Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


test3f

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Original file

Στον οδηγό αυτό περιγράφεται η διαδικασία αντικατάστασης της δεικτοδότησης των πόρων εμπλουτισμού των html των σχολικών βιβλίων με τα αντίστοιχα (δημοσιευμένα) μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο.

Για τη διευκόλυνση των ομάδων στην αναζήτηση, έχει δοθεί λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν αναρτηθεί (δημοσιευμένα και μη) ανά υποσυλλογή στο Φωτόδεντρο (όνομα αρχείου, διεύθυνση φυσικού πόρου, τίτλος μαθησιακού αντικειμένου, κλπ):

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα για τη διαδικασία:

  1. Αναζήτηση των πόρων εμπλουτισμού στα βιβλία (..extras/) στον κώδικα των html
  2. Αναζήτηση των αντίστοιχων μαθησιακών αντικειμένων στο Φωτόδεντρο.
  3. Αντικατάσταση του τοπικού (extras/…) συνδέσμου του ΜΑ με τη διεύθυνση του φυσικού πόρου στο Φωτόδεντρο (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)
  4. Διαγραφή τοπικών αρχείων από το extras

1. Αναζήτηση Πόρων Εμπλουτισμού στα Βιβλία

Αν η ομάδα εμπλουτισμού δεν έχει ήδη 'έτοιμο' κάποιον αρχείο/πίνακα αντιστοίχισης των μαθησιακών αντικειμένων που έχουν ενσωματωθεί στα σχολικά βιβλία με τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν δημοσιευτεί στο Φωτόδεντρο, συστήνεται να γίνει αναζήτηση των πόρων εμπλουτισμού στον κώδικα της html των εμπλουτισμένων σελίδων των σχολικών βιβλίων χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναζήτησης σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας html και εισάγοντας στον όρο αναζήτησης το:

href=”extras/

Ακολουθούν κάποια screenshots από τις επιλογές αναζήτησης για τα λογισμικά Dreamweaver και Notepad++:

Η αναζήτηση θα εμφανίσει και τις γραμμές για shadowboxκαι cssστο head της html, τις οποίες αγνοούμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός από την αναζήτηση σε ένα αρχείο html, μπορεί να γίνει αναζήτηση σε όλο τον φάκελο του βιβλίου που περιέχει τις εμπλουτισμένες index*.html:

Επιλέγοντας (διπλό κλικ) κάποιο αποτέλεσμα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, θα ανοίξει το αντίστοιχο αρχείο index*.html στο συγκεκριμένο σημείο όπου εμφανίζεται στον κώδικα η ενσωμάτωση του πόρου <a href=”extras/…>.

Για παράδειγμα, τα ακόλουθα αποτελέσματα εμφανίζονται στην αναζήτηση από το βιβλίο Φυσικών ΣΤ΄ Δημοτικού (εμπλουτισμός της ομάδας Βιολογίας).

Το πρόγραμμα Dreamweaverδίνει επιπλέον τη δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε xml αρχείο, που είναι χρήσιμο για τη δημιουργία πίνακα με τα αντικείμενα που θα αντικατασταθούν με συνδέσμους προς το Φωτόδεντρο (για λόγους αρχείου και για διευκόλυνση της διαδικασίας). Η διαδικασία δημιουργία ενός τέτοιου πίνακα αντιστοίχισης περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Π1.

2. Αντιστοίχιση πόρων εμπλουτισμού με Μαθησιακό Αντικείμενο στο Φωτόδεντρο

Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο που έχει ενσωματωθεί στα εμπλουτισμένα βιβλία, δλδ για κάθε αντικείμενο που έφερε η αναζήτηση του href='extras/ στον κώδικα των εμπλουτισμένων σελίδων html, αναζητείται το αντίστοιχο δημοσιευμένο στο Φωτόδεντρο.

Παίρνοντας ως παράδειγμα τον πόρο εμπλουτισμού «kef_3_Hliako_systima» που φαίνεται επιλεγμένος (γκρι) στην τελευταία λίστα αποτελεσμάτων της αναζήτησης που έγινε σε όλο το φάκελο του εμπλουτισμένου βιβλίου Φυσικών ΣΤ΄ Δημοτικού με το Dreamweaver (βλ βήμα 1) και στη λίστα που έχει σταλεί με τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο “MA_LOR_14_10_2014.xlsx”, στην καρτέλα της Βιολογίας, θα αναζητηθεί μαθησιακό αντικείμενο με τον όρο «Hliako_systima» στο όνομα του αρχείου ή «ηλιακό σύστημα» στον τίτλο του μαθησιακού αντικειμένου. Αν ο τίτλος ή το όνομα του αρχείου δεν βοηθά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αναζήτηση στο Φωτόδεντρο.

Όταν βρεθεί το αντικείμενο που αντιστοιχεί στον πόρο εμπλουτισμού και ανοίγοντας σε browser το ΜΑ που βρίσκεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση φυσικού πόρου, επιβεβαιώνεται ότι αντιστοιχεί στο ίδιο μαθησιακό αντικείμενο και ότι το αντικείμενο λειτουργεί.

Τα στοιχεία (Υποσυλλογή, Τίτλος ΜΑ, Όνομα αρχείου, Διεύθυνση Φυσικού Πόρου) του μαθησιακού αντικειμένου στο Φωτόδεντρο που αντιστοιχεί στον πόρο εμπλουτισμού του βιβλίου μπορούν να αποθηκευτούν σε πίνακα αντιστοίχισης των μαθησιακών αντικειμένων ανά ενότητα κάθε βιβλίο για λόγους αρχείου και τεκμηρίωσης των αλλαγών των ενεργειών σας. Σχετικό template έχει επισυναφθεί μαζί με τον οδηγό. Αν δεν έχει αναρτηθεί αντίστοιχο μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο, σημειώνεται ώστε να μη διαγραφεί από τα extras κατά την επικαιροποίηση του εμπλουτισμένου βιβλίου.

3. Δεικτοδότηση αντίστοιχου Μαθησιακού Αντικειμένου στο Φωτόδεντρο

Η δεικτοδότηση στο Φωτόδεντρο των πόρων εμπλουτισμού στην html των βιβλίων μπορεί να γίνει εύκολα με την αντικατάσταση της τιμής στο href πεδίο του εμπλουτισμού με το URL της διεύθυνσης Φυσικού Πόρου του μαθησιακού αντικειμένου. Συστήνεται επίσης, να αντικατασταθεί, όπου υπάρχει, ο κώδικας προβολής του ΜΑ μέσα από shadowbox και να ανοίγεται πλέον το αντικείμενο σε νέο παράθυρο. Αναλυτικά, η διαδικασία θα περιγραφεί στην ενότητα 3-A.

Για τα βιβλία που έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό (Φυσική & Χημεία Α΄,Β΄ Λυκείου) και για τα οποία δεν υπάρχουν έτοιμα html, μπορεί εναλλακτικά να γίνει εμπλουτισμός πάνω στο pdf του σχολικού βιβλίου (είναι αναρτημένο στο Διδακτικό Πακέτο κάθε μαθήματος) με δεικτοδότηση στο Φωτόδεντρο. Τα βήματα για την προσθήκη εικονιδίου και συνδέσμου σε pdf περιγράφονται στην ενότητα 3-B.

3-A. Δεικτοδότηση στην HTML (αντικατάσταση παλιού εμπλουτισμού)

Το ακόλουθο βήμα είναι η δεικτοδότηση του πόρου εμπλουτισμού του βιβλίου στη Διεύθυνση Φυσικού Πόρου του αντίστοιχου μαθησιακού αντικείμενου στην html της ενότητας.

Όπως είχε αναφερθεί και στο βήμα 1, επιλέγοντας ένα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο Dreamweaver, το πρόγραμμα πηγαίνει στην αντίστοιχη γραμμή του κώδικα της html σελίδας.

Στο παράδειγμα που έχει χρησιμοποιηθεί, επιλέγοντας το kef_3_Hliako_systima στην index3.html, το πρόγραμμα πηγαίνει στο ακόλουθο κομμάτι κώδικα της σελίδας:

<a rel="shadowbox;width=640;height=480" title="Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα" 
href="extras/EduGames/kef_3_Hliako_systima/kef_3_Hliako_systima.htm"><img src="extras/images/game.png" 
alt="Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα" border="0" title="Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα"/></a> 

Στη θέση του href=“extras/EduGames/kef_3_Hliako_systima/kef_3_Hliako_systima.htm”, θα μπει η Διεύθυνση Φυσικού Πόρου του μαθησιακού αντικειμένου, δλδ το href=“http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4683”. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συστήνεται το κομμάτι κώδικα για shadowbox να αντικατασταθεί με το target=”_blank”, που ανοίγει το μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο σε νέο παράθυρο. Συνεπώς, ο κώδικας θα γίνει:

<a title="Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα" href=" http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4683"target=”_blank”>
<img src="extras/images/game.png" alt="Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα" title="Εξερευνώ το ηλιακό μας σύστημα"/>
</a>

3-B. Δεικτοδότηση στο PDF (νέος εμπλουτισμός)

Τα ακόλουθα βήματα για τη δεικτοδότηση σε pdf (για τα νέα βιβλία) έχουν πραγματοποιηθεί με τον Adobe Acrobat Pro X. Στην επόμενη έκδοση του προγράμματος διαφέρει ελάχιστα το μενού content, που έχει μετονομαστεί σε content editing.

4. Διαγραφή των αρχείων στο /extras/

Ο φάκελος extras των εμπλουτισμένων βιβλίων θα πρέπει να περιέχει πλέον μόνο τα αρχεία που δεν έχουν αντίστοιχο ΜΑ στο Φωτόδεντρο (και συνεπώς δεν έχει αντικατασταθεί η ενσωμάτωσή τους στο βιβλίο με δεικτοδότηση προς το ΜΑ στο Φωτόδεντρο). Αν έχει κρατηθεί αρχείο με τις αντικαταστάσεις, μπορούν να σταλούν στο e-books@cti.gr μόνο τα html και μια λίστα με τα αρχεία/φακέλους που ΔΕΝ θα πρέπει διαγραφούν από τον φάκελο extras. Πρότυπο για το αρχείο αντικατάστασης, έχει επισυναφθεί: όνομα αρχείου. Διαφορετικά, η διαγραφή θα γίνει από τις ομάδες εμπλουτισμού και θα σταλεί ολόκληρο το εμπλουτισμένο βιβλίο.

Παράρτημα Π1. Αποθήκευση αναζήτησης πόρων εμπλουτισμού των εμπλουτισμένων βιβλίων (Dreamweaver)

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης για πόρους εμπλουτισμού (href=”extras/) μπορούν στον Dreamweaver να αποθηκευτούν σε xml αρχείο, ως λίστα των ΜΑ που περιέχει κάθε κεφάλαιο του εμπλουτισμένου βιβλίου.

Με αναζήτηση σε όλο τον φάκελο του εμπλουτισμένου βιβλίου, τα αποθηκευμένα αποτελέσματα σε xml το οποίο όταν ανοιχτεί μέσα από excel, προβάλει τα δεδομένα σε στήλες (όπου με search, μορφοποίηση αποτελεσμάτων και την εφαρμογή φίλτρων, μπορούν να διαγραφούν οι γραμμές που αφορούν σε shadowbox κ.ά. αρχεία που δεν αποτελούν πόρους εμπλουτισμού.

Επιλέγετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (επιλέγοντας ένα από αυτά και πληκτρολογώντας CTRL+A), έπειτα επιλέγετε κάποια μορφοποίηση κελιού (γέμισμα κελιού με ένα χρώμα π.χ. κίτρινο ή αλλαγή χρώματος font) για τα επιλεγμένα αποτελέσματα.

Επιλέγοντας στο φίλτρο της στήλης να εμφανιστούν μόνο τα κελιά με κίτρινο γέμισμα και διαγράφοντας αυτές τις γραμμές, θα μείνουν στο φύλλο μόνο οι γραμμές με τους πόρους εμπλουτισμού.

Παράρτημα Π2. Λίστα URL στα εμπλουτισμένα βιβλία με Linkchecker

Με το (δωρεάν) πρόγραμμα που ελέγχει σελίδες και sites για broken links, μπορεί να δημιουργηθεί λίστα των συνδέσμων στο εμπλουτισμένο βιβλίο:

LinkChecker: http://wummel.github.io/linkchecker/index.html

Στις επιλογές του προγράμματος, Edit>Options, μπαίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Recursive Depth: 2 [μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί αν δεν βγαίνουν τα σωστά αποτελέσματα]
  • Verbose Output: X (δλδ, να είναι επιλεγμένο)

Στη 2η text area “Ignore URLs matching one of these patterns (one per line)”:

  • /images/
  • /icons/
  • /extras/Images/
  • οποιοσδήποτε άλλος φάκελος δεν περιέχει πόρους εμπλουτισμού.

Αφού κλείσει (Close) το παράθυρο των επιλογών, με αντιγραφή εισάγεται στο πεδίο URL: το path του φακέλου με τα αρχεία του εμπλουτισμένου βιβλίου και επιλέγεται εκκίνηση του ελέγχου από το κουμπί Start.

[ΠΡΟΣΟΧΗ: το path ΔΕΝ πρέπει να περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες]

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο μπορούν να αποθηκευτούν σε xml αρχείο, το οποίο αν ανοίξει σε excel και διαμορφωθούν κατάλληλα τα αποτελέσματα με φίλτρα (π.χ. στη στήλη result απόκρυψη των τιμών “filtered”) και με αναζήτηση (χρωματισμός, φιλτράρισμα και διαγραφή γραμμών με shadowbox, style.css, κλπ) μπορεί να δημιουργηθεί μια λίστα με URL που θα αντικατασταθούν, το html στο οποίο βρέθηκαν, και τον τίτλο του hyperlink:

test3f.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/11/12 19:21 από marousa