Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metadata-guide

Οδηγός Μετασχολιασμού για το Φωτόδεντρο

Η παρούσα σελίδα καθώς και όσες περιέχονται σε αυτή, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν σαν ένας οδηγός μεταδεδομένων για το Φωτόδεντρο. Στις σελίδες αυτές, μπορείτε να βρείτε:

  • Εκπαιδευτικό Υλικό για την καλύτερη κατανόηση των μεταδεδομένων
  • Την επεξήγηση των στοιχείων μεταδεδομένων που απαιτούνται για την περιγραφή ενός ΜΑ στο Φωτόδεντρο
  • Καλές και κακές Πρακτικές χρήσης των στοιχείων μεταδεδομένων
  • Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για τα στοιχεία μεταδεδομένων και τον τρόπο συμπλήρωσης τους

Σκοπός αυτού του wiki είναι να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τους μετασχολιαστές που ανεβάζουν Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ), στο Φωτόδεντρο. Μέσα από την παρουσίαση του κάθε στοιχείου μεταδεδομένων, των τιμών του αλλά και των τρόπων συμπλήρωσης, οι μετασχολιαστές θα υποστηριχθούν για τον ευκολότερο μετασχολιασμό των ΜΑ.

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν, περιέχουν το υλικό που αναφέρθηκε παραπάνω. Επιλέξτε τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί σε αυτό που ψάχνετε:

Στις ακόλουθες σελίδες, δεν περιγράφονται τα στοιχεία μεταδεδομένων τα οποία αν και μέρος του προφίλ μεταδεδομένων, συμπληρώνονται αυτόματα. Τέτοια πεδία περιλαμβάνουν το Αναγνωριστικό του κάθε ΜΑ, το μέγεθος του, κλπ. Επίσης, τα παραδείγματα που δίνονται για την σωστή και λάθος χρήση κάποιων στοιχείων μεταδεδομένων είναι εντελώς τυχαία και δεν προέρχονται από ΜΑ που βρίσκονται στο Φωτόδεντρο.

Προφίλ Μεταδεδομένων για το Φωτόδεντρο

Το διεθνές πρότυπο μεταδεδομένων IEEE LOM επιλέχθηκε ως βάση για το Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων του Φωτόδεντρου. Η συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα είναι απαίτηση ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποθετηρίων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Με το πρότυπο IEEE LOM σαν βάση, δημιουργήθηκαν αντίστοιχα Προφίλ Μεταδεδομένων για κάθε διαφορετικού τύπου συλλογή που φιλοξενείται στο Φωτόδεντρο. Αρχικά, έγινε ανάλυση αντικειμένων της συλλογής και προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις σε μεταδεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη θέματα χρήσης και αναζήτησης των αντικειμένων από τους χρήστες καθώς και θέματα πληρότητας της περιγραφής τους. Με βάση τις απαιτήσεις αυτές διαμορφώθηκε ανάλογα το Προφίλ Εφαρμογών Μεταδεδομένων για κάθε συλλογή.

Για τις συλλογές του Ψηφιακού Σχολείου, τα στοιχεία μεταδεδομένων με τα οποία περιγράφονται τα Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ) ομαδοποιήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Γενικά Μεταδεδομένα: Πληροφορίες γενικής φύσης σχετικά με το ΜΑ, όπως τίτλος, περιγραφή ή λέξεις κλειδιά
  2. Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα: Πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση του κάθε ΜΑ
  3. Νομικά Μεταδεδομένα: Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης του κάθε ΜΑ
  4. Τεχνικά Μεταδεδομένα: Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση/αναπαραγωγή του ΜΑ
metadata-guide.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/12/18 13:00 από palavitsinis