Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


trusted_sites

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
trusted_sites [2018/05/22 10:23]
elvira
trusted_sites [2018/10/30 16:14]
elvira
Γραμμή 17: Γραμμή 17:
      * Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://​www.edutv.gr/​      * Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://​www.edutv.gr/​
      * Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://​www.sch.gr/​ (εξαιρούνται οι δικτυακοί τόποι και τα ιστολόγια των εκπαιδευτικών)      * Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://​www.sch.gr/​ (εξαιρούνται οι δικτυακοί τόποι και τα ιστολόγια των εκπαιδευτικών)
 +     * Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),​ https://​www.eoppep.gr
    - **Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου**    - **Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Αποθετήρια και Συσσωρευτές Εκπαιδευτικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου**
      * Europeana http://​www.europeana.eu/​      * Europeana http://​www.europeana.eu/​
Γραμμή 27: Γραμμή 28:
      * Geogebra, https://​www.geogebra.org/​      * Geogebra, https://​www.geogebra.org/​
      * Scratch, https://​scratch.mit.edu      * Scratch, https://​scratch.mit.edu
 +     * Google maps, https://​www.google.com/​maps ​
 +     * EuroparlTV, https://​www.europarltv.europa.eu/​home ​
 +     * Βιβλιοθήκη της Bουλής των Ελλήνων,​ http://​library.parliament.gr/ ​
trusted_sites.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/10/30 16:14 από elvira