Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ugc-content-approval-process

Οδηγός Ελέγχου ΜΑ για το Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών

Οι κάτοχοι λογαριασμού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών και να καταθέσουν τα Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ) που δημιουργούν. Μετά την μεταφόρτωση κάθε ΜΑ και τη δημοσίευση του στο Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών με την ένδειξη “Μη Ελεγμένο”, η ομάδα του αποθετηρίου ακολουθεί ένα σύνολο βημάτων με σκοπό το λεπτομερή έλεγχο και τελική έγκριση των μαθησιακών αντικειμένων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα βήματα αυτά, με συγκεκριμένες οδηγίες και παραπομπές για το μέλος της ομάδας που ελέγχει το κάθε ΜΑ.

Κάθε έλεγχος ΜΑ από την ομάδα του Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών, συνοδεύεται από το αντίστοιχο αρχείο ελέγχου. Template του αρχείου, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Έλεγχος Φυσικού Πόρου

Ξεκινώντας τον έλεγχο ενός Μαθησιακό Αντικείμενο, ελέγχουμε αρχικά, το φυσικό αρχείο ή τα αρχεία από τα οποία αποτελείται. Σε αυτό τον έλεγχο, μπορεί να αντιμετωπίσουμε δύο περιπτώσεις:

 1. Το ΜΑ να αποτελείται από ένα αρχείο, όπως π.χ. swf flash αρχείο, java applet, βίντεο, εικόνα ή ένα αρχείο που παράγεται από συγκεκριμένο λογισμικό (.ggb, .gsp) κ.α.
 2. Το ΜΑ να αποτελείται από περισσότερα από ένα αρχεία, τα οποία θα αποτελούν ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip, .rar, .7z κ.α.)

Το συμπιεσμένο αρχείο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Τα ονόματα (filenames) όλων των αρχείων που περιέχονται στο zip να είναι γραμμένα μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή δε θα πρέπει να περιλαμβάνονται ελληνικοί χαρακτήρες, κενά ή ειδικοί χαρακτήρες.
 • Για τη δημιουργία του .zip θα πρέπει να επιλεγούν και να συμπιεστούν τα ίδια τα αρχεία και όχι ο φάκελος που τα περιλαμβάνει.
 • Εφόσον για το μαθησιακό αντικείμενο υπάρχει μία κεντρική html σελίδα (που αποτελεί την πλοηγό σελίδα), αυτή θα πρέπει να ονομάζεται index.html (ή index.htm), έτσι ώστε να αναγνωρίζεται από το σύστημα.

Το αρχείο index.html θα πρέπει να βρίσκεται στο πάνω επίπεδο μέσα στο .zip αρχείο και όχι μέσα σε κάποιον υποφάκελο.

Όλα τα αρχεία που αναφέρονται (καλούνται) μέσα στο index.html πρέπει να αναφέρονται ακριβώς με το ίδιο filename όπως είναι αποθηκευμένα μέσα στο zip, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο γραφής ούτε ως προς πεζά/κεφαλαία γράμματα.

Αφού ολοκληρώσουμε τον έλεγχο του φυσικού αρχείου που αποτελεί το ΜΑ, συνεχίζουμε με τον έλεγχο του εικονιδίου (thumbnail). Το εικονίδιο θα πρέπει:

 • Να είναι τετράγωνη εικόνα (δηλαδή 400×400, 300×300, 200×200 pixels, κ.ο.κ.) με μορφότυπο jpg, jpeg, png ή gif
 • Να έχει ονομασία σε λατινικούς χαρακτήρες
 • Να είναι μοναδικό για κάθε ΜΑ

Τέλος, πολύ σημαντικό στοιχείο σε ένα ΜΑ, αποτελεί το αρχείο προεπισκόπησης. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον έλεγχο του αρχείου προεπισκόπησης και να αναζητούμε την, όσο το δυνατόν, βέλτιστη επιλογή για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΜΑ. Οι περιπτώσεις που μπορεί να συναντήσουμε είναι οι εξής:

 • Εάν ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει («να τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή (browser), τότε, επιλέγοντας το εικονίδιό του στο Φωτόδεντρο, το μαθησιακό αντικείμενο ανοίγει απ’ ευθείας και δεν απαιτείται να αναρτηθεί κάποιο άλλο αρχείο.
 • Εάν ένα μαθησιακό αντικείμενο δεν μπορεί να λειτουργήσει απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή, τότε επιλέγοντας ο χρήστης το εικονίδιό του στο Φωτόδεντρο πρέπει να εμφανίζεται μία «προεπισκόπηση» του μαθησιακού αντικειμένου (preview).
  Στόχος της «προεπισκόπησης» είναι να δώσει στο χρήστη μια πρώτη ιδέα περί τίνος πρόκειται και τι περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο, ώστε ο χρήστης να μπορεί να αποφασίσει αν θέλει ή όχι να το «κατεβάσει» τοπικά. Είναι προφανές ότι το αρχείο «προεπισκόπησης» θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει και να λειτουργεί σε περιβάλλον φυλλομετρητή. Συγκεκριμένα, οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείου προεπισκόπησης είναι οι ακόλουθοι: png, jpg/jpeg, gif, swf, pdf, htm/html, mp3, mp4, flv, mov, txt.
 • Στην περίπτωση που το μαθησιακό αντικείμενο δεν μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή και δεν αναρτηθεί αρχείο προεπισκόπησης, τότε εμφανίζεται το μήνυμα «το αντικείμενο δεν έχει προεπισκόπηση». Για π.χ., σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε στον χρήστη-εκπαιδευτικό να αναρτήσει ως αρχείο προεπισκόπησης μια εικόνα αντιπροσωπευτική του περιεχομένου του ΜΑ.

H προεπισκόπηση θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μη δημιουργεί παρανοήσεις ότι πρόκειται για το ίδιο το μαθησιακό αντικείμενο.

Έλεγχος ΜΑ

Ο έλεγχος του ΜΑ αφορά έναν έλεγχο στο περιεχόμενο του ΜΑ που υπέβαλε ο χρήστης. Η ομάδα του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», ελέγχει κάποιες βασικές παραμέτρους του περιεχομένου που κατατίθεται, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. Δε γίνεται σε καμία περίπτωση έλεγχος ή παρέμβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο ως τέτοιο. Κάθε πιστοποιημένος χρήστης, έχει την ευθύνη αυτών που μεταφορτώνει, τόσο σε σχέση με το περιεχόμενο όσο και με τα μεταδεδομένα που το περιγράφουν (Τίτλος, Περιγραφή, Λέξεις Κλειδιά, κλπ). Οι όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy, AUP) του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» προσφέρουν μια πιο αναλυτική καταγραφή των κανόνων που διέπουν τη χρήση του αποθετηρίου και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτούς.

Ο έλεγχός μας θα πρέπει να βεβαιώσει ότι:

 • Το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο, επιβλαβές, ψευδές, παραπλανητικό, χυδαίο, βίαιο, ρατσιστικό, ακατάλληλο για ενηλίκους, προσβλητικό προς τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες
 • Το περιεχόμενο δεν προωθεί ή διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία)
 • Το περιεχόμενο δεν περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους που δεν λειτουργούν (broken links) ή συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους ή πόρους, που μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημιστικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο.

Κατ’ εξαίρεση, στα μαθησιακά αντικείμενα που υποβάλλονται είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται εξωτερικοί σύνδεσμοι ως αναφορές και μόνο (πχ. ως βιβλιογραφία ή ως «δείτε επίσης…»), αλλά μόνο προς ιστοτόπους επιστημονικών φορέων, περιοδικών, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πολιτισμικών φορέων (όπως μουσείων) ή προς αποθετήρια και ιστοτόπους, όπως:

Οι Όροι και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», βρίσκονται εδώ

Έλεγχος Μεταδεδομένων ΜΑ

Τα μεταδεδομένα αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ενος αντικειμένου. Καθορίζονται από ένα σύνολο πεδίων, τα οποία δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη να αποφασίσει αν θα επιλέξει ή όχι το αντικείμενο.

Προσοχή!
Σε καμία περίπτωση δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας τα πεδία των μεταδεδομένων των Μαθησιακών Αντικειμένων. Η μόνη παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε ως διαχειριστές, είναι εντελώς συμβουλευτική προς το χρήστη-εκπαιδευτικό, παραθέτοντάς του, τους παρακάτω συνδέσμους που αφορούν τον Οδηγό μετασχολιασμού για το Φωτόδεντρο καθώς και τις Καλές & Κακές Πρακτικές Μετασχολιασμού.

ugc-content-approval-process.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2016/01/15 10:17 από palavitsinis