Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


oai-pmh

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


OAI-PMH αποθετηρίων Φωτόδεντρου

OAI-PMH validator OAI Repository explorer OAI-PMH tutorial Εξωτερικός Σύνδεσμος

h3. OAI-PMH verbs

Τα 6 OAI-PMH verbs (ενδεικτικά URLs από το OAI-PMH target του Φ/Δ LOR):

# *@Identify@* (Returns information about the repository.)

http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=Identify

# *@ListMetadataFormats@* (Lists the metadata formats supported by the repository.)

 http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=ListMetadataFormats

# *@ListSets@* (Lists the sets provided by the repository)

 http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=ListSets

# *@ListIdentifiers@* (Lists record identifiers, dates and any other headers for each item. Requires the argument 'metadataPrefix’. Results can be limited to specified sub-sets)

 http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_lom&from=2012-10-09T11:54:45Z&until=2014-10-24T08:13:35Z&set=hdl_8521_3451 

# *@ListRecords@* (Harvests metadata records from the repository. Requires the argument 'metadataPrefix’. Results can be limited to specified sub-sets. *resumptionToken is used in a way similar to pagination. If the OAI-PMH target receives a request for a lot of data, it can send part of the data with a resumption token.)

http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=ListRecords&from=2012-10-09T11:54:45Z&until=2014-10-24T08:13:35Z&metadataPrefix=oai_lom&set=hdl_8521_3451 

# *@GetRecord@* (Gets an individual metadata record from the repository. Requires the arguments 'identifier’ and 'metadataPrefix’. ) http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=GetRecord&identifier=oai:photodentro:lor:8521/4937&metadataPrefix=oai_lom

h3. OAI-PMH γενικά:

* http://www.oaforum.org/tutorial/english/page4.htm * http://eprints.rclis.org/4586/1/tutorial3muller.pdf

h3. Drupal & OAI-PMH

* https://www.drupal.org/project/views_oai_pmh * https://github.com/whiskyechobravo/views_oai_pmh (υποστηρίζει LOM!) * https://www.drupal.org/project/xc * http://www.extensiblecatalog.org/

h2. Παλαιότερα παραδείγματα

*Verb**Description**Example*
IdentifyReturns information about the repository.http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=Identify
ListMetadataFormatsLists the metadata formats supported by the repository.http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=ListMetadataFormats
ListSetsLists the sets provided by the repository (e.g. departments, subjects, etc.)http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=ListSets
ListIdentifiersLists record identifiers, dates and any other headers for each item. Requires the argument 'metadataPrefix'. Results can be limited to specified sub-sets.http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=ListIdentifiers&from=2012-10-09T11:54:45Z&until=2013-10-24T08:13:35Z&metadataPrefix=oai_lom&set=hdl_8521_3
ListRecords

*resumptionToken is used in a way similar to pagination. If the OAI-PMH target receives a request for a lot of data, it can send part of the data with a resumption token.|http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=ListRecords&from=2012-10-09T11:54:45Z&until=2013-10-24T08:13:35Z&metadataPrefix=oai_lom&set=hdl_8521_3|

GetRecordGets an individual metadata record from the repository. Requires the arguments 'identifier' and 'metadataPrefix'.http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=GetRecord&identifier=oai:photodentro:educationalvideo:8522/47&metadataPrefix=oai_lom
oai-pmh.1488534411.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2017/03/03 11:46 από kostis