Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metadata-training

Υλικό Εκπαίδευσης για Μεταδεδομένα

Η παρούσα σελίδα καθώς και όσες περιέχονται σε αυτή, έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν εκπαίδευση σε θέματα μεταδεδομένων σε όλους τους Μετασχολιαστές του Φωτόδεντρου. Περιέχουν τις παρακάτω σελίδες, από τις οποίες ο κάθε μετασχολιαστής εκείνες που θα τον/την βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών των μεταδεδομένων.

Σκοπός μας είναι η χρήση μιας πληθώρας μέσων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, από έγγραφα, μέχρι wikis, παρουσιάσεις και βίντεο, ώστε ο κάθε μετασχολιαστής να επιλέξει το υλικό που του ταιριάζει περισσότερο και που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Τύποι Μετασχολιαστών

Για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε καλύτερα στις ανάγκες των μετασχολιαστών, τους διακρίνουμε στις ακόλουθες κατηγορίες. Στις σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να βρείτε τα διακριτικά κάθε τύπου σχολιαστή (ΑΜ, ΕΜ ή ΠΜ), δίπλα από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

  • Αρχάριος Μετασχολιαστής (ΑΜ): Μετασχολιαστές που πολύ περιορισμένη γνώση ή καμία επαφή με μεταδεδομένα ή με συστήματα διαχείρισης μεταδεδομένων για εκπαιδευτικά αντικείμενα. Έχουν γνώση του πεδίου τους αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν κανένα αντίστοιχο σύστημα για το μετασχολιασμό αντικειμένων ή έχουν πολύ περιορισμένη εμπειρία.
  • Έμπειρος Μετασχολιαστής (ΕΜ): Μετασχολιαστές που έχουν ασχοληθεί με το μετασχολιασμό εκπαιδευτικών αντικειμένων μέσα από πλατφόρμες ή εργαλεία. Έχουν κάποια γνώση σε μεταδεδομένα αλλά υπάρχουν πεδία μεταδεδομένων που προκαλούν προβλήματα κατανόησης και συνεπώς συμπλήρωσης.
  • Προχωρημένος Μετασχολιαστής (ΠΜ): Μετασχολιαστές που έχουν μακρά εμπειρία σε χρήση μεταδεδομένων, έχοντας χρησιμοποιήσει προφίλ μεταδεδομένων στο παρελθόν όπως και αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης μεταδεδομένων. Παρουσιάζουν μικρές ανάγκες εκπαίδευσης, κυρίως σε πεδία τα οποία τυγχάνουν πολλαπλών ερμηνειών ως προς τη χρήση τους. Χρειάζονται κυρίως κάποιο υποστηρικτικό υλικό για να τελειοποιήσουν τη γνώση τους πάνω στο προφίλ μεταδεδομένων του Φωτόδεντρου ώστε να εισάγουν μεταδεδομένα υψηλής ποιότητας.

Τύποι Υλικού Εκπαίδευσης

Εξετάζοντας τις διαφορές στους μετασχολιαστές, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό που θα μπορέσει να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες διαφορετικών επιπέδων εξοικείωσης με τα μεταδεδομένα αλλά και διαφορετικών τρόπων εκμάθησης, από περισσότερο αφηγηματικούς μέχρι διαδραστικούς και αλληλεπιδραστικούς.

Τα κομμάτια στο σχήμα που ακολουθεί, συμβολίζουν την χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στα διαφορετικά επίπεδα γνώσης και αντίστοιχα στους διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης (αφηγηματικό/διαδραστικό). Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εργαλεία:

  • Οδηγοί: Θα χρησιμοποιηθούν κυρίως από αρχάριους μετασχολιαστές, σαν ένα σημείο αναφοράς όπου θα περιγράφεται όλο το σχήμα μεταδεδομένων του Φωτόδεντρου, με λεπτομερή παραδείγματα ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε περίπτωση ανάγκης,
  • Παρουσιάσεις: Θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για έμπειρους μετασχολιαστές που θέλουν να δουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, με ένα γρήγορο πέρασμα, χωρίς να χρειαστεί να διαβάσουν ένα έγγραφο πολλών σελίδων για να διευκρινίσουν κάτι,
  • Σελίδα Wiki: Θα χρησιμοποιηθεί από έμπειρους και προχωρημένους μετασχολιαστές, οι οποίοι θέλουν να βρουν κάτι πολύ γρήγορα, σε έναν online χώρο, δίχως να χρειαστεί να ανοίξουν και να ψάξουν αρχεία,
  • Demo: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα εργαλεία που είναι περισσότερο αφηγηματικά, τα demo θα χρησιμοποιηθούν για όλα τα επίπεδα των μετασχολιαστών και θα είναι είτε σε μορφή βίντεο είτε σε μορφή rolling demos. Θα δίνουν την εικόνα του υποσυστήματος μετασχολιασμού με συγκεκριμένα παραδείγματα και screenshots, ώστε ο χρήστης να μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το σύστημα,
  • Σεμινάρια: Πρόκειται για συναντήσεις εργασίας, οι οποίες θα είναι περισσότερο καθοδηγούμενες και θα δίνουν την ευκαιρία σε αρχάριους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το σύστημα με τη διαρκή καθοδήγηση ενός έμπειρου μετασχολιαστή για να κατανοήσουν τι απαιτεί ο μετασχολιασμός στην πράξη,
  • Εργαστήρια: Πρόκειται για συναντήσεις πρακτικής εξάσκησης, λιγότερο καθοδηγούμενες από τις προηγούμενες, οι οποίες στοχεύουν κυρίως σε έμπειρους μετασχολιαστές για να τους βοηθήσουν να εξοικειωθούν με κάποιο νέο σύστημα που δε γνωρίζουν ή με λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των μεταδεδομένων

Προφανώς, κάθε τύπος μετασχολιαστή (αρχάριος, έμπειρος, προχωρημένος) μπορεί να έχει πρόσβαση σε υλικό που δεν προορίζεται απαραίτητα για αυτόν με βάση τα παραπάνω. Κάποιος αρχάριος π.χ., μπορεί να χρησιμοποιήσει το wiki αν αυτό τον βολεύει καλύτερα από το αντίστοιχο document.


metadata-training.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/12/18 11:37 από palavitsinis