Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metadata-examples-of-use

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
metadata-examples-of-use [2015/01/21 17:02]
palavitsinis
metadata-examples-of-use [2015/12/18 12:58] (τρέχουσα)
palavitsinis
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
   *  [[metadata-guide|Κεντρική Σελίδα]]   *  [[metadata-guide|Κεντρική Σελίδα]]
-     * [[photodentro-lom|Προφίλ Μεταδεδομένων για το Φωτόδεντρο]] 
      * [[metadata-practices|Καλές & Κακές Πρακτικές Μετασχολιασμού]]      * [[metadata-practices|Καλές & Κακές Πρακτικές Μετασχολιασμού]]
      * [[metadata-faq|Συχνές Ερωτήσεις Μετασχολιασμού]]      * [[metadata-faq|Συχνές Ερωτήσεις Μετασχολιασμού]]
Γραμμή 11: Γραμμή 10:
 Στις ακόλουθες παραγράφους,​ παρουσιάζονται δύο (2) παραδείγματα περιγραφής Μαθησιακών Αντικείμενων με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα. Η παρουσίαση αυτή, θα βοηθήσει τους μετασχολιαστές να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα των πεδίων μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται. Στις ακόλουθες παραγράφους,​ παρουσιάζονται δύο (2) παραδείγματα περιγραφής Μαθησιακών Αντικείμενων με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα. Η παρουσίαση αυτή, θα βοηθήσει τους μετασχολιαστές να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα των πεδίων μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται.
  
-===== Παράδειγμα 1 =====+===== Παράδειγμα 1: Αντικείμενο Βιολογίας ​=====
  
 Για το πρώτο παράδειγμα,​ θα χρησιμοποιήσουμε το ΜΑ με τίτλο [[http://​photodentro.edu.gr/​lor/​r/​8521/​6789?​locale=el|"​Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA"]] Για το πρώτο παράδειγμα,​ θα χρησιμοποιήσουμε το ΜΑ με τίτλο [[http://​photodentro.edu.gr/​lor/​r/​8521/​6789?​locale=el|"​Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA"]]
Γραμμή 23: Γραμμή 22:
 {{:​dna-screenshot2.png?​nolink|}} {{:​dna-screenshot2.png?​nolink|}}
  
-Στο πεδίο **Λέξεις Κλειδιά** εισάγονται λέξεις που αντιπροσωπεύουν το Μαθησιακό Αντικείμενο ​και συνήθως είναι λέξεις που δε περιέχονται ήδη στον τίτλο ή την περιγραφή. Αν κάποια λέξη περιέχεται στον τίτλο ή στην περιγραφή,​ περιλαμβάνεται ήδη στην αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο,​ οπότε δεν υπάρχει ανάγκη επανάληψης και στο πεδίο Λέξεις Κλειδιά. Δεν υπάρχει "​απόλυτος"​ αριθμός λέξεων κλειδιών για ένα ΜΑ, αλλά αν θα μπορούσε να δοθεί ένα εύρος, αυτό θα ήταν περισσότερες από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) λέξεις κλειδιά. ​+Στο πεδίο **Λέξεις Κλειδιά** εισάγονται λέξεις που αντιπροσωπεύουν το Μαθησιακό Αντικείμενο. Δεν υπάρχει "​απόλυτος"​ αριθμός λέξεων κλειδιών για ένα ΜΑ, αλλά αν θα μπορούσε να δοθεί ένα εύρος, αυτό θα ήταν περισσότερες από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) λέξεις κλειδιά. ​
  
 {{::​dna-screenshot3.png?​nolink|}} {{::​dna-screenshot3.png?​nolink|}}
Γραμμή 31: Γραμμή 30:
 {{::​dna-screenshot4.png?​nolink|}} {{::​dna-screenshot4.png?​nolink|}}
  
-Τα πεδία μεταδεδομένων που αφορούν την ταξινόμηση του αντικειμένου,​ δίνουν πληροφορίες αναφορικά με τις ταξινομίες στις οποίες μπορεί να αντιστοιχηθεί το ΜΑ, είτε αυτές αφορούν στην εκπαιδευτική του διάσταση,​ είτε στην επιστημονική. Επιπρόσθετα,​ δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τους διδακτικούς στόχους που το ΜΑ επιτυγχάνει αλλά και με τις διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτό. Σε αυτά τα πεδία, περιμένουμε να δούμε την **Θεματική Κατάταξη** του ΜΑ μέσα στις θεματικές που καλύπτει η σχολική ύλη αλλά και τον τύπο του ΜΑ, ο οποίος επιλέγεται από μια λίστα με τιμές όπως: μελέτη περίπτωσης,​ πείραμα,​ αξιολόγηση,​ παρουσίαση. Στη συνέχεια,​ δίνεται πληροφορία για τις **Διδακτικές Προσεγγίσεις** και **Διδακτικούς Στόχους** του ΜΑ. Για αυτά τα δυο πεδία, περιμένουμε ο μετασχολιαστής να μας συμπληρώσει τα κυρίαρχα,​ το οποίο σημαίνει ότι δε χρειάζεται να δώσει πάνω από πέντε (5) τιμές στο κάθε πεδίο, με τις 2 ή 3 τιμές να είναι το ιδανικό. Τέλος, σε αυτό το κομμάτι,​ έχουμε την πληροφορία για τη **Συλλογή** στην οποία ανήκει ένα αντικείμενο,​ με βάση τις συλλογές που περιέχονται στο Φωτόδεντρο. ​+Τα πεδία μεταδεδομένων που αφορούν την ταξινόμηση του αντικειμένου,​ δίνουν πληροφορίες αναφορικά με τις ταξινομίες στις οποίες μπορεί να αντιστοιχηθεί το ΜΑ, είτε αυτές αφορούν στην εκπαιδευτική του διάσταση,​ είτε στην επιστημονική. Επιπρόσθετα,​ δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τους διδακτικούς στόχους που το ΜΑ επιτυγχάνει αλλά και με τις διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτό. Σε αυτά τα πεδία, περιμένουμε να δούμε την **Θεματική Κατάταξη** του ΜΑ μέσα στις θεματικές που καλύπτει η σχολική ύλη αλλά και τον τύπο του ΜΑ, ο οποίος επιλέγεται από μια λίστα με τιμές όπως: μελέτη περίπτωσης,​ πείραμα,​ αξιολόγηση,​ παρουσίαση. Στη συνέχεια,​ δίνεται πληροφορία για τις **Διδακτικές Προσεγγίσεις** και **Διδακτικούς Στόχους** του ΜΑ. Για αυτά τα δυο πεδία, περιμένουμε ο μετασχολιαστής να μας συμπληρώσει τα κυρίαρχα,​ το οποίο σημαίνει ότι δε χρειάζεταιτεμ ​να δώσει πάνω από πέντε (5) τιμές στο κάθε πεδίο, με τις 2 ή 3 τιμές να είναι το ιδανικό. Τέλος, σε αυτό το κομμάτι,​ έχουμε την πληροφορία για τη **Συλλογή** στην οποία ανήκει ένα αντικείμενο,​ με βάση τις συλλογές που περιέχονται στο Φωτόδεντρο. ​
  
 {{::​dna-screenshot5.png?​nolink|}} {{::​dna-screenshot5.png?​nolink|}}
Γραμμή 43: Γραμμή 42:
 {{::​dna-screenshot7.png?​nolink|}} {{::​dna-screenshot7.png?​nolink|}}
  
-===== Παράδειγμα 2 =====+===== Παράδειγμα 2: Αντικείμενο Πληροφορικής ​=====
  
 Σε αυτό το παράδειγμα,​ περιγράφουμε ένα ΜΑ που έχει να κάνει με [[http://​photodentro.edu.gr/​lor/​r/​8521/​6211?​locale=el|Οπτικό Προγραμματισμό]],​ μέσα από τα μεταδεδομένα του. Σε αυτό το παράδειγμα,​ περιγράφουμε ένα ΜΑ που έχει να κάνει με [[http://​photodentro.edu.gr/​lor/​r/​8521/​6211?​locale=el|Οπτικό Προγραμματισμό]],​ μέσα από τα μεταδεδομένα του.
Γραμμή 75: Γραμμή 74:
 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------
   *  [[metadata-guide|Κεντρική Σελίδα]]   *  [[metadata-guide|Κεντρική Σελίδα]]
-     * [[photodentro-lom|Προφίλ Μεταδεδομένων για το Φωτόδεντρο]] 
      * [[metadata-practices|Καλές & Κακές Πρακτικές Μετασχολιασμού]]      * [[metadata-practices|Καλές & Κακές Πρακτικές Μετασχολιασμού]]
      * [[metadata-faq|Συχνές Ερωτήσεις Μετασχολιασμού]]      * [[metadata-faq|Συχνές Ερωτήσεις Μετασχολιασμού]]
metadata-examples-of-use.1421852559.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2015/01/21 17:02 από palavitsinis