Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


oai-pmh

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
oai-pmh [2017/03/03 12:18]
kostis
oai-pmh [2017/03/03 12:20] (τρέχουσα)
kostis
Γραμμή 34: Γραμμή 34:
 ===== Χρήσιμα εργαλεία και links ===== ===== Χρήσιμα εργαλεία και links =====
  
-[[http://​validator.oaipmh.com/​|OAI-PMH validator]] +[[http://​validator.oaipmh.com/​|OAI-PMH validator]]\\ 
-[[http://​re.cs.uct.ac.za/​|OAI Repository explorer]] +[[http://​re.cs.uct.ac.za/​|OAI Repository explorer]]\\ 
-[[http://​www.oaforum.org/​tutorial/​| OAI-PMH tutorial]]+[[http://​www.oaforum.org/​tutorial/​| OAI-PMH tutorial]]\\
  
 ===== Σχετικοί σύνδεσμοι για OAI-PMH: =====  ===== Σχετικοί σύνδεσμοι για OAI-PMH: ===== 
-[[http://​www.oaforum.org/​tutorial/​english/​page4.htm|Implementing OAI-PMH]] +[[http://​www.oaforum.org/​tutorial/​english/​page4.htm|Implementing OAI-PMH]]\\ 
-[[http://​eprints.rclis.org/​4586/​1/​tutorial3muller.pdf|OAI-PMH Implementation-Tutorial]]+[[http://​eprints.rclis.org/​4586/​1/​tutorial3muller.pdf|OAI-PMH Implementation-Tutorial]]\\
  
 ===== Drupal & OAI-PMH =====  ===== Drupal & OAI-PMH ===== 
-[[https://​www.drupal.org/​project/​views_oai_pmh|Views OAI-PMH at Drupal]] +[[https://​www.drupal.org/​project/​views_oai_pmh|Views OAI-PMH at Drupal]]\\ 
-[[https://​github.com/​whiskyechobravo/​views_oai_pmh|Views OAI-PMH module for Drupal at Github]] +[[https://​github.com/​whiskyechobravo/​views_oai_pmh|Views OAI-PMH module for Drupal at Github]]\\ 
-[[https://​www.drupal.org/​project/​xc|Project xc]] +[[https://​www.drupal.org/​project/​xc|Project xc]]\\ 
-[[http://​www.extensiblecatalog.org/​ |eXtensible Catalog Organization]]+[[http://​www.extensiblecatalog.org/​ |eXtensible Catalog Organization]]\\
  
  
  
oai-pmh.1488536336.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2017/03/03 12:18 από kostis