Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


oai-pmh

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
oai-pmh [2017/03/03 11:59]
kostis
oai-pmh [2017/03/03 12:20] (τρέχουσα)
kostis
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 ====== OAI-PMH αποθετηρίων Φωτόδεντρου ====== ====== OAI-PMH αποθετηρίων Φωτόδεντρου ======
- 
- 
-===== Χρήσιμα εργαλεία και links ===== 
- 
-[[http://​validator.oaipmh.com/​|OAI-PMH validator]] 
-[[http://​re.cs.uct.ac.za/​|OAI Repository explorer]] 
-[[http://​www.oaforum.org/​tutorial/​| OAI-PMH tutorial]] 
  
 ===== Λίστα διαθέσιμων OAI-PMH target των αποθετηρίων Φωτόδεντρο ===== ===== Λίστα διαθέσιμων OAI-PMH target των αποθετηρίων Φωτόδεντρο =====
Γραμμή 14: Γραμμή 7:
 |Φωτόδεντρο/​edusoft|Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού|http://​photodentro.edu.gr/​oai-edusoft/​request?​verb=Identify|http://​photodentro.edu.gr/​edusoft/​| |Φωτόδεντρο/​edusoft|Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού|http://​photodentro.edu.gr/​oai-edusoft/​request?​verb=Identify|http://​photodentro.edu.gr/​edusoft/​|
 |Φωτόδεντρο/​e-yliko|Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση|http://​photodentro.edu.gr/​oai-ugc/​request?​verb=Identify|http://​photodentro.edu.gr/​ugc/​| |Φωτόδεντρο/​e-yliko|Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση|http://​photodentro.edu.gr/​oai-ugc/​request?​verb=Identify|http://​photodentro.edu.gr/​ugc/​|
 +|Φωτόδεντρο/​mext|Υπηρεσία συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου από εξωτερικές πηγές|http://​photodentro.edu.gr/​oai-mext/​request?​verb=Identify|http://​photodentro.edu.gr/​mext/​|
  
 +===== OAI-PMH verbs =====
 +Με βάση την [[http://​www.openarchives.org/​OAI/​openarchivesprotocol.html|περιγραφή του πρωτοκόλλου OAI-PMH]] το καθένα από τα παραπάνω αποθετήρια Φωτόδεντρο υποστηρίζει τα παρακάτω ​ OAI-PMH verbs (ενδεικτικά URLs από το OAI-PMH target του Φ/Δ LOR):
  
-h3. OAI-PMH verbs +==== Identify ==== 
- +Returns information about the repository.
-Τα 6 OAI-PMH verbs (ενδεικτικά URLs από το OAI-PMH target του Φ/Δ LOR): +
- +
-#  *@Identify@* (Returns information about the repository.)+
   http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=Identify   http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=Identify
-# *@ListMetadataFormats@*  (Lists the metadata formats supported by the repository.)+==== ListMetadataFormats ​====   
 +Lists the metadata formats supported by the repository.
    ​http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=ListMetadataFormats    ​http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=ListMetadataFormats
-# *@ListSets@* (Lists the sets provided by the repository)+==== ListSets ​====  
 +Lists the sets provided by the repository
    ​http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=ListSets    ​http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=ListSets
-# *@ListIdentifiers@* (Lists record identifiers,​ dates and any other headers for each item. Requires the argument '​metadataPrefix’. Results can be limited to specified sub-sets) +====ListIdentifiers==== 
-   ​http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=ListIdentifiers&​metadataPrefix=oai_lom&​from=2012-10-09T11:​54:​45Z&​until=2014-10-24T08:​13:​35Z&​set=hdl_8521_3451 ​ +Lists record identifiers,​ dates and any other headers for each item. Requires the argument '​metadataPrefix’. Results can be limited to specified sub-sets 
-# *@ListRecords@* (Harvests metadata records from the repository. Requires the argument '​metadataPrefix’. Results can be limited to specified sub-sets. *resumptionToken is used in a way similar to pagination. If the OAI-PMH target receives a request for a lot of data, it can send part of the data with a resumption token.) +   ​http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=ListIdentifiers&​metadataPrefix=oai_lom&​from=2015-01-09T11:​54:​45Z&​until=2016-10-24T08:​13:​35Z  
-  http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=ListRecords&​from=2012-10-09T11:​54:​45Z&​until=2014-10-24T08:​13:​35Z&​metadataPrefix=oai_lom&​set=hdl_8521_3451 ​ +====ListRecords==== 
-# *@GetRecord@* (Gets an individual metadata record from the repository. Requires the arguments '​identifier’ and '​metadataPrefix’. ​http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=GetRecord&​identifier=oai:​photodentro:​lor:​8521/​4937&​metadataPrefix=oai_lom ​+Harvests metadata records from the repository. Requires the argument '​metadataPrefix’. Results can be limited to specified sub-sets. *resumptionToken is used in a way similar to pagination. If the OAI-PMH target receives a request for a lot of data, it can send part of the data with a resumption token. 
 +  http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=ListRecords&​metadataPrefix=oai_lom&​set=hdl_8521_5938 ​ 
 +====GetRecord==== 
 +Gets an individual metadata record from the repository. Requires the arguments '​identifier’ and '​metadataPrefix’. 
 +  ​http://​photodentro.edu.gr/​oai-lor/​request?​verb=GetRecord&​identifier=oai:​photodentro:​lor:​8521/​4937&​metadataPrefix=oai_lom ​
  
-h3. OAI-PMH γενικά:​ 
  
-http://www.oaforum.org/tutorial/english/page4.htm  +===== Χρήσιμα εργαλεία και links ===== 
-http://eprints.rclis.org/4586/1/​tutorial3muller.pdf ​+ 
 +[[http://validator.oaipmh.com/|OAI-PMH validator]]\\ 
 +[[http://re.cs.uct.ac.za/​|OAI Repository explorer]]\\ 
 +[[http://www.oaforum.org/tutorial/| OAI-PMH tutorial]]\\
  
-h3Drupal & OAI-PMH+===== Σχετικοί σύνδεσμοι για OAI-PMH: =====  
 +[[http://​www.oaforum.org/​tutorial/​english/​page4.htm|Implementing ​OAI-PMH]]\\ 
 +[[http://​eprints.rclis.org/​4586/​1/​tutorial3muller.pdf|OAI-PMH Implementation-Tutorial]]\\
  
-https://​www.drupal.org/​project/​views_oai_pmh  +===== Drupal & OAI-PMH =====  
-https://​github.com/​whiskyechobravo/​views_oai_pmh ​(υποστηρίζει LOM!) +[[https://​www.drupal.org/​project/​views_oai_pmh|Views OAI-PMH at Drupal]]\\ 
-https://​www.drupal.org/​project/​xc +[[https://​github.com/​whiskyechobravo/​views_oai_pmh|Views OAI-PMH module for Drupal at Github]]\\ 
-http://​www.extensiblecatalog.org/ ​+[[https://​www.drupal.org/​project/​xc|Project xc]]\\ 
 +[[http://​www.extensiblecatalog.org/ ​|eXtensible Catalog Organization]]\\
  
  
-h2. Παλαιότερα παραδείγματα 
  
-|*Verb*|*Description*|*Example*| 
-|Identify|Returns information about the repository.|http://​photodentro-dev.cti.gr:​8086/​oai/​request?​verb=Identify| 
-|ListMetadataFormats|Lists the metadata formats supported by the repository.|http://​photodentro-dev.cti.gr:​8086/​oai/​request?​verb=ListMetadataFormats| 
-|ListSets|Lists the sets provided by the repository (e.g. departments,​ subjects, etc.)|http://​photodentro-dev.cti.gr:​8086/​oai/​request?​verb=ListSets| 
-|ListIdentifiers|Lists record identifiers,​ dates and any other headers for each item. Requires the argument '​metadataPrefix'​. Results can be limited to specified sub-sets.|http://​photodentro-dev.cti.gr:​8086/​oai/​request?​verb=ListIdentifiers&​from=2012-10-09T11:​54:​45Z&​until=2013-10-24T08:​13:​35Z&​metadataPrefix=oai_lom&​set=hdl_8521_3| 
-|ListRecords|Harvests metadata records from the repository. Requires the argument '​metadataPrefix'​. Results can be limited to specified sub-sets. 
-*resumptionToken is used in a way similar to pagination. If the OAI-PMH target receives a request for a lot of data, it can send part of the data with a resumption token.|http://​photodentro-dev.cti.gr:​8086/​oai/​request?​verb=ListRecords&​from=2012-10-09T11:​54:​45Z&​until=2013-10-24T08:​13:​35Z&​metadataPrefix=oai_lom&​set=hdl_8521_3| 
-|GetRecord|Gets an individual metadata record from the repository. Requires the arguments '​identifier'​ and '​metadataPrefix'​.|http://​photodentro-dev.cti.gr:​8086/​oai/​request?​verb=GetRecord&​identifier=oai:​photodentro:​educationalvideo:​8522/​47&​metadataPrefix=oai_lom| 
oai-pmh.1488535152.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2017/03/03 11:59 από kostis