Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


video:start

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
video:start [2014/07/01 19:33]
megalou
video:start [2014/07/01 20:51]
megalou
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-====== Βίντεο ======+====== Βίντεο ​(Screen Casts) για ​ υπηρεσίες του Ψηφιακού Σχολείου  ​======
  
-==== Βίντεο (screen cast) του ιστότοπου "​Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"​ (e-books)==== +==== Βίντεο (screen cast) για ​τον ιστότοπο "​Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"​ (e-books)==== 
-{{:​video:​ebooksvideopresentationv6.mp4|Βίντεο (screen cast) του ιστότοπου "​Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"​}}+{{:​video:​ebooksvideopresentationv6.mp4|Βίντεο (screen cast) για ​τον ιστότοπο "​Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"​}}
  
 ==== Βίντεο (screen cast) για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων "​Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα"​==== ==== Βίντεο (screen cast) για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων "​Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα"​====
 {{:​video:​phototodentrolorpresentationv3.mp4|Βίντεο (screen cast) για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων "​Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα"​}} {{:​video:​phototodentrolorpresentationv3.mp4|Βίντεο (screen cast) για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων "​Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα"​}}
  
-==== Παρουσίαση Φωτόδεντρο Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο====+==== Βίντεο (screen cast) για ​το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο ​"​Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο"​====
 {{:​video:​photodentrovideopresentationv4.mp4|Βίντεο (screen cast) για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο "​Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο"​}} {{:​video:​photodentrovideopresentationv4.mp4|Βίντεο (screen cast) για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο "​Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο"​}}
  
-==== Πιλοτικό δείγμα για υπηρεσίες ​Προσβασιμότητας ​Χρηστών με προβλήματα όρασης στον ιστότοπο "​Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"​ ==== +==== Πιλοτικό δείγμα για ​τις ​υπηρεσίες ​προσβασιμότητας ​χρηστών με προβλήματα όρασης στον ιστότοπο "​Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"​ ==== 
-{{:​video:​rc_athena_blindusersaccessibilitydemo_short.mp4|Πιλοτικό δείγμα για υπηρεσίες ​Προσβασιμότητας ​Χρηστών με προβλήματα όρασης στον ιστότοπο "​Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"​}} +{{:​video:​rc_athena_blindusersaccessibilitydemo_short.mp4|Πιλοτικό δείγμα για ​τις ​υπηρεσίες ​προσβασιμότητας ​χρηστών με προβλήματα όρασης στον ιστότοπο "​Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία"​}}
- +
- +
-  * {{:​video:​rc_athena_greeksignlangsynthesisdemo.wmv|Πιλοτικό δείγμα για υπηρεσίες Σύνθεσης Νοηματικής Γλώσσας}}+
  
 +==== Πιλοτικό δείγμα για τις υπηρεσίες προσβασιμότητας χρηστών με προβλήματα ακοής ====
  
 +-> (wmv | 1,1 MB) **{{:​video:​rc_athena_greeksignlangsynthesisdemo.wmv|Σύνθεση Νοηματικής Γλώσσας}}**
video/start.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/07/01 20:51 από megalou