Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


trusted_sites

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Next revision
Previous revision
trusted_sites [2015/06/19 15:33]
tkout δημιουργήθηκε
trusted_sites [2018/10/30 16:14]
elvira
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-   - Πανελλήνια Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση +===== ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ===== 
-     * «Φωτόδεντρο/​Μαθησιακά Αντικείμενα» http://​photodentro.edu.gr/​lor/​+ 
 +   **Πανελλήνια Ψηφιακά Αποθετήρια ​και Συσσωρευτές ​Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση** 
 +     * «Φωτόδεντρο» Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου http://​photodentro.edu.gr/​aggregator/ ​ 
 +     * «Φωτόδεντρο/​Μαθησιακά Αντικείμενα» http://​photodentro.edu.gr/​lor/ ​
      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικά Βίντεο» http://​photodentro.edu.gr/​video ​      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικά Βίντεο» http://​photodentro.edu.gr/​video ​
      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικό Λογισμικό» http://​photodentro.edu.gr/​edusoft ​      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικό Λογισμικό» http://​photodentro.edu.gr/​edusoft ​
      * «Φωτόδεντρο/​e-yliko χρηστών» http://​photodentro.edu.gr/​ugc ​      * «Φωτόδεντρο/​e-yliko χρηστών» http://​photodentro.edu.gr/​ugc ​
-     * «Φωτόδεντρο/​Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» http://​photodentro.edu.gr/​oep/​  +     * «Φωτόδεντρο/​Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» http://​photodentro.edu.gr/​oep
-   - Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία http://​ebooks.edu.gr/ ​ ​(e-books.edu.gr) +     * «Φωτόδεντρο/​Πολιτισμός» http://​photodentro.edu.gr/​cultural/​  
-   - Ιστότοποι φορέων,​ οργανισμών,​ υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ +     * Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «ΑΙΣΩΠΟΣ» http://​aesop.iep.edu.gr
-     * Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» +   ​- ​**Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία** http://​ebooks.edu.gr/​  
-     * Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) +   ​- ​**Ιστότοποι φορέων,​ οργανισμών,​ υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.** 
-     * Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) +     * Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» ​http://​cti.gr/​ 
-     * Εκπαιδευτική Τηλεόραση  +     * Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ​http://​www.iep.edu.gr/​ 
-     * ... +     * Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ​http://​www.greeklanguage.gr/​ 
-   - Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου +     * Εκπαιδευτική Τηλεόραση ​http://​www.edutv.gr/​ 
-     * Europeana http://​www.europeana.eu/  +     ​* ​Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr/ (εξαιρούνται οι δικτυακοί τόποι και τα ιστολόγια των εκπαιδευτικών) 
-     * Open Discovery Space (ODS) http://​www.opendiscoveryspace.eu/ +     * Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),​ https://​www.eoppep.gr 
 +   ​- ​**Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου** 
 +     * Europeana http://​www.europeana.eu/​
      * EUN Learning Resource Exchange for schools http://​lreforschools.eun.org/ ​      * EUN Learning Resource Exchange for schools http://​lreforschools.eun.org/ ​
-     * Scientix ​+     * Scientix ​http://​www.scientix.eu/​
      * PhET https://​phet.colorado.edu/ ​      * PhET https://​phet.colorado.edu/ ​
      * TEDEd Lessons http://​ed.ted.com/ ​      * TEDEd Lessons http://​ed.ted.com/ ​
-   - Άλλα ​+   ​- ​**Άλλα** 
      * Safer Internet http://​www.saferinternet.gr/ ​      * Safer Internet http://​www.saferinternet.gr/ ​
 +     * Geogebra, https://​www.geogebra.org/​
 +     * Scratch, https://​scratch.mit.edu
 +     * Google maps, https://​www.google.com/​maps ​
 +     * EuroparlTV, https://​www.europarltv.europa.eu/​home ​
 +     * Βιβλιοθήκη της Bουλής των Ελλήνων,​ http://​library.parliament.gr/ ​
trusted_sites.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/10/30 16:14 από elvira