Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


start:ebooks_photodentro

@8_2004v1.1

Original file

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Κοινωνία της Πληροφορίας»

ΜΕΤΡΟ 1.2 : «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενοκαι Λογισμικό»

«ΠΛΕΙΑΔΕΣ»

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων

για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

&

Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία

«Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καιημέχρι στιγμής αξιοποίησή τους στα σχολεία»

Έκδοση 1.1@ 8/2004

(Απόσπασμα Έκδοσης 1.0 /Φεβρουάριος 2004)


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”
image4.jpeg
image5.jpeg

Φορείς Υλοποίησης της Μελέτης:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπεύθυνος Φορέας)

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Τεχνικός Σύμβουλος)

Ομάδα ΕκπόνησηςΜελέτης:

 1. Αγγελοπούλου Κασσιανή, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΜΒΑ, ΕΑ.ΙΤΥ – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 2. Αντωνίου Αντώνης,ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΟΣ,ΥπΕΠΘ
 3. Βουτσινάκης Κώστας,ΠΕ70-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΥπΕΠΘ
 4. Γκαβού Κατερίνα, Οικονομολόγος, ΕΑ.ΙΤΥ – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 5. Διαμαντής Κώστας,ΠΕ70-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΥπΕΠΘ
 6. Εγγάρχου Δήμητρα, Φυσικός, MSc Πληροφορικής, ΕΑ.ΙΤΥ – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 7. Ζήβελδης Αποστόλης,ΠΕ19 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΥπΕΠΘ
 8. Ηλιοπούλου Ιωάννα,ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,ΥπΕΠΘ
 9. Καλαματιανού Μαρία,ΠΕ70-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΥπΕΠΘ
 10. Κάτσενος Ιωάννης, Φυσικός, MSc, ΕΑ.ΙΤΥ – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 11. Κοκκινάκης Νίκος, ΠΕ02, ΥπΕΠΘ
 12. Λούβρης Άρης,ΠΕ20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΥπΕΠΘ
 13. Μαζιώτη Θεοδώρα,ΠΕ04-ΓΕΩΛΟΓΟΣ,Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 14. Μεγάλου Ελίνα, Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Υπεύθυνη Έργου Πλειάδες, ΕΑ.ΙΤΥ – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 15. Μούκα Γεωργία,ΠΕ70-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΥπΕΠΘ
 16. ΜπιζάΕιρήνη,ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ,ΥπΕΠΘ
 17. Πασπαράκη Μαρία,ΠΕ05-07 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,ΥπΕΠΘ
 18. Πυρλή Μυρτώ,Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΕΑ.ΙΤΥ – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 19. Σπυριούνη Νίκη,Φιλόλογος, ΕΑ.ΙΤΥ – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 20. Τσίτσος Βασίλης,ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ,ΥπΕΠΘ

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα μελέτη«Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η μέχρι στιγμής αξιοποίησή τους στα σχολεία»εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου«ΠΛΕΙΑΔΕΣ1http://pleiades.cti.gr: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία».

Η μελέτη καταγράφειαναλυτικάτηνυπάρχουσα κατάσταση σε εκπαιδευτικό λογισμικό, εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης και ψηφιακό περιεχόμενο τα οποία έχουν αναπτυχθεί από διάφορα έργα την προηγούμενη πενταετία.Συνοψίζειτα στοιχεία από την έως τώρα διάθεση και αξιοποίησή των εκπαιδευτικών λογισμικών στα σχολεία καιπαραθέτειστοιχείαπου αποσκοπούν στην αξιολόγηση των δυνατοτήτωνγιαπεραιτέρω αξιοποίησή τους στις παρούσες συνθήκεςστα σχολεία.

Σημαντικό μέρος της μελέτης είναι η ανάλυση της μέχρι στιγμής κάλυψης των διδακτικών στόχων των τρεχόντων προγραμμάτων σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από υπάρχοντασενάριαγια εκπαιδευτικές δραστηριότητες (τα οποία συνοδεύουν τα διαθέσιμα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού ή αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα). Περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες με την καταγραφή των στόχων των προγραμμάτων σπουδών ανά γνωστικό αντικείμενο και τάξη, την καταγραφή των υπαρχόντων εκπαιδευτικών σεναρίων ανά διαθέσιμο πακέτο εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και αντιστοίχιση των σεναρίων αυτών στουςδιδακτικούς στόχους προγραμμάτων σπουδών που κατά περίπτωση προσεγγίζονται.

Το περιεχόμενο της μελέτης επιτρέπει τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών που θα ήταν σκόπιμο να καλυφθούν από νέα προϊόντα λογισμικού και πακέτα σεναρίων για δραστηριότητες, την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ανάπτυξης πακέτων εκπαιδευτικών σεναρίων και προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικούκαι την τεκμηρίωση της επιλογής των προϊόντων που θα διατεθούν σε ευρεία κλίμακα στα σχολεία.

Απότα στοιχεία της μελέτηςπροκύπτει ότι απαιτείται ενίσχυση της βασικής υποδομής σε εκπαιδευτικό λογισμικό, αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων για δραστηριότητες, απόκτηση αδειών χρήσης για ευρεία διάθεση προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία και έμφασησε εκπαιδευτικό υλικό για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πίνακας 2.1‑1: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Έργο «Σειρήνες»14

Πίνακας 2.1‑2: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Έργο «Ναυσικά»16

Πίνακας 2.1‑3: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Έργο «Κίρκη» (Β’ ΚΠΣ)18

Πίνακας 2.1‑4: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Έργο «Κίρκη 2003»20

Πίνακας 2.1‑5: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο έργο «Πηνελόπη» (Β’ ΚΠΣ)23

Πίνακας 2.1‑6: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο έργο «Πηνελόπη» (ΠΔΕ)23

Πίνακας 2.1‑7: Εκπαιδευτικό Λογισμικό του Έργου «Ελπήνωρ»24

Πίνακας 2.1‑8: Εκπαιδευτικό Λογισμικό του Έργου«Λαέρτης»26

Πίνακας 2.1‑9: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στον ΟΔΥΣΣΕΑ και τα Έργα Επίδειξης της Οδύσσειας27

Πίνακας 2.2‑1: Εκπαιδευτικό Λογισμικό από έργα του ΠΙ30

Πίνακας 3.2‑1: Κατάσταση δικαιωμάτων διάθεσης και αδειών χρήσης λογισμικών ανά πλαίσιο χρηματοδότησης37

Πίνακας 4.2‑1: Εκπαιδευτικό Λογισμικό που διανεμήθηκε στα σχολεία από τον ΟΕΔΒ45

Πίνακας 5.4‑1: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Α στάδιο ευρείας επιμόρφωσης (ομάδα 1)64

Πίνακας 5.4‑2: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Α στάδιο ευρείας επιμόρφωσης (Ομάδα 2)65

Στόχοι και Αντικείμενο της μελέτης

Στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:

 • Να καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση σε εκπαιδευτικό λογισμικό, εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης και ψηφιακό περιεχόμενογια την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα κενά που θα ήταν σκόπιμο να καλυφθούν από νέα προϊόντα λογισμικού και εκπαιδευτικά πακέτα.
 • Να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών σεναρίων και προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο του έργου «Πλειάδες».
 • Να συμβάλει στην επιλογή και ανάπτυξη τέτοιου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του έργου Πλειάδες, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοποίησή του από τα σχολεία.
 • Να τεκμηριωθεί η επιλογή των προϊόντων που θα διατεθούν σε ευρεία κλίμακα στα σχολεία.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι:

 1. Η καταγραφή και περιγραφή των πακέτωνεκπαιδευτικούλογισμικούπου έχουν αναπτυχθεί/προσαρμοστεί στο πλαίσιοέργων της Ενέργειας«Οδύσσεια»του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ) του ΥπΕΠΘκαιάλλων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Β’ ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).
 2. Η αναλυτική καταγραφή των διδακτικών στόχων των τρεχόντων προγραμμάτων Σπουδών (Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών κλπ), οι οποίοι καλύπτονται από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό καιτα συνοδευτικά τους σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 3. Η ανάλυση στοιχείων που αφορούν στη δυνατότητα αξιοποίησης των υπαρχόντων πακέτων και εκπαιδευτικών σεναρίων σε ευρεία κλίμακα στα σχολεία στις παρούσες συνθήκες (τεχνικά θέματα ομαλής λειτουργίας του διαθέσιμου λογισμικού στις παρούσες προδιαγραφές των σχολικών εργαστηρίων και θέματα δικαιωμάτων και αδειών χρήσης για τη διάθεσή τους σε ευρεία κλίμακα στα σχολεία).
 4. Η καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων από τη μέχρι τώρα διάθεση των πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχολεία και σε εκπαιδευτικούς.
 5. Η καταγραφή των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τη μέχρι τώρα αξιοποίηση των διαθέσιμων πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και η προοπτική αξιοποίησή τους σύμφωνα με τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες δράσεις του ΥπΕΠΘ.
 6. Ησυσχέτιση των διδακτικών στόχωντων τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδώνμε τους διδακτικούς στόχους που καλύπτονται από το υπάρχονεκπαιδευτικόλογισμικόκαι τα εκπαιδευτικά σενάρια που το συνοδεύουν, ώστε να προκύψουν τα κενά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού λογισμικού.

Τα παραπάνω στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση ώστε να οριστούν οι προδιαγραφές :

 • Των ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ενότητας«Νηρηίδες»1)του έργου Πλειάδες: Ποιοι διδακτικοί στόχοι του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών που δεν καλύπτονται σήμεραθα μπορούσαν να καλυφθούν με εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης, αξιοποιώντας υπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό, καθώς καιποιοεκπαιδευτικό λογισμικό είναι πλέον κατάλληλο για καθένα από αυτά.
 • Των ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ενότητας«Χρυσαλλίδες»2)του έργου Πλειάδες: Για ποιους διδακτικούς στόχουςτου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών που δεν καλύπτονται σήμερααπαιτείται η ανάπτυξη νέων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού.

Επίσης, θα αποτελέσουν τη βάση ώστε να γίνεικατάλληλη επιλογή του εκπαιδευτικού λογισμικού που θα αποκτηθεί από το ΥπΕΠΘ και θα διατεθεί σε ευρεία κλίμακα στα σχολεία, στο πλαίσιο της ενότητας«Αμάλθεια»3)του έργου Πλειάδες.

Καταγραφή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Την προηγούμενη πενταετία, στο πλαίσιο έργων ανάπτυξης και προσαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού (έργα Σειρήνες, Ναυσικά, Κίρκη, Πηνελόπη, Ελπήνωρ, Λαέρτης, Οδυσσέας, έργα του Π.Ι. κλπ), αναπτύχθηκαν ή προσαρμόστηκαν στις ανάγκες τουελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 80 περίπου πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού. Κύρια, αλλά όχι μοναδική, πηγή χρηματοδότησης των έργων αυτών ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του ΕΠΕΑΕΚ/Β΄ΚΠΣστην ενέργεια 1.1.α Οδύσσεια-Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ορισμένα από τα πακέτα αυτά αποτελούνεστιασμένα εργαλεία εκπαιδευτικού λογισμικού, τα οποία παρέχουν τις δομές, τα εργαλεία ή/και τη γνώση (περιεχόμενο) καθώς και κατάλληλη λειτουργικότητα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα συγγραφής εκπαιδευτικών σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ΤΠΕ. Άλλα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ωςεκπαιδευτικά περιβάλλονταπολυμέσων, τα οποία αποτελούν κύρια πηγέςεκπαιδευτικού περιεχομένου και ψηφιακού υλικού. Κάποια άλλα είναι κυρίως ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ΤΠΕ ενώ σχεδόν όλα συνοδεύονται από εγχειρίδια για τον καθηγητή και τον μαθητή. Στο παρόν κείμενο, με τον όρο «πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού» αναφερόμαστε σε όλα τα παραπάνω.

Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού δεν αφορούν μόνο στο είδος τους (πχ. εργαλεία ή πολυμεσικές εφαρμογές). Στοιχεία όπως η διαδικασία παραγωγής τους (ανάπτυξη «από την αρχή» ή εξελληνισμός και προσαρμογή διεθνούς λογισμικού), το επίπεδο ωριμότητάς τους (από πιλοτικό λογισμικό μέχρι ολοκληρωμένα προϊόντα), η διάρκεια υλοποίησής τους, οι δυνατότητές τους για επέκταση, το «μέγεθός» τους, το κόστος τους, οι διδακτικές ώρες που καλύπτουν ή μπορούν να καλύψουν, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ακολουθούν, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, το είδος και η ποιότητα του συνοδευτικού υλικού τους, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, η πρόβλεψη για αναπαραγωγή και διανομή τους μέσα από τα ίδια τα έργα ανάπτυξης / προσαρμογής λογισμικού είναι μερικά από τα στοιχεία που τα διαφοροποιούν.

Αν και οι οπτικές γωνίες ως προς τις οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα προϊόνταεκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου είναι πολλές, ακολουθεί ομαδοποίησή τους με βάση το πλαίσιο χρηματοδότησης της ανάπτυξης/ προσαρμογής τους εφόσον αυτό προσδιορίζει μια σειρά στοιχείων για τα λογισμικά όπως:

 • στοιχεία προέλευσης λογισμικού (πχ. διεθνές προϊόν που εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε, ανάπτυξη συνοδευτικού υλικού για εμπορικό προϊόν της ελληνικής αγοράς).
 • στοιχεία ωριμότητας (πχ. πιλοτικό λογισμικό, ώριμο και καταξιωμένο προϊόν)
 • στοιχεία εύρους, μεγέθους, κάλυψης διδακτικών στόχων κλπ
 • στοιχεία διάθεσης και αξιοποίησης του λογισμικού από τα σχολεία
 • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διαθέτει το ΥπΕΠΘ
 • παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
 • συνοδευτικό υλικό του λογισμικού (βιβλία καθηγητή-μαθητή, εκπαιδευτικά σενάρια για δραστηριότητες κλπ)
 • βαθμίδα εκπαίδευσης που απευθύνεται (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, κλπ)
 • στοιχεία κόστους και χρόνου υλοποίησης
 • στοιχεία έγκρισης της καταλληλότητάς τους (πιστοποίησης) και εφαρμογής σε σχολική τάξη

Ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρηματοδοτήθηκε η ανάπτυξή του, τα διαθέσιμα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να ομαδοποιηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες, ως εξής:

 1. Εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε ή/και προσαρμόστηκε στο πλαίσιο έργων της Ενέργειας«Οδύσσεια»του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ) του ΥπΕΠΘ (1996-2001) και που αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης και προσαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Στο πλαίσιο 8 έργων της «Οδύσσειας», τα οποία αφορούσαν είτε αποκλειστικά (Σειρήνες, Ναυσικά, Κίρκη, Πηνελόπη) είτε εν μέρει (Οδυσσέας, Λαέρτης, Ελπήνωρ, Έργα Επίδειξης) στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού, αναπτύχθηκαν και προσαρμόστηκαν συνολικά72 πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού(όχι όλα του ίδιου μεγέθους, επιπέδου ωριμότητας κλπ).Με τον όρο «πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού» εννοούμε τόσο τη δημιουργία λογισμικού όσο και την προσαρμογή ξένου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και δραστηριότητες με την αξιοποίηση άλλων λογισμικών. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν120φορείς(εταιρίες, Τμήματα Πανεπιστημίων, Οργανισμοί, Ερευνητικά Ιδρύματα, μουσεία, εκπαιδευτήρια κλπ) και συνεπώς, το παραγόμενο λογισμικό είναι αντιπροσωπευτικό στο τι έχει παραχθεί από το σύνολο σχεδόν των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο στην Ελλάδα.

 1. Εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακό περιεχόμενοπου έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ/ΥπΕΠΘκαι από άλλα προγράμματα (18 πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο έργων τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου)
 2. Εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά (και χρηματοδοτήθηκε από ιδιωτικούς ή άλλους πόρους).

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των πακέτων που αναπτύχθηκαν σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε ή προσαρμόστηκε στο πλαίσιο της ενέργειας «Οδύσσεια».

Μία από τις τρεις κύριες δράσεις της ενέργειας «Οδύσσεια» αφορούσε στην «Ανάπτυξη και Προσαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικούκαι ψηφιακού υλικού» και περιλάμβανε τα έργα «Ε21-Σειρήνες», «Ε22-Ναυσικά», «Ε24-Κίρκη» και «Ε23-Πηνελόπη», στα οποία η ανάπτυξη και η προσαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελούσε το κύριό τους αντικείμενο. Εκτός όμως από τα έργα αυτά, εκπαιδευτικό λογισμικό (και δραστηριότητες) στο πλαίσιο της ενέργειας «Οδύσσεια» αναπτύχθηκε ή προσαρμόστηκε και στο πλαίσιο των έργων «Ελπήνωρ», «Λαέρτης», «Οδυσσέας», «Έργα Επίδειξης».

Ε21 - Σειρήνες (ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ):

 • Αντικείμενο / Στόχος έργου:Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξηπιλοτικούεκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας για τηΔευτεροβάθμιαεκπαίδευση και στόχευε –εκτός των άλλων- τόσο στην κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Αριθμός προϊόντων / διδακτικές ώρες:Αναπτύχθηκαν13 πιλοτικά προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικούαπό ενώσεις φορέων (εταιρίες, οργανισμούς, Πανεπιστήμια κλπ). Τα λογισμικά αυτά κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε μαθητέςΓυμνασίουενώ κάθε ένα από αυτά συνοδεύεται από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τουλάχιστον6 διδακτικές ώρες.
 • Προδιαγραφές λογισμικών4): Να είναι αξιοποιήσιμα σε περιβάλλον σχολικής τάξης σε αντιδιαστολή με τα πακέτα λογισμικού που αναπτύσσονται κύρια για να χρησιμοποιούνται από τους μαθητές στο σπίτι. Να δίνουν έμφαση στοδιερευνητικόχαρακτήρα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων προσφερόμενων υπολογιστικών εργαλείων μέσα από συμμετοχικά “σενάρια” δράσης, κατάλληλα για πειραματισμό, παρατήρηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, επανεξέταση. Να είναι προσανατολισμένα προς την ανάπτυξηεστιασμένων υπολογιστικών “εργαλείων”μάθησης (έναντι ανάπτυξης “εφαρμογών” οι οποίες δίνουν έμφαση στην παράθεση πολυμεσικού υλικού) τα οποία θα πρέπει να δίνουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα (δασκάλους, μαθητές, ερευνητές, συγγραφείς βιβλίων και δραστηριοτήτων)για παρέμβαση στη δομή και παρουσίαση του λογισμικού(σύνθεση δραστηριοτήτων, πειραματικών διατάξεων, ασκήσεων, παιχνιδιών, κλπ) με βάση υλικό, κατευθύνσεις και παραδείγματα που θα συνοδεύουν τα εργαλεία. Να ενθαρρύνουν τηδιαθεματική προσέγγισησυνδυάζοντας διδακτικούς σκοπούς από γνωστικά αντικείμενα, να δίνουν έμφαση στην εκπαιδευτική αξιοποίηση δικτύων. Να βασίζονται σε εργαλεία ανάπτυξης και τεχνολογικών προτύπων που να εξασφαλίζουν τηνεπεκτασιμότητακαιεπαναχρησιμοποιησιμότηταδομών και λογισμικού έτσι ώστε να είναι δυνατή η cost-effective μελλοντική επέκταση. Να υπάρχεισυνέργιατου παραγόμενου λογισμικού σε επίπεδο λειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλες εφαρμογές γενικού σκοπού που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία
 • Τρέχουσα κατάσταση, Αξιολόγηση / Πιστοποίηση:Και τα 13 λογισμικά έχουν ολοκληρωθεί. Η διαδικασία του έργου προέβλεπε τελική (όχι διαμορφωτική) αξιολόγηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Και για τα 13 λογισμικά,έχει εγκριθεί από το Π.Ι.ηπιλοτική εφαρμογή τους σε σχολεία(για 7 από τα 13 η αποστολή τους στα σχολεία πρέπει να συνοδεύεται από έντυπο με συγκεκριμένες παρατηρήσεις από το ΠΙ). Όπως προβλέπονταν από το έργο, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των λογισμικών και σε σχολικό περιβάλλον (για 11 από τα 13 λογισμικά, σε 22 γυμνάσια, με συμμετοχή 45 καθηγητών και 1100 μαθητών).
 • Στοιχεία έργου (διαδικασία υλοποίησης, κόστος και χρόνος ανάπτυξης προϊόντων): Το έργο Σειρήνες είχε προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη)650 εκατ. δρχ.και ξεκίνησε το 1996. Η ανάθεση των υποέργων έγινε μέσα από διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού, σε δύοφάσεις: Α΄ φάση: εκπόνηση μελετών. Β΄ Φάση: Υλοποίηση υποέργων. Τα υποέργα ανάπτυξης (Β΄Φάση) είχαν προγραμματιζόμενη διάρκεια9 μήνεςαλλά η ολοκλήρωσή τους (περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης από το ΠΙ) κυμάνθηκε από 14 έως 24 μήνες. Την όλη διαδικασίαανάπτυξης έχει παρακολουθήσει και συντονίσει με εξειδικευμένους συνεργάτες-συνδέσμους το ΕΑ.ΙΤΥ που ήταν ο κύριοςφορέας υλοποίησηςτου έργου. Την ευθύνη της παιδαγωγικής αξιολόγησης είχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Τεχνολογική αξιολόγηση έγινε από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑ.ΙΤΥ.
 • Πιλοτικά προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο του έργου Σειρήνες

Πίνακας2.1‑1: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Έργο «Σειρήνες»

ΌνομαΤίτλος / Περιγραφή
ΓΑΙΑΔιασυνδεόμενοι μικρόκοσμοι πολυμέσων για τη διαθεματική διερεύνηση της γης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝΠεριβάλλον έκφρασης, μοντελοποίησης και επικοινωνίας για την ανάπτυξη της μάθησης, της φαντασίας και της σκέψης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΔιαθεματική προσέγγιση των φυσικών επιστημών και εφαρμογή στη φυσική και στη χημεία
ΔΙΑΝΟΙΑΔικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον (με τοπική αυτονομία) για την Ιστορία, τον πολιτισμό και τα συναφή αλληλένδετα πεδία
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΠολυχρηστικό παιχνίδι
ΕΙΚΩΝΕικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΕΦΤΕΚΠΕΜΤο εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως τεχνολογικό Κέντρο Παγκόσμιας επικοινωνίας και μάθησης
ΗΡΟΔΟΤΟΣΔιδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και ιστορίας με βάση τα κείμενα του Ηροδότου
ΚΟΣΜΟΣΕκπαιδευτικό Λογισμικό κατανεμημένων υπερμέσων για την επεξεργασία θεμάτων συνδυασμένης μελέτης του φυσικού χώρου και της κατανομής και εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτό
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝΟλοκληρωμένο Μαθησιακόπεριβάλλον υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο για επιλεγμένα θέματα στη φυσική και τα μαθηματικά
Το 21 ΕΝ ΠΛΩΤα πλοία του 1821: Ο Ναυτικός Αγώνας στον πόλεμο της ανεξαρτησίας
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΥπόδειγμα προγράμματος οριοθέτησης διδασκαλίας και εκπαίδευσης στην ιστορία και γεωγραφία με την μαθητική αυτενέργεια σαν τρόπο αντίληψης
ΧΗ.ΠΟ.ΛΟΕκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων για τη διδασκαλία Χημείας Γυμνασίου

Ε22-Ναυσικά (ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ):

 • Αντικείμενο του έργου:Η ανάπτυξηπιλοτικούεκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας για τηΔευτεροβάθμιαεκπαίδευση, στο φάσμα του προγράμματος σπουδών που δεν καλύπτονταν από το λογισμικό που παράχθηκε στο έργο «Ε21-Σειρήνες».
 • Αριθμός προϊόντων / διδακτικές ώρες:Αναπτύχθηκαν13 πιλοτικά προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικούαπό ενώσεις φορέων (εταιρίες, οργανισμούς, Πανεπιστήμια κλπ). Τα λογισμικά αυτά κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε μαθητέςΓυμνασίουκαι Λυκείουενώ κάθε ένα από αυτά συνοδεύεται από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τουλάχιστον8 διδακτικές ώρες.
 • Προδιαγραφές λογισμικών:Προδιαγραφές λογισμικών «Οδύσσειας» (βλ. έργο Σειρήνες).
 • Τρέχουσα κατάσταση, Αξιολόγηση / Πιστοποίηση:Τα 13 λογισμικά (από τα 14 που προβλέπονταν στο έργο) έχουν ολοκληρωθεί. Η διαδικασία του έργου προέβλεπε τελική (όχι διαμορφωτική) αξιολόγηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Η διαδικασία πιστοποίησης από το Π.Ι. έχει ολοκληρωθεί με θετική γνωμοδότηση για 12 από αυτά (για ένα πακέτο δεν υπάρχει ακόμη τελική θετική γνωμοδότηση. Επίσης, για ένα από τα 12 πακέτα στη γνωμοδότηση αναφέρεται επαναξιολόγησή του μετά από ένα χρόνο εφαρμογής σε σχολείο).
 • Στοιχεία έργου (διαδικασία υλοποίησης, κόστος και χρόνος ανάπτυξης προϊόντων): Το έργο είχε προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 560,8εκατ. δρχκαι ξεκίνησε το 1998. Ταυποέργα ανάπτυξης (δηλαδή οι εργασίες ανάπτυξης κάθε προϊόντος) είχαν προγραμματιζόμενη διάρκεια9 μήνεςαλλά η ολοκλήρωσή τους (περιλαμβανομένης και της αξιολόγησηςαπό το ΠΙ) κυμάνθηκε από 17 έως 30 μήνες. Η ανάθεση των υποέργων έγινε μέσα από διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού (σε μία φάση). Την όλη διαδικασία ανάπτυξης έχει παρακολουθήσει και συντονίσει με εξειδικευμένους συνεργάτες-συνδέσμους το ΕΑ.ΙΤΥ που ήταν ο κύριοςφορέας υλοποίησηςτου έργου. Την ευθύνη της παιδαγωγικής αξιολόγησης είχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Τεχνολογική αξιολόγηση έγινε από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑ.ΙΤΥ.
 • Πιλοτικά προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο του έργου Ναυσικά

Πίνακας2.1‑2: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Έργο «Ναυσικά»

ΌνομαΤίτλος / Περιγραφή
ΔΕΛΥΣΔιαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά συστήματα
ΔΙΑΦΥΛ-ΑΜαθήματα Διαφυλικής Αγωγής με Χρήση Πολυμέσων
ΔΙΚΤΥΩΜΑΔικτυωμένη Μάθηση
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΕκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων για τη θεματική ενότητα της Θρησκευτικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ΙΡΙΣΗ Τέχνη των μαθηματικών και τα μαθηματικά της τέχνης
ΚΑΣΤΑΛΙΑΜαθησιακό Περιβάλλον Διαλογικών Πολυμέσων για τη διερευνητική μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση ιστορικών πηγών
ΚΟΤΙΝΟΣΥπόδειγμα Μάθησης και Ανάπτυξης των ικανοτήτων στη Φυσική Αγωγή
ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗΑνοιχτό υπολογιστικό εργαλείο λεξικογραφίας, κειμενολογίουπολυμέσων και ασκήσεων λεξιλογίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔιαθεματικό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Τεχνολογίας και Αγωγής Υγείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣΔιαθεματική προσέγγιση (επιστημολογική – φιλοσοφική) μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών»
ΠΡΩΤΕΑΣΛογισμικό διερευνητικού και πειραματικού χαρακτήρα που παρέχει δυνατότητες συγγραφής, σύνθεσης, οπτικού προγραμματισμούγια τη διδασκαλία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Σ.Ε.Π.Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον με χρήση πολυμέσων
ΣΥΜΜΑΧΙΑΕκπαιδευτικό πολυχρηστικό εργαλείο προσομοίωσης

Ε22-Κίρκη

 • Αντικείμενο του έργου:Oεξελληνισμός και η προσαρμογήστις ανάγκες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματοςώριμων και καταξιωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικούτης διεθνούς αγοράςπεριλαμβανομένης και της προσαρμογής του συνοδευτικού τους υλικού ή τη δημιουργία νέου, η απόκτηση αδειών χρήσης των πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού για 350 σχολικά εργαστήρια των 8-12 σταθμών εργασίας έκαστο και η διανομή τους σε αυτά.
 • Προδιαγραφές λογισμικών:Ώριμα, διεθνώς πετυχημένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού, κατάλληλα για χρήση σε σχολείο, σε συνθήκες τάξης δηλαδή ομαδικής εργασίαςκαι με επιβλέποντα καθηγητή.
 • Προδιαγραφές εξελληνισμού και προσαρμογής:Ουσιαστική προσαρμογή των λογισμικών για την ελληνική και σχολική πραγματικότητα και παιδαγωγικός μετασχηματισμός των λογισμικών για της ανάγκες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με βάση τη «Μελέτη βασικών αρχών προσαρμογής διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»,EA.ITY1999 )
 • Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Άδειες χρήσης: Για κάθε ένα από τα λογισμικά αυτά το ΥπΕΠΘ έχει προμηθευτεί άδειες χρήσης και αντίτυπα για 3505)σχολικά εργαστήρια των 8-12 σταθμών εργασίας έκαστο (άδειες για περίπου 3.500 σταθμούς εργασίας για κάθε λογισμικό). Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου προϊόντος ανήκει συνήθως στον αρχικό δικαιούχο (ξένο οίκο). Στο ΥπΕΠΘ παραχωρούνται κατάλληλες εξουσίες και πνευματικά δικαιώματα για να κατοχυρωθεί η αρχική επένδυση και να ληφθεί υπόψη στον εξελληνισμό επόμενων εκδόσεων του λογισμικού και άλλες εξουσίες προς όφελος της Ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και γενικότερα του Έλληνα πολίτη (πχ άνω όριο τιμής για τις επιπλέον άδειες χρήσης για το ΥπΕΠΘ, τιμή πώλησης του εξελληνισμένου προϊόντος στην Ελληνική αγορά μικρότερη ή ίση με την τιμή πώλησης του πρωτοτύπου σε ίδιες συνθήκες στη διεθνή αγορά, συμφωνία για τροποποιήσεις και επόμενες εκδόσεις για 4 χρόνια μετά την προσαρμογή).
 • Διαδικασία υλοποίησης έργου:Η ανάθεση των υποέργων έγινε μέσα από ανοιχτή διαδικασία διεθνών διαγωνισμών. Στο πλαίσιο του έργου έγινε αρχικά εκτενής έρευνα της διεθνούς αγοράς για ώριμα και καταξιωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού. Με ευθύνη του γραφείου Πιστοποίησης του ΠΙ αξιολογήθηκαν περίπου 300 προϊόντα εκ των οποίων 34 προκηρύχθηκαν στους 3 διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν. Την όλη διαδικασία σχεδίασε, συντονίζει και παρακολουθεί με εξειδικευμένους συνεργάτες το ΕΑ.ΙΤΥπου ήταν ο κύριοςφορέας υλοποίησηςτου έργου. Την ευθύνη της παιδαγωγικής αξιολόγησης έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο τεχνικός έλεγχος αποδοχής των προϊόντων γίνεται από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑ.ΙΤΥ.

Ε24-Κίρκη ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ

(τμήμα του έργου που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ)

 • Αριθμός προϊόντων / διδακτικές ώρες:Εξελληνίστηκαν και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος6 ολοκληρωμένα προϊόντα διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα λογισμικά αυτά απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου ενώ κάθε ένα από αυτά συνοδεύεται από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 20 διδακτικές ώρες.
 • Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης, Αξιολόγηση / Πιστοποίηση:Τα 6 λογισμικά έχουν ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από το Π.Ι. η χρήση τους στα σχολεία (Πιστοποίηση).
 • Στοιχεία κόστους και χρόνου ανάπτυξης προϊόντων:Το έργοΚίρκη-Β΄ΚΠΣ είχεπροϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη)600 εκατ. δρχ.και ξεκίνησε τον 8/1998. Η προγραμματιζόμενη διάρκεια των έργων κυμαινόταν από 5-8 μήνες, αλλά η ολοκλήρωσή τους (περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης από το ΠΙ) κυμάνθηκε από 14-20 μήνες.
 • Προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού που εξελληνίστηκαν στο πλαίσιο της Κίρκης/Β΄ΚΠΣ

Πίνακας2.1‑3: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Έργο «Κίρκη» (Β’ ΚΠΣ)

ΌνομαΤίτλος / Περιγραφή
ENGLISH DISCOVERIES(τηςEdusoft Ltd)Πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία και μελέτη της Αγγλικής γλώσσας (12 CDs)
Interactive Physics 2000(τηςMSC Working Knowledge)Ανοιχτό περιβάλλον μάθησης-εργαστήριο κίνησης στον Η/Υ που προσομοιώνει τις βασικές αρχές της Μηχανικής του Νεύτωνα
MicroWorlds Pro(τηςLogo Computer Systems Inc.)Περιβάλλον βασισμένο στη γλώσσα Logo που καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και επιτρέπει τη διερεύνηση- επανάληψη-αξιολόγηση
The Geometer´s Sketchpad(τηςKey Curriculum Press)Εργαλείο για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, Άλγεβρας και Τριγωνομετρίας
Ανακαλύπτωτιςμηχανές(The New Way Things WorkτηςDorling Kindersley)Ποιοτικός πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται και καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό μηχανών. Παρουσιάζει τις επιστημονικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της κάθε μηχανής καθώς και ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τους εφευρέτες των μηχανών.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ(The Ultimate Human Body της Dorling Kindersley)Ποιοτικός πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Προσφέρεται για τη μελέτη - μέσα από μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης - των φυσικών διαδικασιών, των έμβιων όντων και της λειτουργίας τους.

Κίρκη 2003 (ΕΠ ΚτΠ / Γ΄ΚΠΣ και ΠΔΕ του ΥπΕΠΘ)

Συνέχεια της Κίρκης/ Β ΚΠΣ. Ξεκίνησετον 1/2000 με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του ΥπΕΠΘ (με την ονομασία: Κίρκη-Γέφυρα) και εντάχθηκε το 2002 επεκτεινόμενο στο ΕΠ ΚτΠ/Γ΄ΚΠΣ.

 • Αριθμός προϊόντων / διδακτικές ώρες:Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται ο εξελληνισμός και η προσαρμογή στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος16 ολοκληρωμένων προϊόντων διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού.Κάθε προϊόν συνοδεύεται από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 20 διδακτικές ώρες. Τα περισσότερα από τα λογισμικά αυτά απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου ενώ 2-3 από αυτά περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης και για μαθητές Δημοτικού.
 • Τρέχουσα κατάσταση, Αξιολόγηση / Πιστοποίηση:Πέντε (5) απότα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικούέχουν ολοκληρωθείκαιέχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η χρήση τους στα σχολεία (Πιστοποίηση). Τα υπόλοιπα 11 βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και αναμένονται να ολοκληρωθούν έως τον 5/2004.
 • Στοιχεία κόστους και χρόνου ανάπτυξης προϊόντων:Η προγραμματιζόμενη διάρκειατων έργων κυμαινόταν από 8-10 μήνες, αλλά η ολοκλήρωσή τους (περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης από το ΠΙ) κυμαίνεται από 18-20 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του έργου Κίρκη-2003 είναι 3.557.011 ευρώ (3.424.139 από ΚτΠ + 132.873 απόΠΔΕ)
 • Προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού που εξελληνίστηκαν στο πλαίσιο της Κίρκης 2003:

Πίνακας2.1‑4: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Έργο «Κίρκη 2003»

ΌνομαΤίτλος / Περιγραφή
Cabri Geometry II (Institute IMAG)Διαλογικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και κατασκευή γεωμετρικών εννοιών μέσα από πειραματισμό.
Κύτταρο,μιαΠόλη(Cell City,τηςAnglia Multimedia)Πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τη μελέτη της Βιολογίας και συγκεκριμένα για τη μελέτη των κυττάρων. Η δομή και οι λειτουργίες των κυττάρων παρουσιάζονται μέσα από την αναλογία με τη δομή και τις λειτουργίες των σύγχρονων πόλεων.
Einblicke Lernprogram Deutsch, Folge 1,2,3(GOETHEINSTITUTDKF Multimedia)Πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία και μελέτη της Γερμανικής γλώσσας που συνδυάζει την παιδαγωγική, επικοινωνιακή και διαπολιτισμική προσέγγιση.(3CDs)
Function Probe(τηςεταιρίαςQuest Math and Science Multimedia Inc.)Πολυ-εποπτικό εργαλείο για τη σύγχρονη άλγεβρα, την τριγωνομετρία και την ανάλυση, που επιτρέπει τη διερεύνηση των συναρτήσεων και την μαθηματική μοντελοποίηση.
MODELLUS (New University of Lisbon, Portugal)Δυναμικό εργαλείο για τη διαλογική κατασκευή και διερεύνησημαθηματικών μοντέλων. Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατασκευάζουν, να προσομοιώνουν και να αναλύουν μοντέλα με διαλογικό τρόπο.
SimCalc Mathworlds (τηςεταιρίαςSimCalc Technologies LLC)Εργαλείο για τη διδασκαλία της Άλγεβρας, που συνδυάζει τηναριθμητική και τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης καθώς και την προσομοίωση της αντίστοιχης κίνησης που αυτή εκφράζει, παροτρύνοντας τον μαθητή να αναπτύξει πρωτοβουλία και δράση κατά τη μάθηση των συναρτήσεων.
Tabletop Jr & Tabletop Sr (TERC University)Διαθεματικό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας, στην διερεύνηση και εφαρμογή των αρχών της λογικής στην επεξεργασία δεδομένων και στην ανάλυση δεδομένων.
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩΤΗΓΗ(Virtual Reality Earth QuestτηςDK)Πολυ-μεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τον πλανήτη Γη. Κατατοπιστικά κείμενα, στατικές και κινούμενες εικόνες, προσομοιώσεις και βίντεο δίνουν στον καθηγητή τη δυνατότητα να διδάξει θέματα τωνφυσικών επιστημών με ελκυστικό και δυναμικό τρόπο.
Ανακαλύπτω τη φύσηΠολυμεσικός τίτλος που επιτρέπει διαδραστική παρουσίαση και μελέτη των μυστικών του φυσικού κόσμου. Οι μαθητές λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αλληλεπιδραστικό που μπορεί να υποστηρίξει την ενεργητική μάθηση και προσφέρει τη δυνατότητα διαθεματικής αντιμετώπισης του προς μελέτη αντικειμένου
Aspects of ReligionΠολυμεσικός τίτλος που παρουσιάζει συγκριτικά, στοιχεία από τις κυριότερες θρησκείες του κόσμου. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι η παρουσίαση γίνεται με ουδέτερο τρόπο.
CentenniaΟ Ιστορικός Άτλαντας «Centennia» είναι ένας οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής κατά την δεύτερη χιλιετία μ. Χ. Αποτελεί διδακτικό υλικό σε πολλά Αμερικανικά καιΕυρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Chemistry set 2000Πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια Χημείας και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αυτής της επιστημονικής περιοχής.
Design & Technology: PrimeΕργαλείο για τη διδασκαλία των βασικών μεθοδολογικών αρχών της Τεχνολογικής Σχεδίασης.
Edison: Multimedia Lab for exploring Electricity & ElectronicsΕικονικό εργαστήριο Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρονικής.
Interactive first AidΕκπαίδευση για «Πρώτες Βοήθειες»
Famous Museums of EuropeΥπερκειμενική εγκυκλοπαίδεια πολυμέσων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρουσίαση περιεχομένου, για επανάληψη, υποστηρικτική διδασκαλία και συνεργατικές εργασίες.

Ε23-Πηνελόπη (ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ και ΠΔΕ του ΥπΕΠΘ)

 • Αντικείμενο του έργου:Ηανάπτυξη (με βάση προϋπάρχοντα, αξιολογημένα πιλοτικά προϊόντα)ολοκληρωμένωνπροϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού(συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγχειριδίων και μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) τα οποία καλύπτουν αξιόλογο εύρος των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, ακολουθούν διεθνώς παραδεκτές αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, υιοθετούν σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης και είναι κατάλληλα για ευρεία αξιοποίηση στα σχολεία.
 • Προδιαγραφές λογισμικών:Προδιαγραφές «Οδύσσειας» (βλ. έργο Σειρήνες)
 • Στοιχεία έργου:Στο έργο έγινε διερεύνηση της αγοράς μέσα απόΑνοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια τον εντοπισμό θετικά δημόσια αξιολογημένων πιλοτικών προϊόντων λογισμικού συγκεκριμένων προδιαγραφών (Δημιουργία Μητρώου Προϊόντων) ώστε να γίνει η επιλογή των υποψηφίων. Το έργο ξεκίνησε στο ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ (1 έργο) ενώ 2 ακόμη έργα χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΔΕ του ΥπΕΠΘ

Ε23-Πηνελόπη ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ

(τμήμα του έργου που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ)

 • Αριθμός προϊόντων / διδακτικές ώρες:Αναπτύχθηκε1 ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού,το οποίο απευθύνεται σεμαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και συνοδεύεται από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 101 διδακτικές ώρες.
 • Τρέχουσα κατάσταση, Αξιολόγηση / Πιστοποίηση:Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει υποβληθεί ακόμη για πιστοποίηση στο ΠΙ.
 • Προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού:

Πίνακας2.1‑5: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο έργο «Πηνελόπη» (Β’ ΚΠΣ)

ΌνομαΤίτλος / Περιγραφή
ΘΥΜΗΣΙΣΛογισμικό για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με διαθεματική προσέγγισημε βάση τα κείμενα του Ηροδότου, τα Ομηρικά έπη και το ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών κειμένων

Ε23-Πηνελόπη (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ του ΥπΕΠΘ)

 • Αριθμός προϊόντων / διδακτικές ώρες:Περιλαμβάνονται2 ολοκληρωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού,τα οποίααπευθύνονταισε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και καθένα από αυτά συνοδεύεται από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 100-150 διδακτικές ώρες .
 • Τρέχουσα κατάσταση, Αξιολόγηση / Πιστοποίηση:Και τα δύο έργα έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουνυποβληθεί ακόμη για πιστοποίηση στο ΠΙ.
 • Προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού:

Πίνακας2.1‑6: Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο έργο «Πηνελόπη» (ΠΔΕ)

ΌνομαΤίτλος / Περιγραφή
ΓΑΙΑΕκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρόκοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται με τη ΓΗ, σε 5 γνωστικά αντικείμενα. Υλοποιήθηκε με το περιβάλλον Αβάκιο
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΙAντικειμενοστραφές περιβάλλον μοντελοποίησης που υποστηρίζει την δημιουργία ποιοτικών, ημιποσοτικών και ποσοτικών μοντέλων, επιτρέπει τη διερεύνηση της συμπεριφοράς τους και τον έλεγχο των ορίων της συμπεριφοράς τους και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης.

Ελπήνωρ (χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ Γ΄ΚΠΣ):

 • Αντικείμενο/Στόχος έργου:Το έργο Ελπήνωρ στοχεύει στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην βαθμίδα του Ενιαίου Λυκείου σε ένα μικρό δείγμα σχολείων (15 Ενιαία Λύκεια).
 • Αριθμός προϊόντων / διδακτικές ώρες:Αναπτύχθηκαν συνολικά 11 μικρά πακέταεκπαιδευτικού λογισμικούτα οποία απευθύνονται σε μαθητές Ενιαίου Λυκείου και τα οποία συνοδεύονται από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητεςγια κάλυψη 3-15 διδακτικών ωρών.Σημειώνεται ότι δεν είναι όλα τα πακέτα του ίδιου μεγέθους και πολυπλοκότητας(πχ. ένα από αυτά, το «Ελεύθερο σχέδιο», αφορά μόνο στη δημιουργία συνοδευτικού υλικού).
 • Τρέχουσα κατάσταση (10/2003), Αξιολόγηση / Πιστοποίηση:Όλα τα λογισμικά έχουν ολοκληρωθεί. Προβλέπεται μόνο πιλοτική αξιοποίηση των λογισμικών στα 15 σχολεία του Ελπήνορα και τα πακέτα έχουν αποσταλεί στα αντίστοιχα 15 Λύκεια.
 • Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο του Ελπήνορα:

Πίνακας2.1‑7: Εκπαιδευτικό Λογισμικό του Έργου «Ελπήνωρ»

ΌνομαΤίτλος / Περιγραφή
ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΠεριβάλλον μελέτης αρχαίων ελληνικών κειμένων & των μεταφράσεών τους με τη μέθοδο των στοιχισμένων κειμένων
ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣΟπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση φαινομένων του σύμπαντος
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΜε τη χρήσηβασικών δομών προγραμματισμού σε μορφή ψευδοκώδικα οι μαθητές δημιουργούν προγράμματα τα οποία μετατρέπονται σε λογικό διάγραμμα & κωδικοποιούνται αυτόματα σε procedural γλώσσα
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟΕκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη μορφή φύλλων εργασίας που βασίζονται στα λογισμικά MS PAINT & ANFY 3D
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑΔιερευνητικό εκπαιδευτικό λογισμικό που μελετά ιστορικά φαινόμενα και γεγονότα της Νεότερης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣΤο λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα διερευνητικής πλοήγησης σε καλλιτέχνες και έργα του 14ου, 15ου, 16ου & 19ου αιώνα.
ΠΟΛΙΤΕΙΑΔικτυακός τόπος με πολυμεσικό υλικό, σχετικό με τις εξής θεματικές: Το Σύνταγμα της Ελλάδας, Ελληνική Βουλή, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΕκπαιδευτικό λογισμικό που αξιοποιεί το Excel με στόχο την κατανόηση στατιστικών μεγεθών & διαδικασιών
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΠολυμεσικές Μονογραφίες Επαγγελμάτων
ΦΥΣΙΚΗΣειρά πειραμάτων - προσομοιώσεων φαινομένων που δεν μπορούν να εξηγηθούν με απλή παρατήρηση ή/και με πειράματα στο εργαστήριο
ΧΗΜΕΙΑΣειρά πειραμάτων - προσομοιώσεων φαινομένων που δεν μπορούν να εξηγηθούν με απλή παρατήρηση ή/και με πειράματα στο εργαστήριο

Λαέρτης (χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ Γ΄ΚΠΣ):

 • Αντικείμενο/Στόχος έργου:Το έργο Λαέρτης αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) και προσδιορίζει το πώς το μοντέλο της «Οδύσσειας» για την εισαγωγή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί στην ΤΕΕ. Η εφαρμογή και η αξιολόγηση του έργου γίνεται μέσω 15 σχολικών μονάδων ΤΕΕ.
 • Αριθμός προϊόντων / διδακτικές ώρες:Αναπτύχθηκαν4 μικρά πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικούκαθένα από τα οποία συνοδεύεται από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για κάλυψη 2-10 διδακτικών ωρών και έγινεμικρή προσαρμογή/βελτίωση και ανάπτυξη συνοδευτικού υλικούγια 7 εμπορικά προϊόντα.(Στον παρακάτω πίνακα γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών).Τα 11 αυτά λογισμικά απευθύνονται σε μαθητές ΤΕΕ.
 • Τρέχουσα κατάσταση (1/2004), Αξιολόγηση / Πιστοποίηση:Όλα τα λογισμικά έχουν ολοκληρωθεί. Για όλα υπάρχει η έγκριση του ΠΙ για πιλοτική αξιοποίηση στο πλαίσιο του Λαέρτη και έχουν αποσταλεί στα αντίστοιχα ΤΕΕ.

Πίνακας2.1‑8: Εκπαιδευτικό Λογισμικό του Έργου «Λαέρτης»

ΌνομαΤίτλος / Περιγραφή
AutoCAD*Εργαλείο Ηλεκτρονικής Σχεδίασης
Autohall*Ολοκληρωμένη πολυμεσική εφαρμογή για την εκμάθηση τεχνικών αγγλικών που χρησιμοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου
Marketing Plan*Ηλεκτρονικός οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακού σχεδίου με διαδραστικές δυνατότητες
TINA PRO|Λογισμικό για σχεδίαση, προσομοίωση και ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων| |Βοτανικός ΚήποςΠολυμεσική βάση δεδομένων καλλωπιστικών και άλλων φυτών, με δυνατότητες αναζήτησης βάσει μορφολογικών και άλλων χαρακτηριστικών, καθώς και εισαγωγής νέων φυτών
ΔΙΚΤΥΑ*|Περιβάλλον προσομοίωσης δικτυακών συστημάτων και λειτουργιών επικοινωνίας δεδομένων, για την πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες του αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων| |Εργασιακά Περιβάλλοντα*Εφαρμογή που στοχεύει στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του εργασιακού περιβάλλοντος 4 τομέων της ΤΕΕ, μέσα από πληροφορίες, συνδέσμους στο Διαδίκτυο, κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις με επαγγελματίες, κλπ
Ζιζάνια της Μεσογείου|Πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια ζιζανίων (εικόνες, μορφολογικά χαρακτηριστικά, επιστημονικά ονόματα, Bayercode κ.λπ). Περιλαμβάνει μηχανισμό για την αναγνώριση ζιζανίων μέσω μορφολογικών χαρακτηριστικών. Επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χημική καταπολέμηση των ζιζανίων ανάλογα με την καλλιέργεια.| |Η Ζωγραφική από τον 19ο στον 20οαιώνα*Πολυμεσική εφαρμογή η οποία περιέχει αντιπροσωπευτικά έργα ζωγραφικής ιστορικών περιόδων ή/και ρευμάτων του 19ου και 20ου αιώνα, που συνοδεύονται από πληροφορίες και αναλύσεις.

Συμπεράσματα

Μέχρι σήμερα, από τα έργαανάπτυξης και προσαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα της βασικής υποδομήςσε εκπαιδευτικό λογισμικό, απέχουμε όμως ακόμη αρκετά από την πληρότητα.

Σε ορισμένες κατηγορίες έργων (όπως η «Κίρκη») δόθηκεέμφαση στη δημιουργία της βασικής υποδομής σε λογισμικό και περιεχόμενο (αν και αναπτύχθηκαν σε ένα βαθμό και εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης). Πολλά από τα προϊόντα αυτά αποτελούν κατάλληλα εργαλεία που η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων χρήσης θα κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό διδακτικούς στόχους των τρεχόντων προγραμμάτων σπουδών σε μια σειρά γνωστικών αντικειμένων.

Μεγάλος αριθμός πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού αναπτύχθηκαν ως «πιλοτικά προϊόντα» και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κατάλληλες βάσεις για επέκταση σε ολοκληρωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε αφενός να ενισχυθεί η βασική υποδομή σε εκπαιδευτικό λογισμικό, αφετέρου να καλυφθεί μεγάλος αριθμός διδακτικών στόχων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την αρχική επένδυση.

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη τόσο σε προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού όσο και σε εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης.

Μικρό ποσοστό από τα υπάρχοντα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού έχει διατεθεί σε ευρεία κλίμακα στα σχολεία. Επίσης, δεδομένου ότι η ευρεία διάθεση των προϊόντων που προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο του έργου «Κίρκη» προϋποθέτει την απόκτηση αδειών χρήσης από το ΥπΕΠΘ, η διάθεση των προϊόντων αυτών έχει περιοριστεί σε 350 σχολεία, παρόλο που από τα μέχρι τώρα στοιχεία αξιοποίησής τους διαπιστώθηκε ότι αποτελούν πολύ αξιόλογα προϊόντα.

Τέλος, η ολοκλήρωση του 1ουΕπιπέδου Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και κυρίως το 2οεπίπεδο Επιμόρφωσης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και αυξάνει τη «ζήτηση» σε λογισμικό για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Από τα παραπάνωπροκύπτει ότι απαιτείται ενίσχυση της βασικής υποδομής σε εκπαιδευτικό λογισμικό, αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων για δραστηριότητες, απόκτηση αδειών χρήσης για ευρεία διάθεση προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία και έμφαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ (με τρεις ενότητες Νηρηίδες, Χρυσαλλίδες και Αμάλθεια), καλύπτει μεγάλο μέρος από τις παραπάνω ανάγκες. Συγκεκριμένα, προβλέπει:

 • Περαιτέρω ανάπτυξη της βασικής υποδομής σε εκπαιδευτικόλογισμικό, με ανάπτυξη ολοκληρωμένων προιόντων/εργαλείων εκπαιδευτικού λογισμικού και με την αγορά ικανού αριθμού αδειών χρήσης έτοιμων/εξελληνισμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού(με τις ενότητες Χρυσαλλίδες -ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων/εργαλείων εκπαιδευτικού λογισμικού- και Αμάλθεια ΙΙ -αγορά έτοιμων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού).
 • Αξιοποίηση της βασικής υποδομής και δημιουργία μεγάλου αριθμού πακέτων εκπαιδευτικών σεναρίων (με την ενότητα Νηρηίδες -ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικώνπακέτων με εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης για μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων)
 • Κάλυψη στόχων των προγραμμάτων σπουδών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (με τις ενότητες Νηρηίδες –καθώς σημαντικό μέρος των ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων θα απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση- και Αμάλθεια ΙΙ -τα έτοιμα προϊόντα που θα αγορασθούν θα αφορούν αποκλειστικά στην Πρωτοβάθμια).
 • Διάθεση των προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία (με τις ενότητες Αμάλθεια Ι -αγορά μεγάλου αριθμού αδειών χρήσης καιαντιτύπων προϊόντων του έργου «Κίρκη»)-, Αμάλθεια ΙΙ -αγορά έτοιμων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού για μεγάλο αριθμό σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Συντομογραφίες

Δ.Ε.Π.Π.Σ.Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
ΚΠΣΚοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
ΜΕΕΜονάδες Εκπαίδευσης Επιμορφωτών
ΠΙΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΤΠΕΤεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΥπΕΠΘΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΑ.ΙΤΥΕρευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΕΠΕΑΕΚΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΕΠ ΚτΠΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
ΠΔΕΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
4) Γενικές προδιαγραφές για το εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Ενέργειας Οδύσσεια
5) Για ένα προϊόν (EnglishDiscoveries) αποκτήθηκαν άδειες για 300 σχολικά εργαστήρια ενώ για τοπροϊόνEinblickeαποκτήθηκαν για 50 σχολικά εργαστήρια.
start/ebooks_photodentro.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/11/12 16:37 από megalou