Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metadata-practices

Καλές & Κακές Πρακτικές Μετασχολιασμού

Σε αυτή τη σελίδα, θα βρείτε όλα τα στοιχεία μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο Φωτόδεντρο και τα οποία:

 • ΔΕ συμπληρώνονται αυτόματα
 • Έχουν προκαλέσει προβλήματα στη διαδικασία μετασχολιασμού

Για κάθε στοιχείο μεταδεδομένων, θα δοθεί είτε (α) ένα καλό και ένα κακό παράδειγμα της χρήσης του είτε (β) μια γενική οδηγία για τη χρήση του, στις περιπτώσεις που η χρήση παραδείγματος δεν ενδείκνυται.

Γενικά Μεταδεδομένα

Τίτλος

Ο τίτλος αποδίδει σε λίγες λέξεις μία περιγραφή του μαθησιακού αντικειμένου (ΜΑ). Κάθε μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να έχει περισσότερους από έναν τίτλους.

Λάθος Τίτλοι:

 1. Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεναρίου της Β'Λυκείου με θέμα την Ομαλή Κυκλική Κίνηση (μακροσκελής)
 2. Ζωγραφίζουμε Ζωάκια ΙΙ (αρίθμηση)
 3. Ρεύμα (γενικός)

Οι προηγούμενοι τίτλοι, θα μπορούσαν να είναι:

 1. Ομαλή Κυκλική Κίνηση
 2. Ζωγραφίζουμε Ζωάκια
 3. Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος

Πρέπει να αποφεύγουμε:

 • Μεγάλους τίτλους,
 • Να εισάγουμε πληροφορία που ανήκει σε άλλα πεδία μεταδεδομένων, μέσα στον τίτλο (π.χ. Β'Λυκείου, εκπαιδευτικό σενάριο),
 • Αρχικά (π.χ. Κ.Σ. αντί για Κανονικές Συνθήκες, κλπ),
 • Αριθμητικά (1, ΙΙΙ, Μέρος 1, κλπ)
 • Γενικούς τίτλους που δε δίνουν μια ένδειξη του περιεχομένου του ΜΑ

Περιγραφή

Πρόκειται για μία εκτενέστερη περιγραφή του μαθησιακού αντικειμένου. Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα του μαθησιακού αντικειμένου και επιτρέπουν την αναζήτηση του.

Λάθος Περιγραφές:

 1. Περιγραφές που δεν είναι αρκετά λεπτομερείς ώστε να κατανοήσει ο χρήστης το περιεχόμενο του αντικειμένου
 2. Πολύ μεγάλες περιγραφές
 3. Περιγραφές που περιέχουν αναφορές σε κάποιο κεφάλαιο του βιβλίου, ή γενικά κάνουν το ΜΑ εξαρτημένο
 4. Περιγραφές που περιέχουν πληροφορία από άλλα στοιχεία μεταδεδομένων, όπως π.χ. τις σημειώσεις για Δ.Α.

Δύο μέρη που θα πρέπει κάθε περιγραφή να περιέχει είναι (α) μια σύντομη αντιπροσωπευτική περιγραφή του Μ.Α. και (β) ο διδακτικός σκοπός του Μ.Α. Όποιες άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Μ.Α. μέσα στην τάξη, δε πρέπει να περιέχονται στο πεδίο της περιγραφής, αλλά στο πεδίο «Σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση».

Λέξεις Κλειδιά

Οι λέξεις-κλειδιά είναι λέξεις ή μικρές φράσεις ελεύθερου κειμένου που περιγράφουν και χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο του μαθησιακού αντικειμένου.

Λάθος Λέξεις Κλειδιά:

 1. Παράδειγμα Πυθαγορείου Θεωρήματος Τριγώνων,
 2. Κύρια Όψη Σχεδίου
 3. Σχέση Ευθυγράμμων Τμημάτων

Οι προηγούμενες Λέξεις Κλειδιά, θα μπορούσαν να είναι:

 1. Παράδειγμα, Πυθαγόρειο, Θεώρημα, Τρίγωνο
 2. Όψη, Σχέδιο, Κύρια
 3. Μήκος, τμήμα, γραμμή, ευθύγραμμο

Ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να δοθεί για τις λέξεις κλειδιά, θα ήταν για ένα ΜΑ με τίτλο «Παρουσίαση του Παρθενώνα». Σε αυτή την περίπτωση θα περίμενε κανείς στις λέξεις κλειδιά να βρει τις «ναός», «Αρχαία Ελλάδα», «Ζωφόρος», «Ικτίνος», «Καλλικράτης», «Αρχιτεκτονική». Γενικά, πρέπει η κάθε λέξη κλειδί (όπως δηλώνει και το όνομα) να είναι το πολύ δύο λέξεις. Δε προτείνεται η χρήση φράσεων με 3-4 λέξεις σαν λέξεις κλειδιά.

Γεωγραφική, Χρονική ή άλλη Κάλυψη

Το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί είτε η χρονική περίοδος είτε η γεωγραφική περιοχή που αφορά ή αναφέρεται το μαθησιακό αντικείμενο ή να προταθεί άλλου είδους εξειδίκευση.

Η χρονική εξειδίκευση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να δειχθεί όσο το δυνατόν καθαρότερα, η χρονική συσχέτιση του ΜΑ. Προτείνεται η χρήση ετών, ή περιόδων ετών, ακόμα κι αν δοθεί κάποιος χαρακτηρισμός πιο ευρύς, όπως “Βυζαντινή Περίοδος”.

Λάθος τιμές σε ένα ΜΑ, θα ήταν:

 1. Αγγειοπλαστική (μπορεί να μπει σαν λέξη κλειδί, από τη στιγμή που δε δείχνει σε κάποια συγκεκριμένη ταξινόμηση)
 2. Ναός Αγίας Σοφίας (εδώ, μπορεί να μπει Κωνσταντινούπολη, καθώς το όνομα του ναού είναι πολύ συγκεκριμένο και μπορεί επίσης να βρεθεί σε μεταδεδομένα όπως ο τίτλος ή η περιγραφή)

Ομάδα Ανάπτυξης

Προσδιορίζει τους συντελεστές που συμμετείχαν και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του μαθησιακού αντικειμένου.

Στην Ομάδα Ανάπτυξης, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να προσθέσουμε όλα τα άτομα που είχαν συνεισφορά στη διαδικασία ανάπτυξης του ΜΑ. Σε περιπτώσεις παλαιών έργων όπου υπάρχει μια πρώτη ομάδα ανάπτυξης αλλά και μια επόμενη όπου μπορεί να έχει “επεξεργαστεί” το αντικείμενο, επιλέγουμε από τους αντίστοιχους ρόλους και αναφέρουμε τόσο την πρώτη ομάδα, όσο και τη δεύτερη.

Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα

Τύπος Διαδραστικότητας

Αφορά στην ταξινόμηση του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το βαθμό που επιτρέπει ή προωθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με το μαθησιακό αντικείμενο.

Δε θα μπορούσε πχ. μια απλή εικόνα να είναι ενεργό/διαδραστικό ΜΑ, όπως και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι δε θα μπορούσε να είναι αφηγηματικό καθώς απαιτεί από το χρήστη ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση με αυτό.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου

Προσδιορίζει τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση.

Λάθος τιμές σε ένα ΜΑ, θα ήταν:

 1. Εικόνα, βίντεο, ήχος, πείραμα, παρουσίαση
 2. Οδηγός, εικόνα, βίντεο, χάρτης, ήχος, πείραμα, δεδομένα, εφαρμογή, άλλο, παρουσίαση, προσομοίωση

Γενικά, θα πρέπει πάντα να επιλέγεται ο κυρίαρχος τύπος. Για παράδειγμα, ένα ΜΑ που είναι μια παρουσίαση, χαρακτηρίζεται ως τέτοια. Το να βάλουμε επίσης το χαρακτηρισμό εικόνα ή/και βίντεο, επειδή περιέχει μέσα της εικόνες και βίντεο, δεν είναι σωστό. Θα πρέπει μόνο οι εικόνες να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες και τίποτα άλλο που μπορεί να τις περιέχει, καθώς με αυτό τον τρόπο αναζητήσεις με βάση τον τύπο “Εικόνα” θα φέρνουν λάθος/ανακριβή αποτελέσματα.

Ρόλος Τελικού Χρήστη

Το στοιχείο μεταδεδομένων προσδιορίζει ποιος είναι ο κύριος χρήστης ή ομάδα χρηστών για τους οποίους σχεδιάστηκε ή προτείνεται το μαθησιακό αντικείμενο.

Είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται ο Ρόλος Τελικού Χρήστη για να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ ΜΑ που στοχεύουν στον καθηγητή και ΜΑ που στοχεύουν στους μαθητές. Ωστόσο, σε περιπτώσεις, μπορεί ένα ΜΑ να απευθύνεται και στους δυο ταυτόχρονα.

Σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση

Το πεδίο χρησιμοποιείται για επιπλέον σημειώσεις (σε ελεύθερο κείμενο) σχετικά με την παιδαγωγική/διδακτική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου.

Λάθος Σημειώσεις για Δ.Α.: Αυτό το ΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδαχθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα με βάση τις ασκήσεις της σελίδας 79 του σχολικού βιβλίο Β' Γυμνασίου.

Σωστές Σημειώσεις για Δ.Α.: Οι μαθητές διερευνούν την παρουσίαση με στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αξιοποιήσουν το σχετικό υλικό και να αναζητήσουν πληροφορίες και από άλλες πηγές, ώστε να δημιουργήσουν μια σχετική εργασία (π.χ. παρουσίαση) εμβαθύνοντας σε ειδικά θέματα της Ιστορίας των υπολογιστών.

Σε αυτό το πεδίο, περιμένουμε να δούμε σημειώσεις σχετικά με την πιθανή χρήση ενός ΜΑ στην τάξη που να είναι ταυτόχρονα, ανεξάρτητες από συγκεκριμένο βιβλίο ή άλλο σχετικό υλικό.

Νομικά Μεταδεδομένα

Περιγραφή Άδειας Χρήσης

Στο πεδίο περιγράφεται με ελεύθερο κείμενο η άδεια χρήσης ή/και διάθεσης του μαθησιακού αντικειμένου.

Λάθος Περιγραφή Άδειας Χρήσης:

 • Creative Commons
 • CC
 • Όπως αναφέρεται στο site www.example.com

Σωστή Περιγραφή Άδειας Χρήσης:

 • Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
 • Οι δημιουργοί έχουν παραχωρήσει στο ΙΤΥΕ και στο ΥΠΑΙΘ το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, αξιοποίησης και διάθεσης του υλικού με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι το παρόν δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια αυτών.

Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πεδίο να έχουμε ακριβή περιγραφή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που ισχύουν για το ΜΑ. Η χρήση αδειών Creative Commons είναι προτιμητέα και λόγω της εξαπλωμένης χρήσης τους. Ωστόσο, η λεκτική περιγραφή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά για να αναφέρει λεπτομέρειες που δεν καλύπτονται από την άδεια.

Τεχνικά Μεταδεδομένα

Άλλες Τεχνικές Απαιτήσεις

Το συγκεκριμένο στοιχείο μεταδεδομένων περιέχει την περιγραφή σε ελεύθερο κείμενο άλλων ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του μαθησιακού αντικειμένου.

Σε αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων, οι χρήστες θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι για όποιες άλλες τεχνικές απαιτήσεις υπάρχουν για τη χρήση/προβολή ενός ΜΑ. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιγραφεί όλη η διαδικασία που απαιτείται ώστε πιθανά να εγκατασταθεί κάποιο επιπλέον λογισμικό ή να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Διάρκεια

Προσδιορίζει τον απαιτούμενο χρόνο αναπαραγωγής του μαθησιακού αντικειμένου και αφορά κυρίως μαθησιακά αντικείμενα όπως ήχο (αφήγηση ή μουσική), βίντεο, κινούμενη εικόνα (animation).

Είναι πολύ σημαντικό να μην συγχέεται η διάρκεια αυτή με την διάρκεια που είναι σχετική με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Η διάρκεια αυτή αφορά μόνο στη διάρκεια συνεχούς αναπαραγωγής ενός ΜΑ. Δεν αφορά στο χρόνο που μπορεί ένας δάσκαλος να το χρησιμοποιήσει μέσα στην τάξη με βάση κάποιες σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση.


metadata-practices.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/12/18 11:25 από palavitsinis