Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ugc-manual-frontend

ΣΕΛΙΔΕΣ

Οδηγός Αναζήτησης στο Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών

Η σελίδα που ακολουθεί, επεξηγεί τη λειτουργία αναζήτησης στο “Φωτόδεντρο / e-yliko Χρηστών”. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται παραδείγματα αναζήτησης Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) και επεξηγούνται οι δυνατότητες πλοήγησης στο περιεχόμενο. Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στη σελίδα, μπορούν να γίνουν και από μη-πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που δε διαθέτουν λογαριασμό χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου).

Αν είστε πιστοποιημένος χρήστης του Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών, μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο για να δείτε έναν οδηγό για τις ενέργειες στον προσωπικό σας χώρο εργασίας, όπως ανέβασμα ΜΑ, ρυθμίσεις προφίλ, και άλλα.

Αναζήτηση Μαθησιακών Αντικειμένων

Με Χρήση Ελεύθερου Κειμένου

Ένας από τους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αναζήτηση Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) στο Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών, είναι με ελεύθερο κείμενο, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο που επισημαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στην παρακάτω εικόνα.

Κατά την εισαγωγή της λέξης αναζήτησης, το σύστημα προτείνει στο χρήστη, πιθανές λέξεις που μπορεί να καλύπτουν την αναζήτηση του, ώστε να μη χρειαστεί να πληκτρολογήσει ολόκληρη τη λέξη. Αν οι προτάσεις δεν καλύπτουν το χρήστη, μπορεί να πληκτρολογήσει μια ή περισσότερες λέξεις που επιθυμεί, χωρίς να επιλέξει κάποια από τη λίστα.

Μετά την εισαγωγή των επιθυμητών όρων/λέξεων, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό στα δεξιά, για να πάρει μια λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, όπως αυτή φαίνεται στην εικόνα παρακάτω (όρος αναζήτησης “Πολιτισμός”).

Κάθε σελίδα αποτελεσμάτων όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα παραπάνω, δίνει τη δυνατότητα επιμέρους αναζήτησης στα αποτελέσματα με βάση κάποια φίλτρα. Η διαδικασία αυτή επεξηγείται στη συνέχεια της σελίδας.

Πλοήγηση στο Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών

Εκτός από την αναζήτηση με κείμενο, το Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών υποστηρίζει και επιπλέον τρόπους αναζήτησης, οι οποίοι περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους. Μέσα από αυτούς τους τρόπους αναζήτησης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ψάξει μέσα στο ίδιο περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά “σημεία εισόδου” στο αποθετήριο, υποστηρίζοντας έτσι διαφορετικά στυλ αναζήτησης και διαφορετικές ανάγκες χρηστών.

Ανά Συλλογή

Επιλέγοντας την πλοήγηση ανά συλλογή, ο χρήστης μεταφέρεται στην επόμενη οθόνη όπου εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συλλογές για το υλικό που έχουν συνεισφέρει οι χρήστες. Επιλέγοντας μια από τις συλλογές, μεταφέρεται σε μια σελίδα αποτελεσμάτων όπως αυτή που εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα. Μέσα σε αυτά τα αποτελέσματα, έχει επίσης τη δυνατότητα να αναζητήσει επιμέρους ΜΑ με τη χρήση των διαθέσιμων φίλτρων.

Ανά Θεματική Περιοχή

Η δεύτερη επιλογή πλοήγησης, αφορά στη χρήση των θεματικών περιοχών σαν παράμετρο αναζήτησης. Όταν ο χρήστης επιλέξει το εικονίδιο που σημειώνεται στην παραπάνω εικόνα, μεταφέρεται στην οθόνη που φαίνεται στη συνέχεια. Σε αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί μέσα στις θεματικές περιοχές, παίρνοντας κάθε φορά νέα αποτελέσματα αναζήτησης, ανάλογα με τον όρο που έχει επιλέξει.

Επιλέγοντας όρους της Θεματικής Ταξινομίας, μεταβαίνουμε σε επόμενα επίπεδα της ταξινομίας και αντίστοιχα προσαρμόζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στους όρους που έχουμε επιλέξει. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, έχουν επιλεγεί κατά σειρά οι όροι “Μαθηματικά” και “Γεωμετρία”.

Επιλέγοντας ξανά τον όρο “Μαθηματικά” στην εικόνα παραπάνω, ο χρήστης επιστρέψει ένα επίπεδο πάνω, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιον άλλο όρο αντί του όρου “Γεωμετρία” που είχε επιλεχθεί προηγούμενα.

Ανά Τύπο Αντικειμένου

Επιλέγοντας πλοήγηση με βάση τον τύπο του ΜΑ, ο χρήστης μεταφέρεται στην επόμενη οθόνη, όπου μπορεί να επιλέξει έναν τύπο αντικειμένου από τους διαθέσιμους, με τα αποτελέσματα στο κάτω μέρος της σελίδας να προσαρμόζονται ανάλογα με την επιλογή του. Στην εικόνα στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που έχει ο χρήστης.

Επιλέγοντας έναν τύπο, όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν ανενεργοί, ενώ αφήνοντας τον δείκτη του ποντικού πάνω σε κάθε εικονίδιο, εμφανίζεται βοήθεια που αναφέρει τον τύπο του ΜΑ (εικόνα, ήχος, παιχνίδι, προσομοίωση, κοκ).

Με Πολλαπλά Φίλτρα

Η πλοήγηση με πολλαπλά φίλτρα αναφέρεται στην ίδια λειτουργία με αυτή που μπορεί κάθε χρήστης να κάνει ώστε να αναζητήσει μέσα σε αποτελέσματα των προαναφερθέντων τρόπων αναζήτησης/πλοήγησης. Όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω, επιλέγοντας τον τύπο αυτό της πλοήγησης, ο χρήστης μεταφέρεται σε μια σελίδα με όλα τα ΜΑ του αποθετηρίου, πάνω στα οποία έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει φίλτρα αναζήτησης (κόκκινο πλαίσιο).

Στις παρακάτω εικόνες, παρουσιάζονται κάποιες από τις επιλογές φιλτραρίσματος των ΜΑ, σε πλήρη ανάπτυξη. Τα φίλτρα αυτά, μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορούμε να ψάξουμε για ΜΑ που είναι για μαθητές 12-15 ετών στη θεματική της Φυσικής.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο, για να φιλτράρει ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα από την αρχική πλοήγηση ή αναζήτηση. Αρκεί μόνο να επιλέξει το πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται ακριβώς πάνω από τα διάφορα φίλτρα στη συνέχεια.

Οι ίδιες ακριβώς επιλογές/φίλτρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση μιας απλής αναζήτησης με κείμενο που θα μας φέρει, π.χ. 200 αποτελέσματα για την ίδια λέξη, ώστε να εμβαθύνουμε και να φιλτράρουμε αυτά τα 200 αποτελέσματα με βάση π.χ. την εκπαιδευτική βαθμίδα ή την θεματική.

Αποτελέσματα Αναζήτησης

Εκτός από τη δυνατότητα φιλτραρίσματος στα αποτελέσματα αναζήτησης, υπάρχει και η δυνατότητα ταξινόμησης τους, όπως αυτή φαίνεται από την εικόνα στη συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστούν πρώτα τα περισσότερο (με βάση τα κριτήρια αναζήτησης) συναφή ΜΑ, είτε να εμφανιστούν με βάση το πόσο πρόσφατα προστέθηκαν στο αποθετήριο. Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τα ταξινομήσει με αλφαβητική ή αντίστροφη αλφαβητική σειρά αλλά και να επιλέξει πόσα ΜΑ θα εμφανιστούν σε κάθε σελίδα αποτελεσμάτων της αναζήτησης (10, 25, 50, 75 ή 100 MA ανά σελίδα).

Προβολή Μαθησιακού Αντικειμένου

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μεταδεδομένα ενός Μαθησιακού Αντικειμένου που προέκυψε από αναζήτηση στο Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών.

Τα μεταδεδομένα του Μαθησιακού Αντικειμένου περιέχουν πληροφορίες όπως ο τίτλος, η περιγραφή του αλλά και σημειώσεις για τον τρόπου που μπορεί το αντικείμενο να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη. Άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν τεχνικά στοιχεία για το αντικείμενο καθώς και την κατάταξη του με βάση τις ταξινομίες που χρησιμοποιούνται στο Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών. Τέλος, εμφανίζονται πληροφορίες αναφορικά με το δημιουργό του αντικειμένου, τις άδειες χρήσης αλλά και πληροφορίες σχετικά με αξιολογήσεις ή σχόλια που μπορεί να έχουν υποβάλλει οι χρήστες σε σχέση με το ΜΑ.

Για πρόσβαση σε παραδείγματα περιγραφών με μεταδεδομένα, μπορείτε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα παραδειγμάτων. Για ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται στο Φωτόδεντρο, μπορείτε να επισκεφθείτε τον Οδηγό Μετασχολιασμού που αφορά στο Φωτόδεντρο LOR/Μαθησιακά Αντικείμενα.

Ενέργειες για Μαθησιακά Αντικείμενα

Κάθε χρήστης του Φωτόδεντρο/e-yliko Χρηστών, ακόμα κι αν δεν έχει λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, έχει τη δυνατότητα, επιλέγοντας τα παρακάτω εικονίδια στη σελίδα του αντικειμένου, να:

  • …αποθηκεύσει ένα ΜΑ στο δίσκο του

  • …κοινοποιήσει ένα ΜΑ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook

  • …κοινοποιήσει ένα ΜΑ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter

  • …προβάλλει τον QR Code που αντιστοιχεί στο αντικείμενο


Άλλες Σελίδες Ενδιαφέροντος:

ugc-manual-frontend.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/03/23 17:04 από palavitsinis