Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


trusted_sites

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
trusted_sites [2015/06/19 15:33]
tkout δημιουργήθηκε
trusted_sites [2018/07/09 14:58]
elvira
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-   - Πανελλήνια Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση +===== ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ===== 
-     * «Φωτόδεντρο/​Μαθησιακά Αντικείμενα» http://​photodentro.edu.gr/​lor/​+ 
 +   **Πανελλήνια Ψηφιακά Αποθετήρια ​και Συσσωρευτές ​Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση** 
 +     * «Φωτόδεντρο» Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου http://​photodentro.edu.gr/​aggregator/ ​ 
 +     * «Φωτόδεντρο/​Μαθησιακά Αντικείμενα» http://​photodentro.edu.gr/​lor/ ​
      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικά Βίντεο» http://​photodentro.edu.gr/​video ​      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικά Βίντεο» http://​photodentro.edu.gr/​video ​
      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικό Λογισμικό» http://​photodentro.edu.gr/​edusoft ​      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικό Λογισμικό» http://​photodentro.edu.gr/​edusoft ​
      * «Φωτόδεντρο/​e-yliko χρηστών» http://​photodentro.edu.gr/​ugc ​      * «Φωτόδεντρο/​e-yliko χρηστών» http://​photodentro.edu.gr/​ugc ​
-     * «Φωτόδεντρο/​Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» http://​photodentro.edu.gr/​oep/​  +     * «Φωτόδεντρο/​Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» http://​photodentro.edu.gr/​oep
-   - Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία http://​ebooks.edu.gr/ ​ ​(e-books.edu.gr) +     * «Φωτόδεντρο/​Πολιτισμός» http://​photodentro.edu.gr/​cultural/​  
-   - Ιστότοποι φορέων,​ οργανισμών,​ υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ +     * Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «ΑΙΣΩΠΟΣ» http://​aesop.iep.edu.gr
-     * Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» +   ​- ​**Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία** http://​ebooks.edu.gr/​  
-     * Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) +   ​- ​**Ιστότοποι φορέων,​ οργανισμών,​ υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.** 
-     * Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) +     * Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» ​http://​cti.gr/​ 
-     * Εκπαιδευτική Τηλεόραση  +     * Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ​http://​www.iep.edu.gr/​ 
-     * ... +     * Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ​http://​www.greeklanguage.gr/​ 
-   - Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου +     * Εκπαιδευτική Τηλεόραση ​http://​www.edutv.gr/​ 
-     * Europeana http://​www.europeana.eu/  +     ​* ​Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr/ (εξαιρούνται οι δικτυακοί τόποι και τα ιστολόγια των εκπαιδευτικών) 
-     * Open Discovery Space (ODS) http://​www.opendiscoveryspace.eu/ +   ​- ​**Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου** 
 +     * Europeana http://​www.europeana.eu/​
      * EUN Learning Resource Exchange for schools http://​lreforschools.eun.org/ ​      * EUN Learning Resource Exchange for schools http://​lreforschools.eun.org/ ​
-     * Scientix ​+     * Scientix ​http://​www.scientix.eu/​
      * PhET https://​phet.colorado.edu/ ​      * PhET https://​phet.colorado.edu/ ​
      * TEDEd Lessons http://​ed.ted.com/ ​      * TEDEd Lessons http://​ed.ted.com/ ​
-   - Άλλα ​+   ​- ​**Άλλα** 
      * Safer Internet http://​www.saferinternet.gr/ ​      * Safer Internet http://​www.saferinternet.gr/ ​
 +     * Geogebra, https://​www.geogebra.org/​
 +     * Scratch, https://​scratch.mit.edu
 +     * Google maps, https://​www.google.com/​maps ​
 +     * EuroparlTV, https://​www.europarltv.europa.eu/​home ​
 +     * Βιβλιοθήκη της Bουλής των Ελλήνων,​ http://​library.parliament.gr/ ​
trusted_sites.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/10/30 16:14 από elvira