Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


test3c

test3c

Original file

  1. Διαγραφή των αρχείων στο /extras/

Ο φάκελος extras των εμπλουτισμένων βιβλίων θα πρέπει να περιέχει πλέον μόνο τα αρχεία που δεν έχουν αντίστοιχο ΜΑ στο Φωτόδεντρο (και συνεπώς δεν έχει αντικατασταθεί η ενσωμάτωσή τους στο βιβλίο με δεικτοδότηση προς το ΜΑ στο Φωτόδεντρο). Αν έχει κρατηθεί αρχείο με τις αντικαταστάσεις, μπορούν να σταλούν στο e-books@cti.gr μόνο τα html και μια λίστα με τα αρχεία/φακέλους που ΔΕΝ θα πρέπει διαγραφούν από τον φάκελο extras. Πρότυπο για το αρχείο αντικατάστασης, έχει επισυναφθεί: όνομα αρχείου. Διαφορετικά, η διαγραφή θα γίνει από τις ομάδες εμπλουτισμού και θα σταλεί ολόκληρο το εμπλουτισμένο βιβλίο.

Παράρτημα Π1. Αποθήκευση αναζήτησης πόρων εμπλουτισμού των εμπλουτισμένων βιβλίων (Dreamweaver)

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης για πόρους εμπλουτισμού (href=”extras/) μπορούν στον dreamweaver να αποθηκευτούν σε xml αρχείο, ως λίστα των ΜΑ που περιέχει κάθε κεφάλαιο του εμπλουτισμένου βιβλίου.

Με αναζήτηση σε όλο τον φάκελο του εμπλουτισμένου βιβλίου, τα αποθηκευμένα αποτελέσματα σε xml το οποίο όταν ανοιχτεί μέσα από excel, προβάλει τα δεδομένα σε στήλες (όπου με search, μορφοποίηση αποτελεσμάτων και την εφαρμογή φίλτρων, μπορούν να διαγραφούν οι γραμμές που αφορούν σε shadowbox κ.ά. αρχεία που δεν αποτελούν πόρους εμπλουτισμού.

Επιλέγετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (επιλέγοντας ένα από αυτά και πληκτρολογώντας CTRL+A), έπειτα επιλέγετε κάποια μορφοποίηση κελιού (γέμισμα κελιού με ένα χρώμα π.χ. κίτρινοή αλλαγή χρώματος font) για τα επιλεγμένα αποτελέσματα.

test3c.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/11/12 17:49 από tkout