Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


oai-pmh

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


OAI-PMH αποθετηρίων Φωτόδεντρου

Λίστα διαθέσιμων OAI-PMH target των αποθετηρίων Φωτόδεντρο

ΑποθετήριοΠεριγραφήΣύνδεσμος σε OAI-PMH targetΣύνδεσμος σε αποθετήριο
Φωτόδεντρο/lorΠανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένωνhttp://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=Identifyhttp://photodentro.edu.gr/lor/
Φωτόδεντρο/videoΠανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεοhttp://photodentro.edu.gr/oai-video/request?verb=Identifyhttp://photodentro.edu.gr/video/
Φωτόδεντρο/edusoftΠανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικούhttp://photodentro.edu.gr/oai-edusoft/request?verb=Identifyhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/
Φωτόδεντρο/e-ylikoΠανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευσηhttp://photodentro.edu.gr/oai-ugc/request?verb=Identifyhttp://photodentro.edu.gr/ugc/
Φωτόδεντρο/mextΥπηρεσία συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου από εξωτερικές πηγέςhttp://photodentro.edu.gr/oai-mext/request?verb=Identifyhttp://photodentro.edu.gr/mext/

OAI-PMH verbs

Με βάση την περιγραφή του πρωτοκόλλου OAI-PMH το καθένα από τα παραπάνω αποθετήρια Φωτόδεντρο υποστηρίζει τα παρακάτω OAI-PMH verbs (ενδεικτικά URLs από το OAI-PMH target του Φ/Δ LOR):

Identify

Returns information about the repository.

http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=Identify

ListMetadataFormats

Lists the metadata formats supported by the repository.

 http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=ListMetadataFormats

ListSets

Lists the sets provided by the repository

 http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=ListSets

ListIdentifiers

Lists record identifiers, dates and any other headers for each item. Requires the argument 'metadataPrefix’. Results can be limited to specified sub-sets

 http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_lom&from=2015-01-09T11:54:45Z&until=2016-10-24T08:13:35Z 

ListRecords

Harvests metadata records from the repository. Requires the argument 'metadataPrefix’. Results can be limited to specified sub-sets. *resumptionToken is used in a way similar to pagination. If the OAI-PMH target receives a request for a lot of data, it can send part of the data with a resumption token.

http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_lom&set=hdl_8521_5938 

GetRecord

Gets an individual metadata record from the repository. Requires the arguments 'identifier’ and 'metadataPrefix’.

http://photodentro.edu.gr/oai-lor/request?verb=GetRecord&identifier=oai:photodentro:lor:8521/4937&metadataPrefix=oai_lom 

h3. OAI-PMH γενικά:

* http://www.oaforum.org/tutorial/english/page4.htm * http://eprints.rclis.org/4586/1/tutorial3muller.pdf

h3. Drupal & OAI-PMH

* https://www.drupal.org/project/views_oai_pmh * https://github.com/whiskyechobravo/views_oai_pmh (υποστηρίζει LOM!) * https://www.drupal.org/project/xc * http://www.extensiblecatalog.org/

h2. Παλαιότερα παραδείγματα

*Verb**Description**Example*
IdentifyReturns information about the repository.http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=Identify
ListMetadataFormatsLists the metadata formats supported by the repository.http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=ListMetadataFormats
ListSetsLists the sets provided by the repository (e.g. departments, subjects, etc.)http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=ListSets
ListIdentifiersLists record identifiers, dates and any other headers for each item. Requires the argument 'metadataPrefix'. Results can be limited to specified sub-sets.http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=ListIdentifiers&from=2012-10-09T11:54:45Z&until=2013-10-24T08:13:35Z&metadataPrefix=oai_lom&set=hdl_8521_3
ListRecords

*resumptionToken is used in a way similar to pagination. If the OAI-PMH target receives a request for a lot of data, it can send part of the data with a resumption token.|http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=ListRecords&from=2012-10-09T11:54:45Z&until=2013-10-24T08:13:35Z&metadataPrefix=oai_lom&set=hdl_8521_3|

GetRecordGets an individual metadata record from the repository. Requires the arguments 'identifier' and 'metadataPrefix'.http://photodentro-dev.cti.gr:8086/oai/request?verb=GetRecord&identifier=oai:photodentro:educationalvideo:8522/47&metadataPrefix=oai_lom
oai-pmh.1488536012.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2017/03/03 12:13 από kostis