Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


trusted_sites

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
trusted_sites [2018/01/09 14:56]
elvira
trusted_sites [2018/10/30 16:14]
elvira
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
  
    - **Πανελλήνια Ψηφιακά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση**    - **Πανελλήνια Ψηφιακά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση**
-     * «Φωτόδεντρο/​Μαθησιακά Αντικείμενα» http://​photodentro.edu.gr/​lor/​+     * «Φωτόδεντρο» Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου http://​photodentro.edu.gr/​aggregator/​  
 +     * «Φωτόδεντρο/​Μαθησιακά Αντικείμενα» http://​photodentro.edu.gr/​lor/ ​
      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικά Βίντεο» http://​photodentro.edu.gr/​video ​      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικά Βίντεο» http://​photodentro.edu.gr/​video ​
      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικό Λογισμικό» http://​photodentro.edu.gr/​edusoft ​      * «Φωτόδεντρο/​Εκπαιδευτικό Λογισμικό» http://​photodentro.edu.gr/​edusoft ​
      * «Φωτόδεντρο/​e-yliko χρηστών» http://​photodentro.edu.gr/​ugc ​      * «Φωτόδεντρο/​e-yliko χρηστών» http://​photodentro.edu.gr/​ugc ​
-     * «Φωτόδεντρο/​Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» http://​photodentro.edu.gr/​oep/ ​+     * «Φωτόδεντρο/​Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» http://​photodentro.edu.gr/​oep
 +     * «Φωτόδεντρο/​Πολιτισμός» http://​photodentro.edu.gr/​cultural/​  
 +     * Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «ΑΙΣΩΠΟΣ» http://​aesop.iep.edu.gr/
    - **Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία** http://​ebooks.edu.gr/ ​    - **Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία** http://​ebooks.edu.gr/ ​
-   - **Ιστότοποι φορέων,​ οργανισμών,​ υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ** +   - **Ιστότοποι φορέων,​ οργανισμών,​ υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.**
      * Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» http://​cti.gr/​      * Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» http://​cti.gr/​
      * Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) http://​www.iep.edu.gr/​      * Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) http://​www.iep.edu.gr/​
      * Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) http://​www.greeklanguage.gr/​      * Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) http://​www.greeklanguage.gr/​
      * Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://​www.edutv.gr/​      * Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://​www.edutv.gr/​
-     * Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://​www.sch.gr/​+     * Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://​www.sch.gr/ ​(εξαιρούνται οι δικτυακοί τόποι και τα ιστολόγια των εκπαιδευτικών) 
 +     * Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),​ https://​www.eoppep.gr
    - **Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου**    - **Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου**
-     * Europeana http://​www.europeana.eu/  +     * Europeana http://​www.europeana.eu/​
-     * Open Discovery Space (ODS) http://​www.opendiscoveryspace.eu/ +
      * EUN Learning Resource Exchange for schools http://​lreforschools.eun.org/ ​      * EUN Learning Resource Exchange for schools http://​lreforschools.eun.org/ ​
      * Scientix http://​www.scientix.eu/​      * Scientix http://​www.scientix.eu/​
Γραμμή 23: Γραμμή 26:
    - **Άλλα** ​    - **Άλλα** ​
      * Safer Internet http://​www.saferinternet.gr/ ​      * Safer Internet http://​www.saferinternet.gr/ ​
 +     * Geogebra, https://​www.geogebra.org/​
 +     * Scratch, https://​scratch.mit.edu
 +     * Google maps, https://​www.google.com/​maps ​
 +     * EuroparlTV, https://​www.europarltv.europa.eu/​home ​
 +     * Βιβλιοθήκη της Bουλής των Ελλήνων,​ http://​library.parliament.gr/ ​
trusted_sites.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/10/30 16:14 από elvira