Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


leaflets:start

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
leaflets:start [2014/06/26 16:44]
patrikios
leaflets:start [2015/09/14 16:34] (τρέχουσα)
patrikios
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-====== Ενημερωτικά Φυλλάδια ======+====== Ενημερωτικά Φυλλάδια ​& Οδηγοί Χρήσης ​====== 
 + 
 +<​html>​ 
 +<h2 style="​color:#​780000 ">​ 
 +Αφίσα και Φυλλάδια για το Ψηφιακό Σχολείο  
 +</​h2>​ 
 +</​html>​ 
 + 
 +  * {{:​leaflets:​ds_poster_50x70_prints.pdf|Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο - ΑΦΙΣΑ}} 
 +  * {{:​leaflets:​dsa4flyer.pdf|Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο - ΦΥΛΛΑΔΙΟ}} 
 + 
 + 
 +<​html>​ 
 +<h2 style="​color:#​780000 ">​ 
 +Γενικά Φυλλάδια για το Φωτόδεντρο 
 +</​h2>​ 
 +</​html>​ 
  
 ==== Ελληνική Έκδοση ==== ==== Ελληνική Έκδοση ====
-  * {{:​leaflets:​photodentrolorflyergrv3.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων}} +  * {{:​leaflets:​photodentrolorflyer_gr.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων}} 
-  * {{:​leaflets:​photodentrovideoflyergr.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο}}+  * {{:​leaflets:​photodentrovideoflyer_gr.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο}}
  
 ==== Αγγλική Έκδοση ==== ==== Αγγλική Έκδοση ====
Γραμμή 9: Γραμμή 26:
   * {{:​leaflets:​photodentroVideoFlyerENG.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο}}   * {{:​leaflets:​photodentroVideoFlyerENG.pdf|Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο}}
  
-==== Εγχειρίδιο Χρήσης====  + 
-  * {{:​leaflets:​photodentro-lor_v3.0_online_user_manual_v1.0_feb_2014.pdf|Φωτόδεντρο - Εγχειρίδιο Χρήσης Περιβάλλοντος (front - end}}+<​html>​ 
 +<h2 style="​color:#​780000 ">​ 
 +Ειδικά Φυλλάδια γνωστικών αντικειμένων  
 +</​h2>​ 
 +</​html>​ 
 + 
 + 
 +  * {{:​leaflets:​ds-english_lang-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-biology-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-french_lang-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-german_lang-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-geography-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-plastic_arts-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-theatre-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-religious_studies-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-history-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΙΣΤΟΡΙΑΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-mathematics-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-music-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΜΟΥΣΙΚΗΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-ict-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-technology-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-physics-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΦΥΣΙΚΗΣ}} 
 +  * {{:​leaflets:​ds-chemistry-flyer.pdf|Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΧΗΜΕΙΑΣ}} 
 + 
 + 
 +<​html>​ 
 +<h2 style="​color:#​780000 ">​ 
 +Εγχειρίδια Χρήσης 
 +</​h2>​ 
 +</​html>​ 
 + 
 + 
 +  * {{:​leaflets:​photodentro-lor_v3.0_online_user_manual_v1.0_feb_2014.pdf|Φωτόδεντρο - Εγχειρίδιο Χρήσης Περιβάλλοντος (front - end)}} 
 + 
 +~~NOTOC~~ ​
leaflets/start.1403790270.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2014/06/26 16:44 από patrikios