Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ugc-manual-backend

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ugc-manual-backend [2015/03/23 16:05]
palavitsinis
ugc-manual-backend [2015/03/23 17:18] (τρέχουσα)
palavitsinis
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-====== ​Οδηγός Χρήστη Χώρου Εργασίας Χρήστη για το Φωτόδεντρο/​e-yliko Χρηστών ======+__ΣΕΛΙΔΕΣ__ 
 +  * [[ugc-manual-frontend|Οδηγός ​Αναζήτησης στο Φωτόδεντρο/​e-yliko ​Χρηστών]]  
 +  * Εγχειρίδιο Χρήσης Χώρου Εργασίας ​για το Φωτόδεντρο/​e-yliko ​Χρηστών 
 +      * [[ugc-manual-backend-submitlo|Αναλυτικός Οδηγός Υποβολής Μαθησιακών Αντικειμένων]] 
 + 
 +====== Εγχειρίδιο Χρήσης Χώρου Εργασίας ​για το Φωτόδεντρο/​e-yliko Χρηστών ======
  
 ===== Σύνδεση στο Φωτόδεντρο/​e-yliko Χρηστών ===== ===== Σύνδεση στο Φωτόδεντρο/​e-yliko Χρηστών =====
Γραμμή 10: Γραμμή 15:
 Στην πορεία λειτουργίας του αποθετηρίου,​ θα δοθεί η δυνατότητα και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με εκπαιδευτικό έργο και εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού,​ που θα είναι κάτοχοι λογαριασμού οποιουδήποτε ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Επιπλέον,​ άτομα με διδακτική εμπειρία και εκπαιδευτικό έργο που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες,​ θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της κοινότητας,​ εφόσον προηγηθεί σύσταση για το άτομό τους από δύο πιστοποιημένους χρήστες - Εκπαιδευτικούς του αποθετηρίου. Στην πορεία λειτουργίας του αποθετηρίου,​ θα δοθεί η δυνατότητα και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με εκπαιδευτικό έργο και εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού,​ που θα είναι κάτοχοι λογαριασμού οποιουδήποτε ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Επιπλέον,​ άτομα με διδακτική εμπειρία και εκπαιδευτικό έργο που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες,​ θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της κοινότητας,​ εφόσον προηγηθεί σύσταση για το άτομό τους από δύο πιστοποιημένους χρήστες - Εκπαιδευτικούς του αποθετηρίου.
 ===== Χώρος Εργασίας Χρήστη ===== ===== Χώρος Εργασίας Χρήστη =====
-Όταν ο χρήστης συνδέεται στον προσωπικό του χώρο εργασίας,​ βλέπει την παρακάτω εικόνα. Πιο συγκεκριμένα,​ έχει στη διάθεση του μια λίστα με (α) τα αντικείμενα που έχει δημοσιεύσει,​ (β) τα αντικείμενα που είναι υπό δημοσίευση,​ (γ) τις αξιολογήσεις που έχει δώσει για άλλα αντικείμενα και (δ) τα σχόλια που έχει κάνει για άλλα αντικείμενα.  +Όταν ο χρήστης συνδέεται στον προσωπικό του χώρο εργασίας,​ βλέπει την παρακάτω εικόνα. Πιο συγκεκριμένα,​ έχει στη διάθεση του μια λίστα με (α) τα αντικείμενα που έχει δημοσιεύσει,​ (β) τα αντικείμενα που είναι υπό δημοσίευση,​ (γ) τις αξιολογήσεις που έχει δώσει για άλλα αντικείμενα και (δ) τα σχόλια που έχει κάνει για άλλα αντικείμενα. 
-{{::​ugc-workspace.png?​nolink|}}+ 
 +{{::​ugc-workspace.png?​nolink&600|}} 
 Επίσης,​ του δίνεται η επιλογή να επεξεργαστεί το προφίλ του, προσθέτοντας στοιχεία για τον εαυτό του, ενώ του δίνεται και η δυνατότητα να ξεκινήσει μια νέα δημοσίευση Μαθησιακού Αντικειμένου. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αυτές οι δύο διαδικασίες. Επίσης,​ του δίνεται η επιλογή να επεξεργαστεί το προφίλ του, προσθέτοντας στοιχεία για τον εαυτό του, ενώ του δίνεται και η δυνατότητα να ξεκινήσει μια νέα δημοσίευση Μαθησιακού Αντικειμένου. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αυτές οι δύο διαδικασίες.
 ===== Επεξεργασία Προφίλ Χρήστη ===== ===== Επεξεργασία Προφίλ Χρήστη =====
 Επιλέγοντας "​Επεξεργασία Προφίλ",​ ο χρήστης μεταφέρεται στην επόμενη οθόνη, όπου μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του προφίλ του. Πιο συγκεκριμένα,​ οι πληροφορίες που μπορεί να εισάγει,​ περιλαμβάνουν τα πεδία "​Σπουδές",​ "​Εργασιακή Εμπειρία",​ "​Έργα",​ "​Ενδιαφέροντα",​ "​Δημοσιεύσεις"​ και "​Γνώσεις & Δεξιότητες"​. ​ Επιλέγοντας "​Επεξεργασία Προφίλ",​ ο χρήστης μεταφέρεται στην επόμενη οθόνη, όπου μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του προφίλ του. Πιο συγκεκριμένα,​ οι πληροφορίες που μπορεί να εισάγει,​ περιλαμβάνουν τα πεδία "​Σπουδές",​ "​Εργασιακή Εμπειρία",​ "​Έργα",​ "​Ενδιαφέροντα",​ "​Δημοσιεύσεις"​ και "​Γνώσεις & Δεξιότητες"​. ​
  
-<WRAP center round info 90%> +Στην εικόνα στη συνέχεια, φαίνεται ​η περιοχή που δείχνει την εργασιακή εμπειρία του χρήστη. Πατώντας το εικονίδιο με το μολύβι ​στα δεξιάο χρήστης ​μπορεί ​να επεξεργαστεί την αντίστοιχη ​καταχώρηση. Κάνοντας κλικ στο ​εικονίδιο με το μάτι, ​ο χρήστης επιλέγει αν θα εμφανίζεται η αντίστοιχη κατηγορία στο ​προφίλ του.  
-Αν δε θέλετε να εμφανίζεται ​κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες στο προφίλ σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο ​σύμβολο με το μάτι, πάνω δεξιά στο αντίστοιχο κουτάκι, για να την ​αποκρύψετε.  + 
-</​WRAP>​+{{::​ugc-profile-work-exp.png?​nolink&​600|}} 
 + 
 +Το τμήμα που αναφέρει τις σπουδές του χρήστη, αποτελείται από ελεύθερο ​κείμενο και η εικόνα στη συνέχειαδείχνει τις δυνατότητες που έχει ο χρήστης να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία, έχοντας την ​επιλογή και μιας βασικής μορφοποίησης ​του κειμένου
 + 
 +{{:​ugc-profile-studies.png?​nolink&​600|}}
  
 ===== Υποβολή νέου Μαθησιακού Αντικειμένου ===== ===== Υποβολή νέου Μαθησιακού Αντικειμένου =====
 Από την αρχική οθόνη του χρήστη,​ επιλέγοντας "​Νέο Αντικείμενο",​ ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα που φαίνεται παρακάτω,​ ώστε να αναρτήσει,​ μετασχολιάσει και δημοσιεύσει το νέο Μαθησιακό Αντικείμενο. ​ Από την αρχική οθόνη του χρήστη,​ επιλέγοντας "​Νέο Αντικείμενο",​ ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα που φαίνεται παρακάτω,​ ώστε να αναρτήσει,​ μετασχολιάσει και δημοσιεύσει το νέο Μαθησιακό Αντικείμενο. ​
-{{::​ugc-submit-step1.png?​nolink|}}+ 
 +{{::​ugc-submit-step1.png?​nolink&600|}}
  
 Στη λίστα που ακολουθεί,​ παρατίθενται τα βήματα που ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει για να δημοσιεύσει ένα Μαθησιακό Αντικείμενο. ​ Στη λίστα που ακολουθεί,​ παρατίθενται τα βήματα που ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει για να δημοσιεύσει ένα Μαθησιακό Αντικείμενο. ​
Γραμμή 32: Γραμμή 44:
  
 <WRAP center round tip 90%> <WRAP center round tip 90%>
-Για μια αναλυτική περιγραφή όλων των βημάτων, ​μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ ​για ​να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα ​όπου υπάρχει αναλυτικότατη περιγραφή+Για μια αναλυτική περιγραφή όλων των βημάτων, ​ακολουθήστε το σύνδεσμο ​για τον [[ugc-manual-backend-submitlo|Αναλυτικό Οδηγό Υποβολής Μαθησιακών Αντικειμένων]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Γραμμή 39: Γραμμή 51:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Αποδημοσίευση Μαθησιακών Αντικειμένων του Χρήστη ===== ===== Αποδημοσίευση Μαθησιακών Αντικειμένων του Χρήστη =====
-Σε περίπτωση που θέλετε να αποσύρετε κάποιο Μαθησιακό Αντικείμενο που έχετε δημιουργήσει για να το επεξεργαστείτε, μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα του και να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο που φαίνεται στη συνέχεια. ​+Σε περίπτωση που ​κάποιος χρήστης ​θέλει να αποσύρει ​ένα ​Μαθησιακό Αντικείμενο που έχει δημιουργήσει για να το επεξεργαστεί, ​το μόνο ​που έχει να κάνει, είναι ​να ανοίξει τη σελίδα του αντικειμένου και να επιλέξει το αντίστοιχο εικονίδιο που φαίνεται στη συνέχεια. ​
  
-{{::​ugc-manage.png?​nolink|}}+{{::​ugc-manage.png?​nolink&300|}}
  
 Επιλέγοντας το εικονίδιο στα δεξιά της λέξης (μολύβι),​ το σύστημα ζητάει την επιβεβαίωση της αποδημοσίευσης του αντικειμένου. Με την επιβεβαίωση από το χρήστη,​ το αντικείμενο επιστρέφει στη λίστα του χρήστη με τις "​Ημιτελείς Αναρτήσεις"​ που είδαμε σε προηγούμενη παράγραφο της σελίδας. ​ Επιλέγοντας το εικονίδιο στα δεξιά της λέξης (μολύβι),​ το σύστημα ζητάει την επιβεβαίωση της αποδημοσίευσης του αντικειμένου. Με την επιβεβαίωση από το χρήστη,​ το αντικείμενο επιστρέφει στη λίστα του χρήστη με τις "​Ημιτελείς Αναρτήσεις"​ που είδαμε σε προηγούμενη παράγραφο της σελίδας. ​
  
-{{::​ugc-depublish-lo.png?​nolink|}}+{{::​ugc-depublish-lo.png?​nolink&600|}}
  
 ===== Αξιολόγηση Μαθησιακού Αντικειμένου ===== ===== Αξιολόγηση Μαθησιακού Αντικειμένου =====
Γραμμή 57: Γραμμή 69:
   - Αποτελεσματικότητα   - Αποτελεσματικότητα
  
-{{:​ugc-rate-dialog.png?​nolink&​500|}}+{{:​ugc-rate-dialog.png?​nolink&​600|}}
  
 Η κλίμακα αποτελείται από 1 μέχρι και 5 αστέρια,​ με τις αντίστοιχες ερμηνείες (1=κακό,​ 2=ανεπαρκές,​ 3=καλό, 4=προτεινόμενο,​ 5=εξαιρετικό). Για κάθε αντικείμενο που έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον μια φορά, οι αξιολογήσεις του, εμφανίζονται μέσα στην καρτέλα μεταδεδομένων του, όπου αναφέρεται και το πλήθος των αξιολογήσεων που το αντικείμενο έχει λάβει. ​ Η κλίμακα αποτελείται από 1 μέχρι και 5 αστέρια,​ με τις αντίστοιχες ερμηνείες (1=κακό,​ 2=ανεπαρκές,​ 3=καλό, 4=προτεινόμενο,​ 5=εξαιρετικό). Για κάθε αντικείμενο που έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον μια φορά, οι αξιολογήσεις του, εμφανίζονται μέσα στην καρτέλα μεταδεδομένων του, όπου αναφέρεται και το πλήθος των αξιολογήσεων που το αντικείμενο έχει λάβει. ​
Γραμμή 67: Γραμμή 79:
 Σκοπός του σχολιασμού είναι η ανταλλαγή απόψεων πάνω στα μαθησιακά αντικείμενα ή στη χρήση τους. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η διάδοση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθεια επιβολής προσωπικών απόψεων,​ προσβολής προσωπικοτήτων και/ή ανάδειξης συγκεκριμένων δημιουργών/​έργων. Σκοπός του σχολιασμού είναι η ανταλλαγή απόψεων πάνω στα μαθησιακά αντικείμενα ή στη χρήση τους. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η διάδοση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθεια επιβολής προσωπικών απόψεων,​ προσβολής προσωπικοτήτων και/ή ανάδειξης συγκεκριμένων δημιουργών/​έργων.
  
-{{::​ugc-comment-dialog.png?​nolink&​500|}}+{{::​ugc-comment-dialog.png?​nolink&​600|}}
  
-Επιπλέον,​ αν κρίνετε ότι ένα σχόλιο χρήστη είναι εκτός θέματος,​ ανάρμοστο,​ εριστικό,​ υβριστικό,​ προσβλητικό ή παραβαίνει τους [[http://​photodentro.edu.gr/​ugc/​policies|όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου]] ​θα πρέπει να το αναφέρετε ως ακατάλληλο μέσω της επιλογής του κουμπιού «Αναφορά ως ακατάλληλο».+Επιπλέον,​ αν κάποιος χρήστης ​κρίνει ότι ένα σχόλιο χρήστη είναι εκτός θέματος,​ ανάρμοστο,​ εριστικό,​ υβριστικό,​ προσβλητικό ή παραβαίνει τους [[http://​photodentro.edu.gr/​ugc/​policies|όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου]] έχει υποχρέωση ​να το αναφέρει ως ακατάλληλο μέσω της επιλογής του κουμπιού «Αναφορά ως ακατάλληλο».
  
 ===== Αναφορά Μαθησιακού Αντικειμένου ===== ===== Αναφορά Μαθησιακού Αντικειμένου =====
  
-Τέλος, οι χρήστες του Φωτόδεντρου/​e-yliko Χρηστών,​ έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν κάποιο Μαθησιακό Αντικείμενο που θεωρούν ότι δε συμμορφώνεται με όσα αναγράφονται στους [[http://​photodentro.edu.gr/​ugc/​policies|όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου]]. Δεν αποτελεί λόγο αναφοράς ενός αντικειμένου η υποκειμενική αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του, της παιδαγωγικής προσέγγισης ή του μετασχολιασμού του. Για να αναφέρετε ένα αντικείμενο ως ακατάλληλο, ​κάνετε κλικ στο εικονίδιο με τη σημαία που απεικονίζεται στη συνέχεια. ​+Τέλος, οι χρήστες του Φωτόδεντρου/​e-yliko Χρηστών,​ έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν κάποιο Μαθησιακό Αντικείμενο που θεωρούν ότι δε συμμορφώνεται με όσα αναγράφονται στους [[http://​photodentro.edu.gr/​ugc/​policies|όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου]]. Δεν αποτελεί λόγο αναφοράς ενός αντικειμένου η υποκειμενική αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του, της παιδαγωγικής προσέγγισης ή του μετασχολιασμού του. Για να αναφέρει ένας χρήστης κάποιο ​αντικείμενο ως ακατάλληλο, ​πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο με τη σημαία που απεικονίζεται στη συνέχεια. ​
  
 {{::​ugc-report-icon.png?​nolink|}} {{::​ugc-report-icon.png?​nolink|}}
Γραμμή 79: Γραμμή 91:
 Εν συνεχεία,​ το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο ρωτά το χρήστη για ποιο λόγο θέλει να αναφέρει το αντικείμενο,​ ενώ του δίνεται επαρκής χώρος για να επεξηγήσει το λόγο της αναφοράς. Αν υπάρξουν δύο αρνητικές επισημάνσεις («Αναφορά ως ακατάλληλο») για ένα Μαθησιακό Αντικείμενο,​ αυτό αποδημοσιεύεται και ενημερώνονται σχετικά τόσο οι διαχειριστές του αποθετηρίου όσο και ο δημιουργός-καταθέτης. ​ Εν συνεχεία,​ το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο ρωτά το χρήστη για ποιο λόγο θέλει να αναφέρει το αντικείμενο,​ ενώ του δίνεται επαρκής χώρος για να επεξηγήσει το λόγο της αναφοράς. Αν υπάρξουν δύο αρνητικές επισημάνσεις («Αναφορά ως ακατάλληλο») για ένα Μαθησιακό Αντικείμενο,​ αυτό αποδημοσιεύεται και ενημερώνονται σχετικά τόσο οι διαχειριστές του αποθετηρίου όσο και ο δημιουργός-καταθέτης. ​
  
-{{::​ugc-report-dialog.png?​nolink&​500|}}+{{::​ugc-report-dialog.png?​nolink&​600|}}
  
 +----------------
 +__Άλλες Σελίδες Ενδιαφέροντος__
 +  * [[ugc-manual-frontend|Οδηγός Αναζήτησης στο Φωτόδεντρο/​e-yliko Χρηστών]] ​
 +  * Εγχειρίδιο Χρήσης Χώρου Εργασίας για το Φωτόδεντρο/​e-yliko Χρηστών
 +      * [[ugc-manual-backend-submitlo|Αναλυτικός Οδηγός Υποβολής Μαθησιακών Αντικειμένων]]
ugc-manual-backend.1427119534.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2015/03/23 16:05 από palavitsinis