Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


lo-faq

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


Συχνές Ερωτήσεις για τη Δημιουργία Μαθησιακών Αντικειμένων

Ανάρτηση "Σύνθετων" Αντικειμένων

Πώς αναρτώ στο Φωτόδεντρο αντικείμενα που αποτελούνται από περισσότερα από ένα αρχεία;

Τα αντικείμενα που αποτελούνται από περισσότερα από ένα αρχεία (σύνθετα αντικείμενα) θα πρέπει να συμπιέζονται σε ένα αρχείο μορφής zip, πριν την ανάρτησή τους στο Φωτόδεντρο, προκειμένου να υποστηρίζεται η προεπισκόπηση και το άνοιγμα του αντικειμένου στον browser στο Φωτόδεντρο.

Αν και επιτρέπεται η ανάρτηση και άλλων μορφότυπων συμπιεσμένων αρχείων (όπως rar, 7zip, κ.ά.), αυτοί δεν υποστηρίζονται για προεπισκόπηση στον browser στο Φωτόδεντρο (θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα “Δεν Υπάρχει Διαθέσιμη Προεπισκόπηση).

Πρόβλημα με Συμπιεσμένο Αρχείο

Αν και έχω αναρτήσει ένα αντικείμενο στο Φωτόδεντρο στην ενδεδειγμένη μορφή .zip, δε λειτουργεί σωστά κατά την προεπισκόπηση ή/και κατά το άνοιγμά του. Τι να κάνω για να διορθωθεί;

Για να διασφαλιστεί η σωστή αναπαραγωγή του αντικειμένου στον browser στο Φωτόδεντρο, χρειάζεται να επιβεβαιωθούν τα παρακάτω σημεία:

  • Το αντικείμενο να περιλαμβάνει μία κεντρική σελίδα html.
  • Η κεντρική αυτή σελίδα να ονομάζεται «index.html» (ή «index.htm»).
  • Τα αρχεία που απαρτίζουν το αντικείμενο να βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο μέσα στο zip αρχείο. Δηλαδή να έχουν συμπιεστεί τα ίδια τα αρχεία που αποτελούν το σύνθετο αντικείμενο και όχι ένας εξωτερικός φάκελος που τα περιλαμβάνει.
  • Η index.html να εμφανίζεται στο πρώτο επίπεδο μέσα στο zip αρχείο.
  • Όλα τα ονόματα (filenames) όλων των αρχείων που περιέχονται μέσα στο αντικείμενο, να είναι γραμμένα μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. Δε θα πρέπει να περιλαμβάνονται ελληνικοί χαρακτήρες, κενά ή ειδικοί χαρακτήρες (όπως ! @ # $ % ^ & * ( ) ~ : ; { } | ¨ ” < > ? [] \ /)
  • Όλα τα αρχεία που καλούνται μέσα στην index.html να δίνονται ακριβώς με το ίδιο filename όπως είναι αποθηκευμένα μέσα στο zip αρχείο. Δε θα πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε διαφοροποίηση πχ. σε πεζά/κεφαλαία γράμματα.
lo-faq.1417683923.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2014/12/04 11:05 από palavitsinis