Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


start:test2

test4

Original file

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Στον οδηγό αυτό περιγράφεται η διαδικασία αντικατάστασης της δεικτοδότησηςτων πόρων εμπλουτισμού τωνhtmlτων σχολικώνβιβλίων με τα αντίστοιχα (δημοσιευμένα) μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο.

Για τη διευκόλυνση των ομάδων στην αναζήτηση, έχει δοθεί λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν αναρτηθεί (δημοσιευμένα και μη) ανά υποσυλλογή στο Φωτόδεντρο (όνομα αρχείου,διεύθυνση φυσικού πόρου, τίτλος μαθησιακού αντικειμένου,κλπ):

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα για τη διαδικασία:

 1. Αναζήτηση των πόρων εμπλουτισμού στα βιβλία (..extras/) στον κώδικα τωνhtml
 2. Αναζήτηση των αντίστοιχων μαθησιακών αντικειμένων στο Φωτόδεντρο.
 3. Αντικατάσταση του τοπικού (extras/…)συνδέσμου του ΜΑ με τη διεύθυνση του φυσικού πόρου στο Φωτόδεντρο (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)
 4. Διαγραφή τοπικών αρχείων από τοextras

Αναζήτηση Πόρων Εμπλουτισμού στα Βιβλία

Αν η ομάδα εμπλουτισμού δεν διατηρεί ήδη κάποιον πίνακα αντιστοίχισης των μαθησιακών αντικειμένων στα βιβλία με τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο, μπορεί να γίνει αναζήτηση των πόρων εμπλουτισμού στον κώδικα τηςhtmlτων εμπλουτισμένων σελίδων των σχολικών βιβλίων χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναζήτησης σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίαςhtmlεισάγοντας την έκφραση:

href=”extras/

Ακολουθούν κάποιαscreenshotsαπό τις επιλογές αναζήτησης για τα λογισμικάDreamweaverκαιNotepad++:

Η αναζήτηση θα εμφανίσεικαι τις γραμμές γιαshadowboxκαιcssστοheadτηςhtml, τις οποίες αγνοούμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Εκτός από την αναζήτηση σε ένα αρχείοhtml,μπορεί να γίνει αναζήτησησε όλο τον φάκελοτου βιβλίου που περιέχει τις εμπλουτισμένεςindex*.html:

Επιλέγοντας (διπλόκλικ) κάποιο αποτέλεσμα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, θα ανοίξει το αντίστοιχο αρχείοindex*.htmlστο συγκεκριμένο σημείο όπου εμφανίζεται στον κώδικα η ενσωμάτωση του πόρου<a href=”extras/…>.

Για παράδειγμα, τα ακόλουθα αποτελέσματαεμφανίζονται στην αναζήτηση από το βιβλίο Φυσικών ΣΤ΄ Δημοτικού (εμπλουτισμός της ομάδας Βιολογίας).

Το πρόγραμμαDreamweaverδίνει επιπλέον τη δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σεxmlαρχείο, που είναι χρήσιμο για τη δημιουργία πίνακα με τααντικείμενα που θα αντικατασταθούν με συνδέσμους προς το Φωτόδεντρο (για λόγους αρχείου και για διευκόλυνση της διαδικασίας). Η διαδικασία δημιουργία ενός τέτοιου πίνακα αντιστοίχισης περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Π1.

 1. Αντιστοίχιση πόρων εμπλουτισμού με Μαθησιακό Αντικειμένο στο Φωτόδεντρο

Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης στα εμπλουτισμένα βιβλία γίνεται αναζήτηση για το αντίστοιχο αναρτημένο στο Φωτόδεντρο στη λίστα των αναρτημένων μαθησιακών αντικειμένων στην αντίστοιχη υποσυλλογή στο Φωτόδεντρο είτε με το όνομα του αρχείου που αναρτήθηκε, είτε με τον τίτλο.

Παίρνοντας ως παράδειγμα τον πόρο εμπλουτισμού«kef_3_Hliako_systima»που φαίνεται επιλεγμένος (γκρι) στην τελευταία λίστα αποτελεσμάτων της αναζήτησης που έγινε σεόλο το βιβλίο Φυσικών ΣΤ΄ Δημοτικού με τοDreamweaver(βλ βήμα1) και στη λίστα που έχει σταλεί με τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο“MA_LOR_14_10_2014.xlsx”,στην καρτέλα της Βιολογίας, θα αναζητηθεί μαθησιακό αντικείμενο με τον όρο«Hliako_systima»στο όνομα του αρχείου ή «ηλιακό σύστημα» στον τίτλο του μαθησιακού αντικειμένου. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αναζήτηση στο Φωτόδεντρο.

Όταν βρεθεί το αντικείμενο που αντιστοιχεί στον πόρο εμπλουτισμού και ανοίγοντας σεbrowserτο ΜΑ που βρίσκεται στη συγκεκριμένηδιεύθυνση φυσικού πόρου, επιβεβαιώνεται ότι αντιστοιχεί στο ίδιο μαθησιακό αντικείμενο και ότι το αντικείμενο λειτουργεί.

Τα στοιχεία (Υποσυλλογή, Τίτλος ΜΑ, Όνομα αρχείου, Διεύθυνση Φυσικού Πόρου) του μαθησιακού αντικειμένου στο Φωτόδεντρο που αντιστοιχεί στον πόρο εμπλουτισμού του βιβλίου μπορούν να αποθηκευτούν σε πίνακα αντιστοίχισης των μαθησιακών αντικειμένων ανά ενότητα κάθε βιβλίο για λόγους αρχείου και τεκμηρίωσης των αλλαγών των ενεργειών σας. Σχετικόtemplateέχει επισυναφθεί μαζί με τον οδηγό. Ανδενέχει αναρτηθεί αντίστοιχο μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο,σημειώνεταιώστε να μη διαγραφεί από ταextrasκατά την επικαιροποίηση του εμπλουτισμένου βιβλίου.

 1. Δεικτοδότηση αντίστοιχου ΜαθησιακούΑντικειμένου στο Φωτόδεντρο

Η δεικτοδότηση στο Φωτόδεντρο των πόρων εμπλουτισμού στηνhtmlτων βιβλίων μπορεί να γίνει εύκολα με την αντικατάσταση της τιμής στοhrefπεδίο του εμπλουτισμού με τοURLτης διεύθυνσης Φυσικού Πόρου του μαθησιακού αντικειμένου. Συστήνεται επίσης, να αντικατασταθεί όπου υπάρχει ο κώδικας προβολής του ΜΑ μέσα απόshadowboxκαι να ανοίγεται πλέον το αντικείμενο σε νέο παράθυρο. Αναλυτικά θα περιγραφεί το βήμα στην ενότητα3-A.

Για τα βιβλία που έχουν αλλάξεισε μεγάλο βαθμό (Φυσική/ Χημεία Α΄ και Β΄ Λυκείου) και για τα οποία δεν υπάρχουν έτοιμαhtml,μπορεί εναλλακτικά να γίνει εμπλουτισμός πάνω στοpdfτου σχολικού βιβλίου (είναι αναρτημένο στο Διδακτικό Πακέτο κάθε μαθήματος) με δεικτοδότηση στο Φωτόδεντρο.Τα βήματα για την προσθήκη εικονιδίου και συνδέσμου σεpdfπεριγράφονται στην ενότητα3-B.

Δεικτοδότηση στηνHTML (αντικατάσταση παλιού εμπλουτισμού)

Το ακόλουθο βήμα είναι η δεικτοδότηση του πόρου εμπλουτισμού του βιβλίου στηδιεύθυνση φυσικού πόρουτου αντίστοιχου μαθησιακού αντικείμενου στηνhtmlτης ενότητας.

Όπως είχε αναφερθεί και στο βήμα 1, επιλέγοντας ένα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης στοdreamweaverτο πρόγραμμα πηγαίνει στην αντίστοιχη γραμμή του κώδικα τηςhtmlσελίδας.

Στο παράδειγμά μας, επιλέγοντας το kef_3_Hliako_systima στην index3, πηγαίνουμε στο ακόλουθο κομμάτι κώδικα:

<arel=“shadowbox;width=640;height=480”title=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα” href=“extras/EduGames/kef_3_Hliako_systima/kef_3_Hliako_systima.htm”><img src=“extras/images/game.png” alt=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα” border=“0” title=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα”/></a>

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως συστήνεται το κομμάτι κώδικα γιαshadowboxνα αντικατασταθεί με τοtarget=”_blank”που ανοίγει το μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο σε νέο παράθυρο και στη θέση του href=“extras/EduGames/kef_3_Hliako_systima/kef_3_Hliako_systima.htm”,θα μπει η «Διεύθυνση Φυσικού Πόρου», δλδhref=“http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4683”.Συνεπώς ο κώδικας θα γίνει:

<atitle=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα” href=“http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4683“target=”_blank”><img src=“extras/images/game.png” alt=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα” border=“0” title=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα”/></a>.

 1. Δεικτοδότηση στο PDF (νέος εμπλουτισμός)

Τα ακόλουθα βήματα για τη δεικτοδότηση σεpdf(για τα νέα βιβλία) έχουν πραγματοποιηθεί με τονAdobe Acrobat Pro X.Hεπόμενη έκδοση του προγράμματος διαφέρειελάχιστα στο μενούcontent→ content editing.

{{}}

{{}}

{{}}

 1. Διαγραφή των αρχείων στο /extras/

Ο φάκελοςextrasτων εμπλουτισμένων βιβλίων θα πρέπει να περιέχει πλέον μόνο τα αρχεία που δεν έχουν αντίστοιχο ΜΑ στοΦωτόδεντρο (και συνεπώς δεν έχει αντικατασταθεί η ενσωμάτωσή τους στο βιβλίο με δεικτοδότηση προς το ΜΑ στο Φωτόδεντρο). Αν έχει κρατηθεί αρχείο με τις αντικαταστάσεις, μπορούν να σταλούν στοe-books@cti.grμόνο ταhtmlκαι μια λίστα με τα αρχεία/φακέλους που ΔΕΝ θα πρέπει διαγραφούν από τον φάκελοextras. Πρότυπο για το αρχείο αντικατάστασης, έχει επισυναφθεί:όνομα αρχείου. Διαφορετικά, η διαγραφή θα γίνει από τις ομάδες εμπλουτισμού και θα σταλεί ολόκληρο το εμπλουτισμένο βιβλίο.

Παράρτημα Π1.Αποθήκευση αναζήτησης πόρων εμπλουτισμού των εμπλουτισμένων βιβλίων(Dreamweaver)

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης για πόρους εμπλουτισμού (href=”extras/)μπορούν στονdreamweaverνααποθηκευτούνσεxmlαρχείο, ως λίστα των ΜΑ που περιέχει κάθε κεφάλαιο του εμπλουτισμένου βιβλίου.

Με αναζήτησησε όλο τον φάκελοτου εμπλουτισμένου βιβλίου, τα αποθηκευμένα αποτελέσματα σεxmlτο οποίο όταν ανοιχτεί μέσα απόexcel, προβάλει τα δεδομένα σε στήλες (όπου μεsearch,μορφοποίησηαποτελεσμάτων και την εφαρμογή φίλτρων, μπορούν να διαγραφούν οι γραμμές που αφορούν σεshadowboxκ.ά. αρχεία που δεν αποτελούν πόρους εμπλουτισμού.

Επιλέγετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (επιλέγοντας ένα από αυτά και πληκτρολογώνταςCTRL+A), έπειτα επιλέγετε κάποια μορφοποίηση κελιού (γέμισμα κελιού με ένα χρώμα π.χ. κίτρινοή αλλαγή χρώματοςfont)για τα επιλεγμένα αποτελέσματα.

Επιλέγοντας στο φίλτρο της στήλης να εμφανιστούν μόνο τα κελιά με κίτρινο γέμισμα και διαγράφοντας αυτές τις γραμμές, θα μείνουν στο φύλλο μόνο οι γραμμές με τους πόρους εμπλουτισμού.

Παράρτημα Π2. ΛίσταURLστα εμπλουτισμένα βιβλία μεLinkchecker

Με το (δωρεάν) πρόγραμμα που ελέγχει σελίδες καιsitesγιαbroken links, μπορεί να δημιουργηθεί λίστα των συνδέσμωνστο εμπλουτισμένο βιβλίο:

LinkChecker:http://wummel.github.io/linkchecker/index.html

Στις επιλογές του προγράμματος,Edit>Options,μπαίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

 1. Recursive Depth: 2[μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί αν δεν βγαίνουν τα σωστά αποτελέσματα]
 2. Verbose Output:X(δλδ, να είναι επιλεγμένο)

Στη2η text area “Ignore URLs matching one of these patterns (one per line)”:

 1. /images/
 2. /icons/
 3. /extras/Images/
 4. κι οποιοσδήποτε άλλος φάκελος δενπεριέχει πόρους εμπλουτισμού.

Αφού κλείσει (Close) το παράθυρο των επιλογών, μεαντιγραφή εισάγεται στο πεδίοURL:τοpathτου φακέλου με τα αρχεία του εμπλουτισμένου βιβλίου και επιλέγεται εκκίνηση του ελέγχου από το κουμπίStart.

[ΠΡΟΣΟΧΗ:τοpathΔΕΝπρέπει να περιέχειελληνικούςχαρακτήρες]

Τααποτελέσματα από τον έλεγχο μπορούν να αποθηκευτούν σεxmlαρχείο,το οποίο αν ανοίξει σεexcelκαιδιαμορφωθούν κατάλληλα τα αποτελέσματα με φίλτρα(π.χ. στη στήληresultαπόκρυψη των τιμών “filtered”)καιμε αναζήτηση (χρωματισμός, φιλτράρισμα και διαγραφή γραμμών μεshadowbox, style.css, κλπ)μπορεί να δημιουργηθεί μια λίστα μεURLπου θα αντικατασταθούν, τοhtmlστο οποίο βρέθηκαν, και τον τίτλο τουhyperlink:

start/test2.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/11/20 14:50 από marousa