Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


test3

Original file

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Στον οδηγό αυτό περιγράφεται η διαδικασία αντικατάστασης της δεικτοδότησηςτων πόρων εμπλουτισμού των html των σχολικών βιβλίων με τα αντίστοιχα (δημοσιευμένα) μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο.

Για τη διευκόλυνση των ομάδων στην αναζήτηση, έχει δοθεί λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν αναρτηθεί (δημοσιευμένα και μη) ανά υποσυλλογή στο Φωτόδεντρο (όνομα αρχείου, διεύθυνση φυσικού πόρου, τίτλος μαθησιακού αντικειμένου, κλπ):

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα για τη διαδικασία:

  1. Αναζήτηση των πόρων εμπλουτισμού στα βιβλία (..extras/) στον κώδικα των html
  2. Αναζήτηση των αντίστοιχων μαθησιακών αντικειμένων στο Φωτόδεντρο.
  3. Αντικατάσταση του τοπικού (extras/…) συνδέσμου του ΜΑ με τη διεύθυνση του φυσικού πόρου στο Φωτόδεντρο (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)
  4. Διαγραφή τοπικών αρχείων από το extras
  5. Αναζήτηση Πόρων Εμπλουτισμού στα Βιβλία

Αν η ομάδα εμπλουτισμού δεν διατηρεί ήδη κάποιον πίνακα αντιστοίχισης των μαθησιακών αντικειμένων στα βιβλία με τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο, μπορεί να γίνει αναζήτηση των πόρων εμπλουτισμού στον κώδικα της html των εμπλουτισμένων σελίδων των σχολικών βιβλίων χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναζήτησης σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας html εισάγοντας την έκφραση:

href=”extras/

Ακολουθούν κάποια screenshots από τις επιλογές αναζήτησης για τα λογισμικά Dreamweaver και Notepad++:

Η αναζήτηση θα εμφανίσει και τις γραμμές για shadowboxκαι cssστο head της html, τις οποίες αγνοούμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός από την αναζήτηση σε ένα αρχείο html, μπορεί να γίνει αναζήτηση σε όλο τον φάκελο του βιβλίου που περιέχει τις εμπλουτισμένες index*.html:

Επιλέγοντας (διπλό κλικ) κάποιο αποτέλεσμα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, θα ανοίξει το αντίστοιχο αρχείο index*.html στο συγκεκριμένο σημείο όπου εμφανίζεται στον κώδικα η ενσωμάτωση του πόρου <a href=”extras/…>.

Για παράδειγμα, τα ακόλουθα αποτελέσματα εμφανίζονται στην αναζήτηση από το βιβλίο Φυσικών ΣΤ΄ Δημοτικού (εμπλουτισμός της ομάδας Βιολογίας).

Το πρόγραμμα Dreamweaverδίνει επιπλέον τη δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε xml αρχείο, που είναι χρήσιμο για τη δημιουργία πίνακα με τα αντικείμενα που θα αντικατασταθούν με συνδέσμους προς το Φωτόδεντρο (για λόγους αρχείου και για διευκόλυνση της διαδικασίας). Η διαδικασία δημιουργία ενός τέτοιου πίνακα αντιστοίχισης περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Π1.

  1. Αντιστοίχιση πόρων εμπλουτισμού με Μαθησιακό Αντικειμένο στο Φωτόδεντρο

Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης στα εμπλουτισμένα βιβλία γίνεται αναζήτηση για το αντίστοιχο αναρτημένο στο Φωτόδεντρο στη λίστα των αναρτημένων μαθησιακών αντικειμένων στην αντίστοιχη υποσυλλογή στο Φωτόδεντρο είτε με το όνομα του αρχείου που αναρτήθηκε, είτε με τον τίτλο.

Παίρνοντας ως παράδειγμα τον πόρο εμπλουτισμού «kef_3_Hliako_systima» που φαίνεται επιλεγμένος (γκρι) στην τελευταία λίστα αποτελεσμάτων της αναζήτησης που έγινε σε όλο το βιβλίο Φυσικών ΣΤ΄ Δημοτικού με το Dreamweaver (βλ βήμα Αναζήτηση των πόρων εμπλουτισμού στα βιβλία (..extras/) στον κώδικα των html) και στη λίστα που έχει σταλεί με τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο “MA_LOR_14_10_2014.xlsx”, στην καρτέλα της Βιολογίας, θα αναζητηθεί μαθησιακό αντικείμενο με τον όρο «Hliako_systima» στο όνομα του αρχείου ή «ηλιακό σύστημα» στον τίτλο του μαθησιακού αντικειμένου. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αναζήτηση στο Φωτόδεντρο.

Όταν βρεθεί το αντικείμενο που αντιστοιχεί στον πόρο εμπλουτισμού και ανοίγοντας σε browser το ΜΑ που βρίσκεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση φυσικού πόρου, επιβεβαιώνεται ότι αντιστοιχεί στο ίδιο μαθησιακό αντικείμενο και ότι το αντικείμενο λειτουργεί.

Τα στοιχεία (Υποσυλλογή, Τίτλος ΜΑ, Όνομα αρχείου, Διεύθυνση Φυσικού Πόρου) του μαθησιακού αντικειμένου στο Φωτόδεντρο που αντιστοιχεί στον πόρο εμπλουτισμού του βιβλίου μπορούν να αποθηκευτούν σε πίνακα αντιστοίχισης των μαθησιακών αντικειμένων ανά ενότητα κάθε βιβλίο για λόγους αρχείου και τεκμηρίωσης των αλλαγών των ενεργειών σας. Σχετικό template έχει επισυναφθεί μαζί με τον οδηγό. Αν δεν έχει αναρτηθεί αντίστοιχο μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο, σημειώνεται ώστε να μη διαγραφεί από τα extras κατά την επικαιροποίηση του εμπλουτισμένου βιβλίου.

  1. Δεικτοδότηση αντίστοιχου Μαθησιακού Αντικειμένου στο Φωτόδεντρο

Η δεικτοδότηση στο Φωτόδεντρο των πόρων εμπλουτισμού στην html των βιβλίων μπορεί να γίνει εύκολα με την αντικατάσταση της τιμής στο href πεδίο του εμπλουτισμού με το URL της διεύθυνσης Φυσικού Πόρου του μαθησιακού αντικειμένου. Συστήνεται επίσης, να αντικατασταθεί όπου υπάρχει ο κώδικας προβολής του ΜΑ μέσα από shadowbox και να ανοίγεται πλέον το αντικείμενο σε νέο παράθυρο. Αναλυτικά θα περιγραφεί το βήμα στην ενότητα Δεικτοδότηση στην HTML (αντικατάσταση παλιού εμπλουτισμού).

Για τα βιβλία που έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό (Φυσική/ Χημεία Α΄ και Β΄ Λυκείου) και για τα οποία δεν υπάρχουν έτοιμα html, μπορεί εναλλακτικά να γίνει εμπλουτισμός πάνω στο pdf του σχολικού βιβλίου (είναι αναρτημένο στο Διδακτικό Πακέτο κάθε μαθήματος) με δεικτοδότηση στο Φωτόδεντρο. Τα βήματα για την προσθήκη εικονιδίου και συνδέσμου σε pdf περιγράφονται στην ενότητα Δεικτοδότηση στο PDF (νέος εμπλουτισμός).

  1. Δεικτοδότηση στην HTML (αντικατάσταση παλιού εμπλουτισμού)

Το ακόλουθο βήμα είναι η δεικτοδότηση του πόρου εμπλουτισμού του βιβλίου στη διεύθυνση φυσικού πόρουτου αντίστοιχου μαθησιακού αντικείμενου στην html της ενότητας.

Όπως είχε αναφερθεί και στο βήμα 1, επιλέγοντας ένα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο dreamweaver το πρόγραμμα πηγαίνει στην αντίστοιχη γραμμή του κώδικα της html σελίδας.

Στο παράδειγμά μας, επιλέγοντας το kef_3_Hliako_systima στην index3, πηγαίνουμε στο ακόλουθο κομμάτι κώδικα:

<a rel=“shadowbox;width=640;height=480” title=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα” href=“extras/EduGames/kef_3_Hliako_systima/kef_3_Hliako_systima.htm”><img src=“extras/images/game.png” alt=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα” border=“0” title=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα”/></a>

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως συστήνεται το κομμάτι κώδικα για shadowbox να αντικατασταθεί με το target=”_blank” που ανοίγει το μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο σε νέο παράθυρο και στη θέση του href=“extras/EduGames/kef_3_Hliako_systima/kef_3_Hliako_systima.htm”, θα μπει η «Διεύθυνση Φυσικού Πόρου», δλδ href=“http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4683”. Συνεπώς ο κώδικας θα γίνει:

<atitle=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα” href=“ http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4683“target=”_blank”><img src=“extras/images/game.png” alt=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα” border=“0” title=“Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα”/></a>.

  1. Δεικτοδότηση στο PDF (νέος εμπλουτισμός)

Τα ακόλουθα βήματα για τη δεικτοδότηση σε pdf (για τα νέα βιβλία) έχουν πραγματοποιηθεί με τον Adobe Acrobat Pro X. H επόμενη έκδοση του προγράμματος διαφέρει ελάχιστα στο μενού content → content editing.

  1. Διαγραφή των αρχείων στο /extras/

Ο φάκελος extras των εμπλουτισμένων βιβλίων θα πρέπει να περιέχει πλέον μόνο τα αρχεία που δεν έχουν αντίστοιχο ΜΑ στο Φωτόδεντρο (και συνεπώς δεν έχει αντικατασταθεί η ενσωμάτωσή τους στο βιβλίο με δεικτοδότηση προς το ΜΑ στο Φωτόδεντρο). Αν έχει κρατηθεί αρχείο με τις αντικαταστάσεις, μπορούν να σταλούν στο e-books@cti.gr μόνο τα html και μια λίστα με τα αρχεία/φακέλους που ΔΕΝ θα πρέπει διαγραφούν από τον φάκελο extras. Πρότυπο για το αρχείο αντικατάστασης, έχει επισυναφθεί: όνομα αρχείου. Διαφορετικά, η διαγραφή θα γίνει από τις ομάδες εμπλουτισμού και θα σταλεί ολόκληρο το εμπλουτισμένο βιβλίο.

Παράρτημα Π1. Αποθήκευση αναζήτησης πόρων εμπλουτισμού των εμπλουτισμένων βιβλίων (Dreamweaver)

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης για πόρους εμπλουτισμού (href=”extras/) μπορούν στον dreamweaver να αποθηκευτούν σε xml αρχείο, ως λίστα των ΜΑ που περιέχει κάθε κεφάλαιο του εμπλουτισμένου βιβλίου.

Με αναζήτηση σε όλο τον φάκελο του εμπλουτισμένου βιβλίου, τα αποθηκευμένα αποτελέσματα σε xml το οποίο όταν ανοιχτεί μέσα από excel, προβάλει τα δεδομένα σε στήλες (όπου με search, μορφοποίηση αποτελεσμάτων και την εφαρμογή φίλτρων, μπορούν να διαγραφούν οι γραμμές που αφορούν σε shadowbox κ.ά. αρχεία που δεν αποτελούν πόρους εμπλουτισμού.

Επιλέγετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (επιλέγοντας ένα από αυτά και πληκτρολογώντας CTRL+A), έπειτα επιλέγετε κάποια μορφοποίηση κελιού (γέμισμα κελιού με ένα χρώμα π.χ. κίτρινοή αλλαγή χρώματος font) για τα επιλεγμένα αποτελέσματα.

test3.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/11/12 17:50 από tkout