Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


source-code

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
source-code [2015/03/13 14:38]
palavitsinis
source-code [2015/03/16 13:50] (τρέχουσα)
palavitsinis
Γραμμή 15: Γραμμή 15:
   * **Υποβολή αρχείων** για ΜΑ στο ΙΤΥΕ. Ο Συντονιστής κάθε ομάδας θα είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και αποστολή στο ΙΤΥΕ του υλικού για τα Μαθησιακά Αντικείμενα. Κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η υποβολή αυτών, περιγράφονται στη συνέχεια και είναι στην διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών να επιλέξουν αυτόν που προτιμούν:​   * **Υποβολή αρχείων** για ΜΑ στο ΙΤΥΕ. Ο Συντονιστής κάθε ομάδας θα είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και αποστολή στο ΙΤΥΕ του υλικού για τα Μαθησιακά Αντικείμενα. Κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η υποβολή αυτών, περιγράφονται στη συνέχεια και είναι στην διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών να επιλέξουν αυτόν που προτιμούν:​
        - Παράδοση αρχείων στα γραφεία του ΙΤΥΕ μέσω Flash Drive ή CD/DVD-ROM        - Παράδοση αρχείων στα γραφεία του ΙΤΥΕ μέσω Flash Drive ή CD/DVD-ROM
-       - Μεταφόρτωση των αρχείων στο χώρο συνεργασίας στο GNOSIS, κάνοντας κλικ εδώ 
        - Αποστολή των αρχείων μέσω κάποιας πλατφόρμας,​ π.χ. [[https://​www.wetransfer.com/​|WeTransfer]],​ [[https://​www.dropbox.com/​|Dropbox]],​ [[http://​www.dropsend.com/​|DropSend]],​ [[https://​www.plustransfer.com/​|PlusTransfer]]        - Αποστολή των αρχείων μέσω κάποιας πλατφόρμας,​ π.χ. [[https://​www.wetransfer.com/​|WeTransfer]],​ [[https://​www.dropbox.com/​|Dropbox]],​ [[http://​www.dropsend.com/​|DropSend]],​ [[https://​www.plustransfer.com/​|PlusTransfer]]
  
Γραμμή 25: Γραμμή 24:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Αφού συγκεντρωθεί το υλικό για όλους τους φακέλους των Μαθησιακών Αντικειμένων,​ βρίσκουμε τον αρχικό φάκελο που δημιουργήσαμε,​ με το όνομα της ομάδας και τον συμπιέζουμε. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να έχετε ένα πρόγραμμα συμπίεσης όπως το [[http://​www.winzip.com/​win/​en/​index.htm|Winzip]],​ [[http://​www.rarlab.com/​|WinRAR]] ή [[http://​www.7-zip.org/​|7-Zip]]. Στην ακόλουθη εικόνα,​ έχουμε κάνει δεξί κλικ πάνω στο φάκελο που θέλουμε να συμπιέσουμε και έχοντας εγκατεστημένο το WinRAR, επιλέγουμε αντίστοιχα την εντολή να συμπιεστεί όλος ο φάκελος και οι υποφάκελοι του σε ένα αρχείο,​ "​Ομάδα Πληροφορικής.rar"​. ​+Αφού συγκεντρωθεί το υλικό για όλους τους φακέλους των Μαθησιακών Αντικειμένων,​ βρίσκουμε τον αρχικό φάκελο που δημιουργήσαμε,​ με το όνομα της ομάδας και τον συμπιέζουμε. Από τη στιγμή που συμπιέζουμε τον αρχικό φάκελο,​ θα συμπιεστούν και όσοι περιέχονται σε αυτόν. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να έχετε ένα πρόγραμμα συμπίεσης όπως το [[http://​www.winzip.com/​win/​en/​index.htm|Winzip]],​ [[http://​www.rarlab.com/​|WinRAR]] ή [[http://​www.7-zip.org/​|7-Zip]]. Στην ακόλουθη εικόνα,​ έχουμε κάνει δεξί κλικ πάνω στο φάκελο που θέλουμε να συμπιέσουμε και έχοντας εγκατεστημένο το WinRAR, επιλέγουμε αντίστοιχα την εντολή να συμπιεστεί όλος ο φάκελος και οι υποφάκελοι του σε ένα αρχείο,​ "​Ομάδα Πληροφορικής.rar"​. ​
  
 <WRAP center round box 60%> <WRAP center round box 60%>
Γραμμή 31: Γραμμή 30:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Εκδόσεις Αρχείων =====+===== Εκδόσεις & Παρτίδες Αρχείων =====
 Για να μην προκύπτουν ασυμφωνίες με τα αντικείμενα που έχουν κατατεθεί,​ προτείνεται η υποβολή να αφορά πάντα νέα αρχεία που δεν έχουν υποβληθεί ξανά. Π.χ. Αν η ομάδα της Πληροφορικής,​ έχει υποβάλλει με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους,​ ένα σύνολο 100 αρχείων για αντίστοιχα Μαθησιακά Αντικείμενα,​ η επόμενη υποβολή της, θα περιέχει μόνο νέα αρχεία και όχι ξανά τα πρώτα 100 μαζί με όποια νεότερα συγκεντρώθηκαν. ​ Για να μην προκύπτουν ασυμφωνίες με τα αντικείμενα που έχουν κατατεθεί,​ προτείνεται η υποβολή να αφορά πάντα νέα αρχεία που δεν έχουν υποβληθεί ξανά. Π.χ. Αν η ομάδα της Πληροφορικής,​ έχει υποβάλλει με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους,​ ένα σύνολο 100 αρχείων για αντίστοιχα Μαθησιακά Αντικείμενα,​ η επόμενη υποβολή της, θα περιέχει μόνο νέα αρχεία και όχι ξανά τα πρώτα 100 μαζί με όποια νεότερα συγκεντρώθηκαν. ​
  
Γραμμή 39: Γραμμή 38:
  
 Προτείνεται να αποστέλλετε αρχεία σε μεγάλες σχετικά παρτίδες,​ ώστε να είναι πιο εύκολο να κρατηθεί αρχείο με τις υποβολές. Το μέγεθος της παρτίδας καθορίζεται είτε από τον απόλυτο αριθμό των αντικειμένων που περιέχει,​ είτε από το μέγεθος τους συνολικά. Γενικά,​ προτείνουμε κάθε παρτίδα που δημιουργείται για να σταλεί online να "​υπακούει"​ στα ακόλουθα κριτήρια με σειρά προτεραιότητας: ​ Προτείνεται να αποστέλλετε αρχεία σε μεγάλες σχετικά παρτίδες,​ ώστε να είναι πιο εύκολο να κρατηθεί αρχείο με τις υποβολές. Το μέγεθος της παρτίδας καθορίζεται είτε από τον απόλυτο αριθμό των αντικειμένων που περιέχει,​ είτε από το μέγεθος τους συνολικά. Γενικά,​ προτείνουμε κάθε παρτίδα που δημιουργείται για να σταλεί online να "​υπακούει"​ στα ακόλουθα κριτήρια με σειρά προτεραιότητας: ​
-- Να μη ξεπερνά σε μέγεθος τα 300-400ΜΒ +  ​- Να μη ξεπερνά σε μέγεθος τα 300-400ΜΒ 
-- Να περιέχει τουλάχιστον το 20% των αντικειμένων της συλλογής+  - Να περιέχει τουλάχιστον το 20% των αντικειμένων της συλλογής
  
-Φυσικά,​ σε περίπτωση που τα ΜΑ είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος,​ μπορεί να σταλούν ακόμα και 20 σε μια συλλογή 400 ΜΑ (δηλαδή το 5%). Ωστόσο,​ θα ήταν προτιμότερο σε τέτοιες περιπτώσεις,​ να γίνεται παράδοση με CD-ROM ή Flash Disk ώστε να μη χρειάζεται μεταφόρτωση ιδιαίτερα μεγάλων αρχείων ​είτε στο GNOSIS είτε ​σε υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων. ​+Φυσικά,​ σε περίπτωση που τα ΜΑ είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος,​ μπορεί να σταλούν ακόμα και 20 σε μια συλλογή 400 ΜΑ (δηλαδή το 5%). Ωστόσο,​ θα ήταν προτιμότερο σε τέτοιες περιπτώσεις,​ να γίνεται παράδοση με CD-ROM ή Flash Disk ώστε να μη χρειάζεται μεταφόρτωση ιδιαίτερα μεγάλων αρχείων σε υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων, καθώς μπορεί να προκύψουν προβλήματα με τη μεταφόρτωση
    
-Στην περίπτωση που τα αντικείμενα υποβάλλονται με CD-ROM ή με Flash Disk στα γραφεία του ΙΤΥΕ, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν.  ​ 
- 
 <WRAP center round tip 90%> <WRAP center round tip 90%>
 Αποστολή συλλογής 400 αντικειμένων:​ 5 υποβολές (από 80 ΜΑ), με κάθε zip αρχείο να μη ξεπερνά τα 300ΜΒ Αποστολή συλλογής 400 αντικειμένων:​ 5 υποβολές (από 80 ΜΑ), με κάθε zip αρχείο να μη ξεπερνά τα 300ΜΒ
 Αποστολή συλλογής 1.000 αντικειμένων:​ 5 υποβολές (από 200 ΜΑ), με κάθε zip αρχείο να μη ξεπερνά τα 300ΜΒ Αποστολή συλλογής 1.000 αντικειμένων:​ 5 υποβολές (από 200 ΜΑ), με κάθε zip αρχείο να μη ξεπερνά τα 300ΜΒ
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +Στην περίπτωση που τα αντικείμενα υποβάλλονται με CD-ROM ή με Flash Disk στα γραφεία του ΙΤΥΕ, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν.  ​
 +
 ===== Τύποι Αρχείων ===== ===== Τύποι Αρχείων =====
 Για τα κυριότερα πακέτα λογισμικών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ΜΑ, δίνεται στη συνέχεια,​ αρχείο excel το οποίο παραθέτει για κάθε λογισμικό την αντίστοιχη κατάληξη αρχείου που θα πρέπει να κατατεθεί από τις ομάδες. Πρόκειται για αρχεία τα οποία είναι επεξεργάσιμα,​ όπως προκύπτει από την έρευνα στα αντίστοιχα site προδιαγραφών. Σε περίπτωση που για κάποιο λογισμικό υπάρχει στο αρχείο σας διαφορετικός τύπος από αυτόν που καταγράφεται,​ τον καταθέτετε κανονικά. ​ Για τα κυριότερα πακέτα λογισμικών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ΜΑ, δίνεται στη συνέχεια,​ αρχείο excel το οποίο παραθέτει για κάθε λογισμικό την αντίστοιχη κατάληξη αρχείου που θα πρέπει να κατατεθεί από τις ομάδες. Πρόκειται για αρχεία τα οποία είναι επεξεργάσιμα,​ όπως προκύπτει από την έρευνα στα αντίστοιχα site προδιαγραφών. Σε περίπτωση που για κάποιο λογισμικό υπάρχει στο αρχείο σας διαφορετικός τύπος από αυτόν που καταγράφεται,​ τον καταθέτετε κανονικά. ​
Γραμμή 57: Γραμμή 57:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP center round download ​60%>+<WRAP center round download ​90%>
 Κάντε κλικ για λήψη Κάντε κλικ για λήψη
 {{:​source-code-cases060315.xlsx|αρχείου Excel με καταλήξεις αρχείων για πακέτα λογισμικού {{:​source-code-cases060315.xlsx|αρχείου Excel με καταλήξεις αρχείων για πακέτα λογισμικού
 }}</​WRAP>​ }}</​WRAP>​
  
 +===== Παράδειγμα =====
 +Ο πηγαίος κώδικας για ένα αντικείμενο που βασίζεται π.χ. σε Java, πρέπει να είναι οι γραμμές κώδικα που απαιτούνται για να υλοποιηθεί. Αν αυτό το αντικείμενο,​ περιέχει και εικόνες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί,​ τότε και οι εικόνες αυτές θα πρέπει να κατατεθούν σαν μέρος του αντικειμένου. ​
 +
 +Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι ένα σενάριο που έχει μεταφορτωθεί σε μορφή PDF. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστούμε το ίδιο σενάριο σε word ή οποία άλλη μορφή μπορεί να είναι επεξεργάσιμη στο μέλλον. ​
 +
 +===== Μαθησιακά Αντικείμενα ανά Ομάδα =====
 +Στους συνδέσμους παρακάτω,​ μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα με τα ΜΑ ανά ομάδα, ώστε να εντοπίσετε τα ΜΑ για τα οποία είστε υπεύθυνος/​η. ​
 +
 +  * {{:​μα-αγγλικα-040315.xlsx|ΑΓΓΛΙΚΑ}}
 +  * {{:​μα-αισθητικη_αγωγη-040315.xlsx|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ}}
 +  * {{::​μα-βιολογια-040315.xlsx|ΒΙΟΛΟΓΙΑ}}
 +  * {{:​μα-γαλλικα-040315.xlsx|ΓΑΛΛΙΚΑ}}
 +  * {{:​μα-γεωγραφια-040315.xlsx|ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ}}
 +  * {{:​μα-γλωσσα_λογοτεχνια-040315.xlsx|ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ}}
 +  * {{:​μα-θρησκευτικα-040315.xlsx|ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ}}
 +  * {{:​μα-χημεια-040315.xlsx|ΧΗΜΕΙΑ}}
 +  * {{:​μα-μαθηματικα-040315.xlsx|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ}}
 +  * {{:​μα-πληροφορικη-040315.xlsx|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ}}
 +  * {{:​μα-φυσικη-040315.xlsx|ΦΥΣΙΚΗ}}
  
 +Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια με τη διαδικασία,​ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο συντονισμού της διαδικασία από την ομάδα του ΙΤΥΕ, Κο Νίκο Παλαβιτσίνη στο palavitsinis@cti.gr
source-code.1426250329.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2015/03/13 14:38 από palavitsinis