Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metadata-practices

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
metadata-practices [2015/12/18 11:23]
palavitsinis
metadata-practices [2015/12/18 11:25] (τρέχουσα)
palavitsinis
Γραμμή 64: Γραμμή 64:
    - Μήκος, τμήμα, γραμμή,​ ευθύγραμμο    - Μήκος, τμήμα, γραμμή,​ ευθύγραμμο
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να δοθεί για τις λέξεις κλειδιά,​ θα ήταν για ένα ΜΑ με τίτλο «Παρουσίαση του Παρθενώνα». Σε αυτή την περίπτωση θα περίμενε κανείς στις λέξεις κλειδιά να βρει τις «ναός»,​ «Αρχαία Ελλάδα»,​ «Ζωφόρος»,​ «Ικτίνος»,​ «Καλλικράτης»,​ «Αρχιτεκτονική». Γενικά,​ πρέπει η κάθε λέξη κλειδί (όπως δηλώνει και το όνομα) να είναι το πολύ δύο λέξεις. Δε προτείνεται η χρήση φράσεων με 3-4 λέξεις σαν λέξεις κλειδιά. ​ Ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να δοθεί για τις λέξεις κλειδιά,​ θα ήταν για ένα ΜΑ με τίτλο «Παρουσίαση του Παρθενώνα». Σε αυτή την περίπτωση θα περίμενε κανείς στις λέξεις κλειδιά να βρει τις «ναός»,​ «Αρχαία Ελλάδα»,​ «Ζωφόρος»,​ «Ικτίνος»,​ «Καλλικράτης»,​ «Αρχιτεκτονική». Γενικά,​ πρέπει η κάθε λέξη κλειδί (όπως δηλώνει και το όνομα) να είναι το πολύ δύο λέξεις. Δε προτείνεται η χρήση φράσεων με 3-4 λέξεις σαν λέξεις κλειδιά. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Γεωγραφική,​ Χρονική ή άλλη Κάλυψη ==== ==== Γεωγραφική,​ Χρονική ή άλλη Κάλυψη ====
 Το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί είτε η χρονική περίοδος είτε η γεωγραφική περιοχή που αφορά ή αναφέρεται το μαθησιακό αντικείμενο ή να προταθεί άλλου είδους εξειδίκευση. Το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί είτε η χρονική περίοδος είτε η γεωγραφική περιοχή που αφορά ή αναφέρεται το μαθησιακό αντικείμενο ή να προταθεί άλλου είδους εξειδίκευση.
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Η χρονική εξειδίκευση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να δειχθεί όσο το δυνατόν καθαρότερα,​ η χρονική συσχέτιση του ΜΑ. Προτείνεται η χρήση ετών, ή περιόδων ετών, ακόμα κι αν δοθεί κάποιος χαρακτηρισμός πιο ευρύς, όπως "​Βυζαντινή Περίοδος"​. ​   Η χρονική εξειδίκευση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να δειχθεί όσο το δυνατόν καθαρότερα,​ η χρονική συσχέτιση του ΜΑ. Προτείνεται η χρήση ετών, ή περιόδων ετών, ακόμα κι αν δοθεί κάποιος χαρακτηρισμός πιο ευρύς, όπως "​Βυζαντινή Περίοδος"​. ​  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<​WRAP ​left round alert 70%>+<​WRAP ​center ​round alert 90%>
 Λάθος τιμές σε ένα ΜΑ, θα ήταν: Λάθος τιμές σε ένα ΜΑ, θα ήταν:
    - Αγγειοπλαστική (//​μπορεί να μπει σαν λέξη κλειδί,​ από τη στιγμή που δε δείχνει σε κάποια συγκεκριμένη ταξινόμηση//​)    - Αγγειοπλαστική (//​μπορεί να μπει σαν λέξη κλειδί,​ από τη στιγμή που δε δείχνει σε κάποια συγκεκριμένη ταξινόμηση//​)
Γραμμή 79: Γραμμή 79:
 ==== Ομάδα Ανάπτυξης ==== ==== Ομάδα Ανάπτυξης ====
 Προσδιορίζει τους συντελεστές που συμμετείχαν και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του μαθησιακού αντικειμένου. Προσδιορίζει τους συντελεστές που συμμετείχαν και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του μαθησιακού αντικειμένου.
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Στην Ομάδα Ανάπτυξης,​ θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να προσθέσουμε όλα τα άτομα που είχαν συνεισφορά στη διαδικασία ανάπτυξης του ΜΑ. Σε περιπτώσεις παλαιών έργων όπου υπάρχει μια πρώτη ομάδα ανάπτυξης αλλά και μια επόμενη όπου μπορεί να έχει "​επεξεργαστεί"​ το αντικείμενο,​ επιλέγουμε από τους [[http://​gnosis.dschool.edu.gr/​voc/​lccrole/​|αντίστοιχους ρόλους]] και αναφέρουμε τόσο την πρώτη ομάδα, όσο και τη δεύτερη. ​ Στην Ομάδα Ανάπτυξης,​ θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να προσθέσουμε όλα τα άτομα που είχαν συνεισφορά στη διαδικασία ανάπτυξης του ΜΑ. Σε περιπτώσεις παλαιών έργων όπου υπάρχει μια πρώτη ομάδα ανάπτυξης αλλά και μια επόμενη όπου μπορεί να έχει "​επεξεργαστεί"​ το αντικείμενο,​ επιλέγουμε από τους [[http://​gnosis.dschool.edu.gr/​voc/​lccrole/​|αντίστοιχους ρόλους]] και αναφέρουμε τόσο την πρώτη ομάδα, όσο και τη δεύτερη. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Γραμμή 86: Γραμμή 86:
 ==== Τύπος Διαδραστικότητας ==== ==== Τύπος Διαδραστικότητας ====
 Αφορά στην ταξινόμηση του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το βαθμό που επιτρέπει ή προωθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με το μαθησιακό αντικείμενο. Αφορά στην ταξινόμηση του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το βαθμό που επιτρέπει ή προωθεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με το μαθησιακό αντικείμενο.
-<​WRAP ​left round alert 70%>+<​WRAP ​center ​round alert 90%>
 Δε θα μπορούσε πχ. μια απλή εικόνα να είναι **ενεργό/​διαδραστικό** ΜΑ, όπως και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι δε θα μπορούσε να είναι **αφηγηματικό** καθώς απαιτεί από το χρήστη ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση με αυτό. ​ Δε θα μπορούσε πχ. μια απλή εικόνα να είναι **ενεργό/​διαδραστικό** ΜΑ, όπως και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι δε θα μπορούσε να είναι **αφηγηματικό** καθώς απαιτεί από το χρήστη ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση με αυτό. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου ==== ==== Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου ====
 Προσδιορίζει τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση. Προσδιορίζει τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση.
-<​WRAP ​left round alert 70%>+<​WRAP ​center ​round alert 90%>
 Λάθος τιμές σε ένα ΜΑ, θα ήταν: Λάθος τιμές σε ένα ΜΑ, θα ήταν:
    - Εικόνα,​ βίντεο,​ ήχος, πείραμα,​ παρουσίαση    - Εικόνα,​ βίντεο,​ ήχος, πείραμα,​ παρουσίαση
    - Οδηγός,​ εικόνα,​ βίντεο,​ χάρτης,​ ήχος, πείραμα,​ δεδομένα,​ εφαρμογή,​ άλλο, παρουσίαση,​ προσομοίωση    - Οδηγός,​ εικόνα,​ βίντεο,​ χάρτης,​ ήχος, πείραμα,​ δεδομένα,​ εφαρμογή,​ άλλο, παρουσίαση,​ προσομοίωση
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Γενικά,​ θα πρέπει πάντα να επιλέγεται ο κυρίαρχος τύπος. Για παράδειγμα,​ ένα ΜΑ που είναι μια παρουσίαση,​ χαρακτηρίζεται ως τέτοια. Το να βάλουμε επίσης το χαρακτηρισμό εικόνα ή/και βίντεο,​ επειδή περιέχει μέσα της εικόνες και βίντεο,​ δεν είναι σωστό. Θα πρέπει μόνο οι εικόνες να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες και τίποτα άλλο που μπορεί να τις περιέχει,​ καθώς με αυτό τον τρόπο αναζητήσεις με βάση τον τύπο "​Εικόνα"​ θα φέρνουν λάθος/​ανακριβή αποτελέσματα. Γενικά,​ θα πρέπει πάντα να επιλέγεται ο κυρίαρχος τύπος. Για παράδειγμα,​ ένα ΜΑ που είναι μια παρουσίαση,​ χαρακτηρίζεται ως τέτοια. Το να βάλουμε επίσης το χαρακτηρισμό εικόνα ή/και βίντεο,​ επειδή περιέχει μέσα της εικόνες και βίντεο,​ δεν είναι σωστό. Θα πρέπει μόνο οι εικόνες να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες και τίποτα άλλο που μπορεί να τις περιέχει,​ καθώς με αυτό τον τρόπο αναζητήσεις με βάση τον τύπο "​Εικόνα"​ θα φέρνουν λάθος/​ανακριβή αποτελέσματα.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Γραμμή 102: Γραμμή 102:
 Το στοιχείο μεταδεδομένων προσδιορίζει ποιος είναι ο κύριος χρήστης ή ομάδα χρηστών για τους οποίους σχεδιάστηκε ή προτείνεται το μαθησιακό αντικείμενο. Το στοιχείο μεταδεδομένων προσδιορίζει ποιος είναι ο κύριος χρήστης ή ομάδα χρηστών για τους οποίους σχεδιάστηκε ή προτείνεται το μαθησιακό αντικείμενο.
  
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται ο Ρόλος Τελικού Χρήστη για να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ ΜΑ που στοχεύουν στον καθηγητή και ΜΑ που στοχεύουν στους μαθητές. Ωστόσο,​ σε περιπτώσεις,​ μπορεί ένα ΜΑ να απευθύνεται και στους δυο ταυτόχρονα. ​ Είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται ο Ρόλος Τελικού Χρήστη για να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ ΜΑ που στοχεύουν στον καθηγητή και ΜΑ που στοχεύουν στους μαθητές. Ωστόσο,​ σε περιπτώσεις,​ μπορεί ένα ΜΑ να απευθύνεται και στους δυο ταυτόχρονα. ​
 </​WRAP> ​ </​WRAP> ​
Γραμμή 108: Γραμμή 108:
 Το πεδίο χρησιμοποιείται για επιπλέον σημειώσεις (σε ελεύθερο κείμενο) σχετικά με την παιδαγωγική/​διδακτική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου. Το πεδίο χρησιμοποιείται για επιπλέον σημειώσεις (σε ελεύθερο κείμενο) σχετικά με την παιδαγωγική/​διδακτική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου.
  
-<​WRAP ​left round alert 70%>+<​WRAP ​center ​round alert 90%>
 Λάθος Σημειώσεις για Δ.Α.: Αυτό το ΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδαχθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα με βάση τις ασκήσεις της σελίδας 79 του σχολικού βιβλίο Β' Γυμνασίου. ​ Λάθος Σημειώσεις για Δ.Α.: Αυτό το ΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδαχθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα με βάση τις ασκήσεις της σελίδας 79 του σχολικού βιβλίο Β' Γυμνασίου. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<​WRAP ​left round tip 70%>+<​WRAP ​center ​round tip 90%>
 Σωστές Σημειώσεις για Δ.Α.: Οι μαθητές διερευνούν την παρουσίαση με στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Επιπρόσθετα,​ ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αξιοποιήσουν το σχετικό υλικό και να αναζητήσουν πληροφορίες και από άλλες πηγές, ώστε να δημιουργήσουν μια σχετική εργασία (π.χ. παρουσίαση) εμβαθύνοντας σε ειδικά θέματα της Ιστορίας των υπολογιστών. Σωστές Σημειώσεις για Δ.Α.: Οι μαθητές διερευνούν την παρουσίαση με στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Επιπρόσθετα,​ ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αξιοποιήσουν το σχετικό υλικό και να αναζητήσουν πληροφορίες και από άλλες πηγές, ώστε να δημιουργήσουν μια σχετική εργασία (π.χ. παρουσίαση) εμβαθύνοντας σε ειδικά θέματα της Ιστορίας των υπολογιστών.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Σε αυτό το πεδίο, περιμένουμε να δούμε σημειώσεις σχετικά με την πιθανή χρήση ενός ΜΑ στην τάξη που να είναι ταυτόχρονα,​ ανεξάρτητες από συγκεκριμένο βιβλίο ή άλλο σχετικό υλικό. Σε αυτό το πεδίο, περιμένουμε να δούμε σημειώσεις σχετικά με την πιθανή χρήση ενός ΜΑ στην τάξη που να είναι ταυτόχρονα,​ ανεξάρτητες από συγκεκριμένο βιβλίο ή άλλο σχετικό υλικό.
 </​WRAP> ​ </​WRAP> ​
Γραμμή 122: Γραμμή 122:
 Στο πεδίο περιγράφεται με ελεύθερο κείμενο η άδεια χρήσης ή/και διάθεσης του μαθησιακού αντικειμένου. Στο πεδίο περιγράφεται με ελεύθερο κείμενο η άδεια χρήσης ή/και διάθεσης του μαθησιακού αντικειμένου.
  
-<​WRAP ​left round alert 70%>+<​WRAP ​center ​round alert 90%>
 Λάθος Περιγραφή Άδειας Χρήσης: ​ Λάθος Περιγραφή Άδειας Χρήσης: ​
    * Creative Commons    * Creative Commons
Γραμμή 128: Γραμμή 128:
    * Όπως αναφέρεται στο site www.example.com    * Όπως αναφέρεται στο site www.example.com
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<​WRAP ​left round tip 70%>+<​WRAP ​center ​round tip 90%>
 Σωστή Περιγραφή Άδειας Χρήσης: ​ Σωστή Περιγραφή Άδειας Χρήσης: ​
    * Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0    * Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
    * Οι δημιουργοί έχουν παραχωρήσει στο ΙΤΥΕ και στο ΥΠΑΙΘ το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης,​ αξιοποίησης και διάθεσης του υλικού με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι το παρόν δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια αυτών.    * Οι δημιουργοί έχουν παραχωρήσει στο ΙΤΥΕ και στο ΥΠΑΙΘ το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης,​ αξιοποίησης και διάθεσης του υλικού με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι το παρόν δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια αυτών.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πεδίο να έχουμε ακριβή περιγραφή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που ισχύουν για το ΜΑ. Η χρήση αδειών Creative Commons είναι προτιμητέα και λόγω της εξαπλωμένης χρήσης τους. Ωστόσο,​ η λεκτική περιγραφή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά για να αναφέρει λεπτομέρειες που δεν καλύπτονται από την άδεια. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πεδίο να έχουμε ακριβή περιγραφή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που ισχύουν για το ΜΑ. Η χρήση αδειών Creative Commons είναι προτιμητέα και λόγω της εξαπλωμένης χρήσης τους. Ωστόσο,​ η λεκτική περιγραφή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά για να αναφέρει λεπτομέρειες που δεν καλύπτονται από την άδεια.
 </​WRAP> ​ </​WRAP> ​
Γραμμή 139: Γραμμή 139:
 ==== Άλλες Τεχνικές Απαιτήσεις ==== ==== Άλλες Τεχνικές Απαιτήσεις ====
 Το συγκεκριμένο στοιχείο μεταδεδομένων περιέχει την περιγραφή σε ελεύθερο κείμενο άλλων ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του μαθησιακού αντικειμένου. Το συγκεκριμένο στοιχείο μεταδεδομένων περιέχει την περιγραφή σε ελεύθερο κείμενο άλλων ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του μαθησιακού αντικειμένου.
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Σε αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων,​ οι χρήστες θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι για όποιες άλλες τεχνικές απαιτήσεις υπάρχουν για τη χρήση/​προβολή ενός ΜΑ. Πιο συγκεκριμένα,​ θα πρέπει να περιγραφεί όλη η διαδικασία που απαιτείται ώστε πιθανά να εγκατασταθεί κάποιο επιπλέον λογισμικό ή να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις.</​WRAP> ​ Σε αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων,​ οι χρήστες θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι για όποιες άλλες τεχνικές απαιτήσεις υπάρχουν για τη χρήση/​προβολή ενός ΜΑ. Πιο συγκεκριμένα,​ θα πρέπει να περιγραφεί όλη η διαδικασία που απαιτείται ώστε πιθανά να εγκατασταθεί κάποιο επιπλέον λογισμικό ή να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις.</​WRAP> ​
 ==== Διάρκεια ==== ==== Διάρκεια ====
 Προσδιορίζει τον απαιτούμενο χρόνο αναπαραγωγής του μαθησιακού αντικειμένου και αφορά κυρίως μαθησιακά αντικείμενα όπως ήχο (αφήγηση ή μουσική),​ βίντεο,​ κινούμενη εικόνα (animation). Προσδιορίζει τον απαιτούμενο χρόνο αναπαραγωγής του μαθησιακού αντικειμένου και αφορά κυρίως μαθησιακά αντικείμενα όπως ήχο (αφήγηση ή μουσική),​ βίντεο,​ κινούμενη εικόνα (animation).
-<​WRAP ​left round info 70%>+<​WRAP ​center ​round info 90%>
 Είναι πολύ σημαντικό να μην συγχέεται η διάρκεια αυτή με την διάρκεια που είναι σχετική με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Η διάρκεια αυτή αφορά μόνο στη διάρκεια συνεχούς αναπαραγωγής ενός ΜΑ. Δεν αφορά στο χρόνο που μπορεί ένας δάσκαλος να το χρησιμοποιήσει μέσα στην τάξη με βάση κάποιες σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό να μην συγχέεται η διάρκεια αυτή με την διάρκεια που είναι σχετική με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Η διάρκεια αυτή αφορά μόνο στη διάρκεια συνεχούς αναπαραγωγής ενός ΜΑ. Δεν αφορά στο χρόνο που μπορεί ένας δάσκαλος να το χρησιμοποιήσει μέσα στην τάξη με βάση κάποιες σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση.
 </​WRAP> ​ </​WRAP> ​
metadata-practices.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/12/18 11:25 από palavitsinis