Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metadata-faq

Συχνές Ερωτήσεις Μετασχολιαστών

Στις ακόλουθες παραγράφους, παρουσιάζονται συχνές ερωτήσεις ανά στοιχείο μεταδεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα περιεχομένων στο δεξί μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε ευκολότερα στο στοιχείο μεταδεδομένων που σας ενδιαφέρει.

Οι ερωτήσεις ανανεώνονται συνεχώς και προκύπτουν τόσο από ερωτήματα των ομάδων μετασχολιαστών όσο και από τον περιοδικό ποιοτικό έλεγχο των μεταδεδομένων.

Τίτλος

Σε ότι αφορά το πεδίο του «Τίτλου», ποια είναι τα θέματα που θα πρέπει να προσέχει ένας μετασχολιαστής κατά την συμπλήρωση του;

Το πεδίο του τίτλου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πεδία μεταδεδομένων, αφού πρόκειται για το πρώτο πεδίο που διαβάζει κάποιος όταν αναζητά κάποιο Μ.Α. Ένας καλός τίτλος, πρέπει να μπορεί να αποδώσει το περιεχόμενο του Μ.Α. σε λίγες λέξεις. Δεν υπάρχει απόλυτο νούμερο, μα η χρήση εννέα, δέκα ή περισσότερων λέξεων, δεν βοηθά στην οπτική παρουσίαση του αντικειμένου στο αποθετήριο και επιπρόσθετα μπορεί να μπερδέψει όποιον το αναζητά.

Σε περίπτωση που ο τίτλος είναι τόσο μεγάλος όσο αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει να ενσωματωθεί στην περιγραφή και να βρεθεί ένας μικρότερος τίτλος για το Μ.Α. Στο άλλο άκρο, ο τίτλος δε θα πρέπει να είναι πολύ σύντομος, σε σημείο να μη μπορεί ο χρήστης να καταλάβει περί τίνος Μ.Α. πρόκειται. Ωστόσο, και εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις. Ενώ η λέξη «Διανύσματα» μπορεί να είναι από μόνη της αρκετά κατατοπιστική, αντίστοιχα η λέξη «Ανάπτυξη», δεν είναι ένας τίτλος που θα θέλαμε για ένα Μ.Α.

Επιπλέον, δε θα πρέπει εντός του τίτλου του Μ.Α., να περιέχονται αριθμητικά οποιουδήποτε τύπου, π.χ. «Μέρος 1», «Α», «Πρώτο βιβλίο», κοκ. Αντίστοιχα, δε θα πρέπει στον τίτλο να περιλαμβάνονται αναφορές σε κεφάλαια βιβλίων που περιέχουν το Μ.Α. καθώς με αυτό τον τρόπο το «δένουν» με μια αποκλειστική χρήση που δεν συνάδει με το σκοπό ύπαρξης των Μ.Α. που είναι η επαναχρησιμοποίηση.

Τέλος, είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι δεν πρέπει σε έναν καλό τίτλο, να υπάρχουν συντομογραφίες, όσο γνωστές και αν είναι αυτές στο ευρύ κοινό. Παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι η χρήση λέξεων/συντομεύσεων όπως «ATIA», «Κ.Σ.», «Α.Α.», «Β. και Ν.», «Κ.Ν.Σ.», τα οποία είναι διφορούμενα.

Γενικότερα, ένας καλός τίτλος θα πρέπει να αφήνει όσο το δυνατόν λιγότερο «χώρο» για παρερμηνεία της φύσης του Μ.Α. που περιγράφει. Μια καλή πρακτική είναι αφού δώσετε έναν τίτλο στο Μ.Α. που περιγράφετε, να σκεφτείτε αντίστροφα και διαβάζοντας αυτό τον τίτλο να δείτε αν μπορείτε να σκεφτείτε και άλλα αντικείμενα στα οποία θα μπορούσε να ταιριάξει εξίσου καλά. Αν βρείτε πολλά (όπως με τον τίτλο «Διανύσματα» για παράδειγμα), σημαίνει ότι ο τίτλος σας είναι πολύ γενικός και θα πρέπει να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος.

Περιγραφή

Σε ότι αφορά το πεδίο της «Περιγραφής», ποια θα ήταν μια καλή περιγραφή για ένα Μαθησιακό Αντικείμενο; Τι θα πρέπει να προσέξει ο μετασχολιαστής;

Η περιγραφή έχει επίσης μεγάλη σημασία για ένα καλό Μ.Α., υπό την έννοια ότι κατά την αναζήτηση και ανακάλυψη ενός Μ.Α., ο χρήστης βλέπει την περιγραφή του αντικειμένου για να αποφασίσει αν του κάνει για τη χρήση που θέλει ή όχι. Πολλές φορές, μια κακή ή μη-ακριβής περιγραφή, μπορεί να αναστείλει τον χρήστη από το να ανοίξει ένα αντικείμενο.

Η περιγραφή δε θα πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ μικρή. Σαν ένα προτεινόμενο μήκος περιγραφής, θα ορίζαμε τις 100 με 150 λέξεις. Ωστόσο, κάποιος μετασχολιαστής μπορεί να επιλέξει να ξεπεράσει αυτό το όριο, αν θεωρεί ότι η πληροφορία που εισάγει στην περιγραφή είναι απολύτως απαραίτητη. Η παράγραφος που προηγήθηκε, είναι σχεδόν εξήντα (60) λέξεις. Ένα τέτοιο μήκος θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο που πρέπει να έχει ένα Μ.Α. σαν περιγραφή για να μπορέσει ο μετασχολιαστής να «μεταδώσει» αρκετές λεπτομέρειες για την κατανόηση του περιεχομένου και του σκοπού του Μ.Α. από το χρήστη.

Δύο μέρη που θα πρέπει κάθε περιγραφή να περιέχει είναι (α) μια σύντομη αντιπροσωπευτική περιγραφή του Μ.Α. και (β) ο διδακτικός σκοπός του Μ.Α. Όποιες άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Μ.Α. μέσα στην τάξη, δε πρέπει να περιέχονται στο πεδίο της περιγραφής, αλλά στο πεδίο «Σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση».

Τέλος, είναι σημαντικό η περιγραφή του Μ.Α. να είναι ανεξάρτητη από το βιβλίο στο οποίο χρησιμοποιείται αρχικά. Δε πρέπει να υπάρχουν αναφορές στις σελίδες του βιβλίου όπου το Μ.Α. μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, αυτό καταργεί την ανεξαρτησία των Μ.Α. και επιβάλλει περιορισμούς στην επαναχρησιμοποίηση τους.

Λέξεις Κλειδιά

Πως θα πρέπει να επιλέγω «Λέξεις Κλειδιά» για ένα Μ.Α.; Ποιες είναι οι σωστές πρακτικές για αυτό;

Όμοια με τις οδηγίες για τον τίτλο και την περιγραφή ενός Μ.Α., έτσι και οι λέξεις κλειδιά θα πρέπει να είναι εκείνες που περιγράφουν την ουσία ενός Μ.Α. Συνήθως είναι 4-5 λέξεις που αντικατοπτρίζουν πλήρως ένα Μ.Α.

Ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να δοθεί για τις λέξεις κλειδιά, θα ήταν για ένα Μ.Α. με τίτλο «Παρουσίαση του Παρθενώνα». Σε αυτή την περίπτωση θα περίμενε κανείς στις λέξεις κλειδιά να βρει τις «ναός», «Αρχαία Ελλάδα», «Ζωφόρος», «Ικτίνος», «Καλλικράτης», «Αρχιτεκτονική» ή και «Παρθενώνας». Γενικά, πρέπει οι λέξεις κλειδιά (όπως δηλώνει και το όνομα τους) να είναι το πολύ δύο λέξεις. Δε προτείνεται η χρήση φράσεων με 3-4 λέξεις σαν λέξεις κλειδιά. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ενσωματώνονται στην περιγραφή του Μ.Α.

Εύρος Κάλυψης

Τι θα πρέπει να συμπληρώνω στο πεδίο «Εύρος Κάλυψης» ενός Μ.Α.;

Το πεδίο εύρος κάλυψης χρησιμοποιείται κυρίως για να αποθηκεύσει κάποια χωρική ή χρονική διάσταση ενός Μ.Α. Πρωτίστως περιμένουμε να δούμε σε αυτό το πεδίο κάποιο προσδιορισμό χωρικό, σε μαθήματα όπως η Γεωγραφία, όπου οι χάρτες θα πρέπει πάντα να προσδιορίζονται χωρικά. Αντίστοιχα, σε Μ.Α. από την Ιστορία θα μπορούσαμε επίσης να περιμένουμε χωρική κάλυψη όπως «Αθήνα», «Σπάρτη», κοκ., αλλά και χρονικές, όπως «5ος αιώνας π.Χ.», ή «1453 μ.Χ.», και λοιπά.

Εδώ, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δε χρειάζεται να εισάγεται η τιμή «χωρίς» αν κάποιο Μ.Α. δεν έχει κάποιο είδος κάλυψης, αλλά αρκεί να μείνει κενό. Σχετικά με άλλες ταξινομίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο, όπως «Αγγειοπλαστική» ή όποια άλλη έχει νόημα σε κάποιο μάθημα, θα πρέπει να φροντίσει η κάθε ομάδα να είναι συνεπής με τέτοιες ταξινομίες και να τις χρησιμοποιεί σε όλα τα αντικείμενα που ανεβάζει για να έχουμε ομοιογένεια σε όλα τα Μ.Α. Επιπρόσθετα, θα πρέπει αυτές οι λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται να γίνονται κατανοητές από τους χρήστες. Ο όρος «Αγγειοπλαστική» είναι κατανοητός, αλλά στην περίπτωση της χρήσης της λέξης «Αντίθετα», δεν είναι εμφανές το τι επιδιώκεται από το μετασχολιαστή.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου

Στην περίπτωση που ένα Μ.Α. «περιέχει» περισσότερους από έναν τύπους αντικειμένου, τι θα πρέπει να συμπληρώνω στο πεδίο «Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου»;

Είναι κοινό το φαινόμενο Μ.Α. τα οποία είναι σύνθετα, με την έννοια ότι μπορεί να περιέχουν περισσότερους από έναν τύπους περιεχομένου μέσα τους. Για παράδειγμα, μια παρουσίαση μπορεί να περιέχει εικόνες, ήχο, ίσως και βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, όταν μετασχολιάζουμε ένα τέτοιο αντικείμενο, θα πρέπει να επιλέγουμε τον τύπο που περιέχει όλους τους άλλους και όχι κάθε επιμέρους τύπο αντικειμένου που περιέχεται στο Μ.Α. Στο παράδειγμα που δώσαμε, θα πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο «Παρουσίαση».

Ο λόγος για το παραπάνω, έχει να κάνει ξανά με τον τρόπο που αναζητούν περιεχόμενο οι χρήστες. Στην περίπτωση που ένας χρήστης θέλει να βρει μια εικόνα π.χ. του Παρθενώνα, θα χρησιμοποιήσει τη λέξη «Παρθενώνας» και το φίλτρο «Εικόνα» για να βρει αυτό ακριβώς. Στην περίπτωση που μια παρουσίαση έχει εικόνες του Παρθενώνα μέσα και έχει χαρακτηριστεί και σαν εικόνα, ο χρήστης θα βρει μια παρουσίαση από την οποία πρακτικά είναι δύσκολο να «βγάλει» την εικόνα και ακόμα κι αν καταφέρει να το κάνει, αυτό δε θα είναι «νόμιμο», αφού τα δικαιώματα που αφορούν στο κάθε Μ.Α. αφορούν στην ολότητα του και όχι στα επιμέρους συστατικά του στοιχεία.

Διδακτική Προσέγγιση

Τι θα πρέπει να συμπληρώνω στη «Διδακτική Προσέγγιση» ενός Μ.Α.; Τι τιμές θα πρέπει να επιλέγω και πόσες;

Όπως και στην περίπτωση των διδακτικών στόχων, έτσι και στη διδακτική προσέγγιση, είναι φυσιολογικό, κάθε Μ.Α. να έχει περισσότερες από μια διδακτικές προσεγγίσεις που ταιριάζουν σε αυτό. Για παράδειγμα, ένα Μ.Α. μπορεί να περιέχει «άμεση διδασκαλία», «συνεργατική μάθηση», «διερευνητική μάθηση» και «αμοιβαία διδασκαλία».

Έχοντας αυτό κατά νου, θα μπορούσε κάποιος να εισάγει όλες τις διδακτικές προσεγγίσεις τις οποίες ένα Μ.Α. εκπληρώνει, στα μεταδεδομένα του. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε τη μεριά του χρήστη που αναζητά ένα αντικείμενο με τη χρήση των διδακτικών προσεγγίσεων σα «φίλτρα», καταλαβαίνουμε ότι αν στα περισσότερα αντικείμενα δοθεί ο ίδιος αριθμός διδακτικών προσεγγίσεων (δηλαδή οι περισσότερες από τις διαθέσιμες), δε θα είναι δυνατό το φιλτράρισμα τους, αφού επιλέγοντας το φίλτρο π.χ. «εξάσκηση και πρακτική», δε θα μειώνονται αισθητά τα αποτελέσματα.

Για αυτό το λόγο, θα πρέπει σε κάθε αντικείμενο να επιλέγονται οι κύριες διδακτικές προσεγγίσεις, που είναι και αυτες που ο μετασχολιαστής θεωρεί ότι αφορούν πρωτίστως το αντικείμενο. Είναι γενικότερα πολύ σημαντικό να δίνονται και οι διδακτικοί προσεγγίσεις για όλα τα Μ.Α., αφού αποτελούν πολύ σημαντικό κριτήριο αναζήτησης του υλικού του Φωτόδεντρου, ειδικότερα από εκπαιδευτικούς.

Διδακτικοί Στόχοι

Τι θα πρέπει να κάνω αναφορικά με τους «Διδακτικούς Στόχους» ενός Μ.Α.; Πως θα πρέπει να συμπληρώνονται;

Είναι αποδεχτό ότι κάθε Μ.Α. μπορεί να εκπληρώνει περισσότερους από έναν διδακτικούς στόχους μέσα από την χρήση του. Μπορεί να βοηθά τους μαθητές «να κατανοούν», «να θυμούνται», «να δίνουν προσοχή», κοκ. Έχοντας αυτό κατά νου, θα μπορούσε κάποιος να εισάγει όλους τους διδακτικούς στόχους τους οποίους ένα Μ.Α. εκπληρώνει, στα μεταδεδομένα του.

Ωστόσο, αν κοιτάξουμε τη μεριά του χρήστη που αναζητά ένα αντικείμενο με τη χρήση των διδακτικών στόχων σαν «φίλτρα», καταλαβαίνουμε ότι αν στα περισσότερα αντικείμενα δοθεί ο ίδιος αριθμός διδακτικών στόχων (δηλαδή οι περισσότεροι από τους διαθέσιμους), δε θα είναι δυνατό το φιλτράρισμα τους, αφού επιλέγοντας το φίλτρο π.χ. «να κατανοούν», δε θα μειώνονται αισθητά τα αποτελέσματα.

Για αυτό το λόγο, θα πρέπει σε κάθε αντικείμενο να επιλέγονται οι κύριοι διδακτικοί στόχοι, που είναι και αυτοί που ο μετασχολιαστής θεωρεί ότι επιτυγχάνει πρωτίστως το αντικείμενο.

Είναι γενικότερα πολύ σημαντικό να δίνονται διδακτικοί στόχοι για όλα τα Μ.Α., αφού αποτελούν πολύ σημαντικό κριτήριο αναζήτησης του υλικού του Φωτόδεντρου, ειδικότερα από εκπαιδευτικούς.

Σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση

Είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται το πεδίο «Σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση»; Τι θα πρέπει να εισάγουμε σε αυτό;

Για κάθε εκπαιδευτικό που βρίσκει ένα Μ.Α., οι σημειώσεις για διδακτική αξιοποίηση αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσει να εντάξει το Μ.Α. στη διδασκαλία του. Ειδικότερα για αντικείμενα τα οποία είναι περισσότερο γενικού σκοπού, όπως μπορεί να είναι μια εικόνα, καλό θα είναι να περιέχουν κάποιες σημειώσεις για τις πιθανές χρήσεις τους, καθώς δεν είναι τόσο «καθοδηγούμενη» η χρήση τους όπως π.χ. ένα σενάριο που περιλαμβάνει βήματα τα οποία ακολουθεί ο εκπαιδευτικός.

Γενικά, το πεδίο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοια λογική όπως το πεδίο της περιγραφής. Στο μήκος του θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στις εκατό (100) λέξεις για να μπορέσει να δώσει όλη την πληροφορία που απαιτείται για την ορθή αξιοποίηση του μέσα στην τάξη. Δε θα πρέπει επίσης να έχει εξαρτήσεις σε κάποιο συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο, αλλά θα πρέπει οι σημειώσεις για Δ.Α. να «στέκονται» και μόνες τους.

Τυπικός Απαιτούμενος Χρόνος

Τι θα πρέπει να συμπληρώνω στον «Τυπικό Απαιτούμενο Χρόνο» για ένα Μ.Α.;

Ο τυπικός απαιτούμενος χρόνος για ένα Μ.Α. είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις «Σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση». Στο πεδίο του τυπικού απαιτούμενου χρόνου, περιμένουμε να δούμε το χρόνο που θα χρειαστεί ένας εκπαιδευτικός για να δουλέψει με το Μ.Α. στην τάξη, με βάση τις οδηγίες για διδακτική αξιοποίηση.

Αυτό σημαίνει αυτόματα, ότι η συμπλήρωση του πεδίου αυτού, έχει νόημα μόνο αν ο μετασχολιαστής έχει βάλει το χρόνο να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την αξιοποίηση του Μ.Α. μέσα στην τάξη. Αλλιώς, το να δώσει κανείς π.χ. ένα τυπικό απαιτούμενο χρόνο τριάντα (30) λεπτών για ένα πεντάλεπτο βίντεο, δεν έχει νόημα, αν δεν έχει δώσει πληροφορίες για το τι θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός στα υπόλοιπα εικοσιπέντε (25) λεπτά που του μένουν πριν ή μετά την αναπαραγωγή του βίντεο.

Μορφότυπος

Τι θα πρέπει να συμπληρώνω σαν «Μορφότυπο» ενός αντικειμένου που περιέχει πολλά αντικείμενα μέσα του (μορφή zip);

Το φαινόμενο ενός σύνθετου αντικειμένου που περιέχει μέσα του και άλλα αντικείμενα είναι πολύ συχνό στο Φωτόδεντρο. Για παράδειγμα, μπορεί ένα σενάριο να είναι σε pdf και να συμπεριλαμβάνονται μαζί του και εικόνες σε μορφή jpg που χρησιμοποιούνται μαζί με το σενάριο.

Σε παρόμοιες περιπτώσεις, πρέπει ο χρήστης που κατεβάζει το συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει τα παραπάνω, να γνωρίζει από πριν για όποιες απαιτήσεις υπάρχουν για να ανοίξει τόσο το αρχείο του σεναρίου όσο και τα βοηθητικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, να γνωρίζει ότι χρειάζεται και το Adobe Viewer για να ανοίξει το pdf.

Σε πολλές συλλογές, παρατηρείται η πρακτική σε κάποια σύνθετα αντικείμενα να καταχωρείται μόνο ο μορφότυπος «zip» από τη στιγμή που πρόκειται για συμπιεσμένο αρχείο. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν είναι σωστή, αφού «αποκρύπτει» άλλους τύπους αρχείων που περιέχονται στο Μ.Α. και μπορεί να φέρνουν δικές τους απαιτήσεις για την αναπαραγωγή τους.

Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση, να εισάγονται και οι τύποι των επιμέρους αρχείων που περιέχονται στο συμπιεσμένο αρχείο, και να ενημερώνονται επίσης, όποιες τεχνικές απαιτήσεις υπάρχουν για την εκτέλεση τους, όπως π.χ. η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος και ούτω καθεξής.

Τεχνικές Απαιτήσεις

Έχω δημιουργήσει ένα αντικείμενο το οποίο έχει κάποιες συγκεκριμένες Τεχνικές Απαιτήσεις για τη λειτουργία του. Πώς τις εισάγω στα μεταδεδομένα;

Όταν, για την online αναπαραγωγή του αντικειμένου, απαιτείται η εγκατάσταση ενός πρόσθετου (plug-in) στον browser, η απαίτηση αυτή πρέπει να εισάγεται στο πεδίο «Τεχνικές απαιτήσεις», επιλέγοντας από τη λίστα «Είδος απαιτούμενης τεχνολογίας» την τιμή «πρόσθετο (plug-in)» και στη συνέχεια το κατάλληλο «Όνομα Τεχνολογίας».

Όταν το αντικείμενο δεν εκτελείται online στον browser και απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού τοπικά για την αναπαραγωγή του, η απαίτηση αυτή πρέπει να εισάγεται στο πεδίο «Τεχνικές απαιτήσεις», επιλέγοντας από τη λίστα «Είδος απαιτούμενης τεχνολογίας» την τιμή «λογισμικό (software)» και στη συνέχεια το κατάλληλο «Όνομα Τεχνολογίας».

Οδηγίες Χρήσης

Έχω συμπληρώσει ό,τι χρειαζόταν σχετικά με την ορθή αναπαραγωγή του αντικειμένου στις Τεχνικές Απαιτήσεις. Τι επιπλέον μου ζητείται να συμπληρώσω στο επόμενο πεδίο «Οδηγίες Χρήσης»;

Οι «Οδηγίες Χρήσης» συνήθως έχουν νόημα να συμπληρώνονται σε περιπτώσεις όπου «κόβονται» δραστηριότητες από ένα μεγαλύτερο σύνολο δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να χάνονται κάποιες οδηγίες που περιλαμβάνονταν στο αρχικό μεγαλύτερο πακέτο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου ουσιαστικά χρειάζεται παρέμβαση στο ίδιο αντικείμενο, η οποία δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, χρειάζεται να συμπληρωθούν αυτές οι συγκεκριμένες πληροφορίες και οδηγίες για την αναπαραγωγή και τη χρήση του αντικειμένου.

Οι Οδηγίες Χρήσης, δηλαδή, συμπληρώνονται όταν υπάρχει απαίτηση να διορθωθεί το αντικείμενο και να συμπεριληφθούν οδηγίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλο σημείο στα μεταδεδομένα του αντικειμένου και δε θα πρέπει να συγχέονται με τις Τεχνικές Απαιτήσεις.


metadata-faq.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/12/18 11:34 από palavitsinis