Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ugc-manual-backend-submitlo

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


ΣΕΛΙΔΕΣ

Αναλυτικός Οδηγός Υποβολής Μαθησιακού Αντικειμένου στο Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών

Στη σελίδα που ακολουθεί, δίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής ενός Μαθησιακού Αντικειμένου στο Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών. Η διαδικασία περιγράφεται βήμα-βήμα, αναλύοντας επίσης και κάποια βασικά πεδία μεταδεδομένων τα οποία απαιτείται να συμπληρώσουν οι χρήστες κατά τη μεταφόρτωση και δημοσίευση των αντικειμένων.

Μεταφόρτωση Μαθησιακού Αντικειμένου

Προσθήκη αρχείου προεπισκόπησης

Προσθήκη μεταδεδομένων για το Μαθησιακό Αντικείμενο

Ορισμός πνευματικών δικαιωμάτων για το Μαθησιακό Αντικείμενο

Επισκόπηση πληροφοριών και δημοσίευση του Μαθησιακού Αντικειμένου

ugc-manual-backend-submitlo.1427123887.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2015/03/23 17:18 από palavitsinis