Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metadata-backend

Σύστημα Διαχείρισης Μεταδεδομένων Φωτόδεντρου

Στη σελίδα αυτή, περιγράφεται εν συντομία η διεπαφή χρήστη για το σύστημα διαχείρισης μεταδεδομένων, δηλαδή το σύστημα που χρησιμοποιούν οι μετασχολιαστές για να περιγράψουν τα ΜΑ με μεταδεδομένα. Δίνονται παραδείγματα με τη μορφή εικόνων μέσα από το σύστημα για την καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων του συστήματος από τους μετασχολιαστές.

Με την είσοδο του στο σύστημα, ο μετασχολιαστής βλέπει στο πάνω μέρος της σελίδας τις διαφορετικές κατηγορίες μεταδεδομένων, υπό μορφή τεσσάρων διαφορετικών καρτελών, (α) Γενικά Μεταδεδομένα, (β) Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα, (γ) Νομικά Μεταδεδομένα και (δ) Τεχνικά Μεταδεδομένα. Η πέμπτη καρτέλα (Επισκόπηση/Δημοσίευση), παρουσιάζει όλα τα μεταδεδομένα μαζί για τον τελικό έλεγχο από τον μετασχολιαστή.

Γενικά Μεταδεδομένα

Μένοντας στην καρτέλα “Γενικά Μεταδεδομένα”, το Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ), έχει έναν ΤΙΤΛΟ που είναι αρχικά ο ίδιος με το όνομα του αρχείου του ΜΑ. Ο τίτλος αυτός μπορεί να αλλάξει, με το προτεινόμενο μήκος να μην είναι μεγαλύτερο από πέντε (5) έως εφτά (7) λέξεις. Επίσης, ο μετασχολιαστής, μπορεί να εισάγει τίτλους σε διαφορετικές γλώσσες, επιλέγοντας το εικονίδιο με το λευκό “+” στον πράσινο κύκλο, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το πεδίο.

Μετά τον τίτλο, ο μετασχολιαστής μπορεί να δώσει μια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για το Μαθησιακό Αντικείμενο, η οποία δε πρέπει να ξεπερνά τις 150 λέξεις. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να δώσει ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο. Προτείνεται να βάζουμε μια λέξη ανά πεδίο, άρα αν κάποιος θέλει να βάλει 5 λέξεις κλειδιά, θα πρέπει να πατήσει άλλες τέσσερις (4) φορές το κουμπί προσθήκης. Με την ίδια διαδικασία, ο μετασχολιαστής μπορεί επίσης να βάλει λέξεις κλειδιά σε διαφορετικές γλώσσες. Τέλος, ο μετασχολιαστής μπορεί να δώσει και τη ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΑ, δείχνοντας σε τι γλώσσα είναι γραμμένο ή γενικά φτιαγμένο, το ΜΑ.

Τέλος, στα Γενικά Μεταδεδομένα, προστίθενται και τα μέλη των ομάδων που συνέβαλαν είτε στην ανάπτυξη του ΜΑ είτε στην συγγραφή των μεταδεδομένων του (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ). Εδώ, ο μετασχολιαστής μπορεί να εισάγει τα άτομα που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ΜΑ, ορίζοντας τόσο την ημερομηνία της συνεισφοράς (προαιρετικό) όσο και το ρόλο που έχει ο καθένας (υποχρεωτικό). Τέλος, στο σημείο αυτό, δίνεται η δυνατότητα “μαζικής” εισαγωγής ολόκληρης ομάδας που έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, για κάποιο καινούργιο ΜΑ.

Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα

Στη σελίδα των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων, ο μετασχολιαστής καλείται να ορίσει κατά σειρά τη Θεματική Περιοχή, την Θεματική Ενότητα και την Έννοια που το ΜΑ αφορά. Αν τα τρία αυτά επίπεδα δεν καλύπτουν αρκετά το ΜΑ για το χρήστη, δίνεται η δυνατότητα στο μετασχολιαστή να εισάγει επιπλέον λέξεις κλειδιά που επικεντρώνουν ακόμα περισσότερο. Τέλος, στο συγκεκριμένο πεδίο, ο μετασχολιαστής μπορεί να εισάγει μια περιγραφή του ΜΑ αναφορικά με τις ταξινομήσεις που του έχει δώσει.

Τα πεδία της Διδακτικής Προσέγγισης και του Διδακτικού Στόχου αναλύονται στη συνέχεια, ενώ το εύρος κάλυψης δέχεται σαν τιμές, χρονικές περιόδους (π.χ. 5ος αιώνας) ή χρονικές αναφορές (π.χ. 1950 μ.Χ.). Μπορεί επίσης να δεχτεί γεωγραφικές περιοχές για να δείξει την τοπική συσχέτιση ενός ΜΑ με μια γεωγραφική περιοχή αλλά είναι αρκετά ευέλικτο για να δεχτεί όποιες άλλες εξειδικεύσεις έχουν νόημα για το ΜΑ.

Οι τιμές για τη Θεματική Περιοχή επιλέγονται από λίστα τιμών με τα μαθήματα του σχολείου.

Επιλέγοντας “Φυσική” σαν τιμή, βλέπουμε ότι αντίστοιχα προσαρμόζεται η λίστα τιμών για τη Θεματική Ενότητα, δίνοντας τιμές που αφορούν αποκλειστικά στη Φυσική.

Επιλέγοντας “Δυνάμεις και Κινήσεις”, βλέπουμε ότι προσαρμόζεται η λίστα τιμών για την Έννοια, δίνοντας τιμές που αφορούν αποκλειστικά στις Δυνάμεις και Κινήσεις και τη Φυσική.

Στη συνέχεια, ο μετασχολιαστής μπορεί να εισάγει τις κύριες ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ τις οποίες εφαρμόζει το ΜΑ που περιγράφεται. Στη λίστα που αναπτύσσεται, ο μετασχολιαστής μπορεί μια ή περισσότερες τιμές, με το επιθυμητό τους πλήθος να μην ξεπερνά τις 3-4.

Επιλέγοντας τους ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ο μετασχολιαστής μπορεί να εισάγει έναν η περισσότερους διδακτικούς στόχους οι οποίοι επιτυγχάνονται με τη χρήση του ΜΑ. Όπως και στην περίπτωση των διδακτικών προσεγγίσεων, έτσι και εδώ, το πλήθος τους δε πρέπει να ξεπερνά τις 3-4.

Στην εικόνα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε πως θα φαίνονται τα αντίστοιχα πεδία όταν συμπληρωθούν με κάποιες τιμές.

Στο σημείο αυτό, ο μετασχολιαστής μπορεί να επιλέξει από τη λίστα τιμών για το πεδίο ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ανάμεσα στους έξι διαθέσιμους τύπους για μαθησιακούς πόρους. Εδώ να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγούν περισσότεροι τους ενός μαθησιακοί πόροι. Αν κάποιο ΜΑ ανήκει σε παραπάνω από μια από τις κατηγορίες, τότε πιθανά υπάρχει μια τιμή στο πεδίο δίπλα (Σύνθετο Μαθησιακό Αντικείμενο) που είναι πιο κατάλληλη.

Στην περίπτωση αυτή, ο μετασχολιαστής μπορεί να επιλέξει έναν ή περισσότερους τύπους ΜΑ που να ταιριάζουν στο αντικείμενο. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με σύνεση ώστε να μην επιλέγονται αμοιβαίως αποκλειόμενες τιμές.

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ένα σύνολο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων που έχουν να κάνουν με το ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ, την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ, το ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ και τη ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Επιπλέον, σε αυτό το σημείο ο μετασχολιαστής μπορεί να δώσει πληροφορίες για άλλες κατηγοριοποιήσεις του ΜΑ οι οποίες στην παρούσα φάση αφορούν κυρίως ΜΑ για ξένες γλώσσες.

Στην εικόνα που ακολουθεί, βλέπουμε ένα συμπληρωμένο παράδειγμα για ένα ΜΑ το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που κάνουν μάθημα σε γενικά λύκεια, για να τα χρησιμοποιήσουν με μαθητές από την πρώτη μέχρι και την τρίτη τάξη του λυκείου. Τέλος, ορίζεται ότι η γλώσσα του χρήστη του ΜΑ είναι τα ελληνικά. Σε περίπτωση ΜΑ που θα μπορούσαν να περιέχουν οδηγίες για τη χρήση του και σε άλλες γλώσσες, αυτό το πεδίο θα μπορούσε να πάρει περισσότερες τιμές.

Στην εικόνα που ακολουθεί, ο μετασχολιαστής καλείται να ορίσει αν το αντικείμενο είναι ενεργό/διαδραστικό, αφηγηματικό ή μικτό, στο πεδίο ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα να οριστεί ο χρόνος που απαιτείται (ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ) για να δουλέψει ο καθηγητής με αυτό το ΜΑ μέσα στην τάξη, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 24 λεπτά. Τέλος, ο μετασχολιαστής μπορεί να εισάγει συγκεκριμένες πληροφορίες/οδηγίες για τη χρήση του ΜΑ μέσα στην τάξη που στόχο έχουν να υποβοηθήσουν τον εκπαιδευτικό (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Δ.Α.)

Νομικά Μεταδεδομένα

Στη σελίδα των Νομικών Μεταδεδομένων, ο μετασχολιαστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις διαθέσιμες άδειες Creative Commons, αυτή που ταιριάζει στο πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων που καλύπτουν το ΜΑ. Εάν απαιτείται περαιτέρω περιγραφή της άδειας, αυτή μπορεί να δοθεί στο πλαίσιο που ακολουθεί, το οποίο προσφέρεται για ελεύθερη περιγραφή.

Στην ίδια καρτέλα, δίνεται η δυνατότητα στον μετασχολιαστή να επιλέξει το έργο στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε το ΜΑ το οποίο περιγράφει.

Τεχνικά Μεταδεδομένα

Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζεται το κομμάτι του συστήματος μετασχολιασμού που αφορά στα τεχνικά μεταδεδομένα για κάθε ΜΑ. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται τα πεδία τα οποία χρησιμοποιεί ο χρήστης για να δηλώσει τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε λογισμικό ή σε λειτουργικό σύστημα που απαιτεί το ΜΑ για να εκτελεστεί. Δίνεται η δυνατότητα ορισμού της ελάχιστης και της μέγιστης έκδοσης για κάθε λογισμικό (π.χ. από Office 1997 μέχρι Office 2003) και λειτουργικό σύστηημα (π.χ. από Windows 1998 μέχρι Windows XP). Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνδυασμού απαιτήσεων.

Όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, ο μετασχολιαστής μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει τεχνικές απαιτήσεις που έχει εισάγει σε ΜΑ που έχουν ήδη μετασχολιαστεί για να κάνει γρηγορότερη τη διαδικασία μετασχολιασμού. Όποιες άλλες τεχνικές απαιτήσεις δε μπορούν να περιγραφούν με τη χρήση των προηγουμένων πεδίων, μπορούν να εισαχθούν σε ελεύθερο κείμενο στο πεδίο ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ο μετασχολιαστής μπορεί να εισάγει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του ΜΑ που άπτονται τεχνικών θεμάτων αλλά δεν έχουν να κάνουν με τεχνικές απαιτήσεις. Στο τελευταίο πεδίο των μεταδεδομένων, ο μετασχολιαστής μπορεί να εισάγει την τεχνική ΔΙΑΡΚΕΙΑ ενός ΜΑ, όπως π.χ. τη διάρκεια ενός βίντεο.


metadata-backend.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/12/18 13:01 από palavitsinis