
 +
 +  * {{:​leaflets:​ds-english_lang-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-biology-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-french_lang-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-german_lang-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-geography-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-plastic_arts-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-theatre-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-religious_studies-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-history-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΙΣΤΟΡΙΑΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-mathematics-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-music-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΜΟΥΣΙΚΗΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-ict-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-technology-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-physics-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΦΥΣΙΚΗΣ}}
 +  * {{:​leaflets:​ds-chemistry-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΧΗΜΕΙΑΣ}}
 +
 +
 +<​html>​
 +<h2 style="​color:#​780000 ">
 +Εγχειρίδια Χρήσης
 +</h2>
 +</​html>​
 +
 +
 +  * {{:​leaflets:​photodentro-lor_v3.0_online_user_manual_v1.0_feb_2014.pdf|Φωτόδεντρο - Εγχειρίδιο Χρήσης Περιβάλλοντος (front - end)}}
 +
 +~~NOTOC~~ ​
leaflets/start.1403272092.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2014/06/20 16:48 από tkout