Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


video:start

Βίντεο (Screen Casts) για ιστότοπους και υπηρεσίες

Βίντεο (screen cast) για τον ιστότοπο "Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία" (e-books)

Βίντεο (screen cast) για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων "Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα"

Βίντεο (screen cast) για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο "Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο"

Πιλοτικό δείγμα για τις υπηρεσίες προσβασιμότητας χρηστών με προβλήματα όρασης στον ιστότοπο "Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"

Πιλοτικό δείγμα για τις υπηρεσίες προσβασιμότητας χρηστών με προβλήματα ακοής

video/start.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/07/01 20:51 από megalou